Gravid kvinne med et ultralydb
...
Gravid kvinne med et ultralydbilde av et foster. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Leder
Fosterets krav på rettsvern før uke 12
Del
Dette er den etiske kjernen av abortlovens uakseptable fundament: Fosteret er rettsløst frem til uke 12. Det er menneskefiendtlig.

I Dagen onsdag kunne vi lese at SV fremmer forslag i Stortinget om å utvide grensen for selvbestemt abort fra dagens uke 12 til uke 16.

I tillegg vil partiet ha fagteam som skal støtte og veilede de gravide kvinnene og erstatte dagens nemnder. Forslagene ligger ikke an til å få flertall i Stortinget.

Overfor Dagen viser stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kasi (SV) til at det er regjeringen som har rokket ved abortloven. Hun mener KrF har brukt abort «i et politisk maktspill for å komme i regjering».

Som en konsekvens av dette fremmer SV nå forslag som er i tråd med partiets program. SV må få lov til å fremme den politikken partiet ønsker. Men det er ikke spesielt imponerende å peke på KrF som årsak til å foreslå dette nå.

I boken «Velgere og valgkamp» presenterer redaktørene Johannes Bergh og Bernt Aardal studien av stortingsvalget i 2017. Her kommer det blant annet frem at abort er «blant de stridsspørsmål nordmenn er mest enige om.»

1-2 prosent er motstander av selvbestemt abort, mens 12 prosent kun vil tillate abort hvis kvinnens liv eller helse er truet. Og motstanden mot abort har vært stabil de siste fire stortingsvalgene.

I det store og hele er det med andre ord lite som har endret seg når det gjelder nordmenns holdninger. Likevel har vi de senere årene sett flere eksempler på at saken likevel engasjerer.

Vi så det i striden om fastlegers rett til å reservere seg mot å henvise til abort, vi så det i debatten om abortlovens paragraf 2c om såkalt eugenisk indikasjon, vi så det i debatten om tvillingabort - og vi har sett det i forbindelse med Stortingets behandling av endringer i bioteknologiloven nå i vår.

Men fremdeles er viljen til å diskutere de etisk problematiske sidene ved loven nærmest fraværende. Vi skal være forsiktige med å fastslå hva som er årsaken til denne vegringen. Men det er og blir urovekkende at vi holder oss med en lov som undergraver fosterets menneskeverd, særlig i første del av svangerskapet.

Kvinner skal ha rett til å bestemme over sin egen kropp. Det er nok ikke minst de kvinnelige motstanderne av dagens abortlov enige i. Men også fosteret skulle ha krav på et eget vern.

Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen var den som frontet ønsket om å liberalisere bioteknologiloven. Hun støtter ikke de endringene SV foreslår.

Bruun-Gundersen sa til Dagen onsdag at dagens abortlov vekter hensyn mot hverandre på en god måte. Dette blir synliggjort ved at kvinner i dag har rett til selvbestemt abort de første tre månedene. «Etter det får fosteret rettsvern», sier Bruun-Gundersen.

Met det peker hun på abortlovens største dilemma. Hvorfor har ikke fosteret krav på rettsvern før uke 12? Her er vi ved den etiske kjernen av abortlovens uakseptable fundament. Fosteret er rettsløst frem til uke 12. Det er menneskefiendtlig.

foster,rettsvern,menneskeverd,abort,sv,paragraf 2c,abortloven,åshild bruun-gundersen