FORSKJELL: Human-Etisk Forbund
...
FORSKJELL: Human-Etisk Forbund har fått bruke Oslo Rådhus til sine seremonier helt siden 1952. Andre livssyn får nei hvis de søker. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Leder
Når kristne får rådhusdøra i ansiktet
Del
Hvis humanetikerne skal få bruke Oslo rådhus, må selvfølgelig kristne få det også. Det må bli slutt på forskjellsbehandlingen av livssyn i hovedstadens storstue.

Human-Etisk Forbund er med sine over 91.000 støtteberettigede medlemmer en stormakt blant norske tros- og livssynssamfunn. Bare Den norske kirke og Den katolske kirke har flere på sine medlemslister enn det livssynshumanistenes organisasjon har.

Siden Lov om tilskott til livssynssamfunn trådte i kraft i 1981 har Human-Etisk Forbund blitt økonomisk likebehandlet med de øvrige norske tros- og livssynssamfunnene. Forbundet får i likhet med for eksempel norske frikirker et tilskudd per medlem som i størrelse skal tilsvare de offentlige bevilgningene som gis til Den norske kirke. Humanetikerne er også viktige medlemmer i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Det råder altså likhet blant norske tros- og livssynssamfunn. Men i Oslo er det likevel noen som er likere enn andre. Helt siden 1952 har Human-Etisk Forbund fått arrangere konfirmasjons- og navnefestseremonier i Oslo Rådhus.

Og humanetikerne er det eneste tros- og livssynssamfunnet som har denne typen privilegier. De andre får rådhusdøra i ansiktet når de søker om tilsvarende tilgang. Da hele Norges TV-pastor Egil Svartdahl i 2008 søkte om å få leie lokale i Oslo rådhus til det felleskristne arrangementet «Bønn for Oslo», fikk han avslag.

I disse dager behandler sekretariat i Oslo bystyre en søknad fra Human-Etisk Forbund om å få arrangere konfirmasjoner og navnefester i Oslo rådhus de neste fem årene, fra 2021 til 2025. Det ligger an til at søknaden innvilges samtidig som det samme sekretariatet viser til et 12 år gammelt vedtak der det heter at «festlokalet skal ikke benyttes til politiske markeringer eller religiøse møter» for å holde kristne aktører utenfor.

Men disse retningslinjene skal opp til behandling i år. Og som Dagen fortalte fredag vil Oslo KrF nå gjøre noe med denne åpenbare forskjellsbehandlingen mellom humanetikken og andre livssyn. KrFs bystyrerepresentant Espen Andreas Hasle peker spesielt på tidligere omtalte Bønn for Oslo som et arrangement som det ville ha vært naturlig å gi tilgang til rådhuset.

Her er vi helt enig med KrF-representanten. Oslo rådhus tilhører hele hovedstadens befolkning. Og da kan det ikke være slik at et spesielt livssyn skal særbehandles og gis spesielle fordeler slik Human-Etisk Forbund får her.

Vi lar oss heller ikke imponere av de forsøkene som direktør for Bystyrets sekretariat, Lars Arne Ryssdal, gjør i Dagen på å forklare hvorfor det gjøres forskjell på ulike tros- og livssynssamfunn. De humanetiske seremoniene fremstilles nærmest som frikoblet fra det livssynet de faktisk har sitt grunnlag i. Og da gjør man etter vår meining faktisk Human-Etisk Forbund urett.

Hvis rådhuset skal stenges for livssynsarrangementer, bør heller ikke humanetikerne slippes inn. Men vi mener at det er mye bedre at man i tråd med det norske ønsket om et livssynsåpent samfunn, heller velger å åpne det for alle.

lederartikkel,vebjørn selbekk,forskjellsbehandling,human-etikere,human-etisk forbund