Barne- og familieminister Kjel
...
Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og barneombud Inga Bejer Engh på Barneombudets høynivåmøte om en tryggere digital hverdag. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix
Leder
Ropstads ansvar å rydde opp
Del
Det statlig drevne nettstedet ung.no har blant annet anbefalt ungdom å fjerne kjønnsorganer på private helseklinikker. Den typen veiledning gis altså i full offentlighet uten at de er basert på noen form for diagnose eller medisinsk utredning.

Her i Dagen mener vi at det bare finnes to kjønn. Vi tror imidlertid ikke at jorda er flat. Og vi må si at vi faktisk har oppfattet begge disse standpunktene som godt vitenskaplig forankret. Samtidig har vi også forstått det sånn at begge disse oppfatningene var mulig å ha på samme tid.

Men slik er det altså ikke. I hvert fall hvis vi skal tro den offentlig finansierte spørsmålstjenesten for ungdom, ung.no. Dette nettstedet, som er eid og drevet av Bufdir, som ligger under Barne- og familiedepartementet, er særlig kjent for sin rådgivning rettet mot ungdom angående tema som sex, kropp, psykisk helse og så videre. Hit kan unge mennesker sende inn sine spørsmål anonymt og få offentlig svar fra en av rundt 200 eksperter og fagpersoner som ung.no har engasjert.

En 15-årig gutt gjorde akkurat det. Han spurte om det er «galt å mene at det bare er to kjønn». Eksperten, i dette tilfellet egenpresentert som «helsesykepleier og spesialist i sexologisk rådgivning», svarte at jo, det var helt galt, det. «Det å mene at det finnes bare to kjønn, blir på en måte som å mene at jorda er flat», skrev vedkommende. Med andre ord, de som hevder noe sånt, er enten stokk dumme eller fornekter helt åpenbare fakta. Eventuelt begge deler på en gang.

Nettstedet har også anbefalt ungdom å fjerne kjønnsorganer på private helseklinikker, fordi det offentlige ikke dekker slike inngrep. En 16 år gammel jente, som ønsket å fjerne brystene, fikk råd om å gjøre det hos en privat kirurg. Og den typen veiledning gis altså i full offentlighet uten at de er basert på noen form for diagnose eller medisinsk utredning.

Det er KrFUs nestleder Hadle Bjuland som i et innlegg i Dagen har henledet vår oppmerksomhet mot hva slags rådgivning man faktisk kan finne inne på denne tjenesten som altså finansieres av våre skattepenger. Det er dessverre et faktum at flere unge enn før er usikker på og sliter med egen kjønnsidentitet. Men vi kan på ingen måte se at det er noen offentlig oppgave å bidra til enda mer kjønnsforvirring, som denne typen svar jo lett kan bidra til.

Dette er ofte såre og komplekse problemstillinger som krever seriøs veiledning. Det vi definitivt ikke trenger er flåsete svar der unge spørsmålsstillere nærmest kan oppleve å bli latterliggjort. For hvordan kunne rådgiveren vite at denne 15-åringen selv ikke mente at det bare finnes to kjønn. Skjønte den høyt utdannede sexologen virkelig ikke at vedkommende med dette svaret faktisk risikerte å stemple en 15-åring som en slags idiot?

Heldigvis ser det ut til at ung.no ser at de har gått over streken og har nå fjernet flere av svarene Bjuland peker på i sitt innlegg. Men vi er likevel ikke helt beroliget. For oss virker det som rådgivningen på ung.no i for stor grad har vært prisgitt det ideologiske utgangspunktet til den enkelte fagpersonen.

Som Barne- og familieminister er det KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad som er den ytterst ansvarlige for ung.no. Vi forventer at han forsikrer seg om at den virksomheten som drives er vitenskaplig basert. De svarene som nestlederen i hans eget partis ungdomsorganisasjon omtaler, tyder ikke akkurat på det.

lederartikkel,kjønnspolaritet,tokjønnsmodellen,mor far barn,flat jord,ung.no,hadle rasmus bjuland