Bildet viser Nidarosdomen. Ill
...
Bildet viser Nidarosdomen. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
leder
Den største utfordringen
Del
Vi lever i en kultur som i det ytre er preget av kristne symboler, men som er tømt for kristen substans.

Hva er de mest påtrengende utfordringene for kristne i dagens Norge? Svaret på dette spørsmålet vil variere, alt etter hvem man spør.

Vi vil alle respondere ut fra hva vi ser der vi befinner oss. Forskjellige kirkesamfunn og kristne tradisjoner vektlegger forskjellige ting. For noen er det et poeng å trenge dypere inn i liturgi og salmesang, for andre å utvikle nye samværsformer og musikkuttrykk.

For noen er det utfordrende å nå ut til nye mennesker, for andre består utfordringen i å nå inn til dem man faktisk når ut til. Mange er urolige for rekruttering av ledere, gaveinntekter og ikke minst hvordan barn og unge skal bli bevart og finne seg til rette i fellesskapet.

Selv om utfordringene slik sett kan sies å variere, er det en underliggende utfordring som i stor grad er felles. Den gjelder fra de mest liturgiske til de mest kulturelt relevante, fra kirker med lengst historie til forsamlinger som nylig er blitt plantet.

Kort sagt handler utfordringen om å leve som integrerte kristne og dermed Jesus-etterfølgere i et samfunn der den kristne tro i stadig mindre grad er en felles kulturell referanse.

Amerikanske Barna Research skal i løpet av 2020 publisere en serie månedlige rapporter om status for den kristne kirke. I en som helt nylig ble lansert, kommer det fram hva pastorer er mest opptatt av eller bekymret for. I protestantiske menigheter er tre av fire pastorer bekymret for en utvannet formidling av evangeliet.

To av tre pastorer er urolige for kristendommens stilling i et kulturelt skifte mot en sekulær tidsalder. Og rundt tre av fem strever med hvordan de skal adressere komplekse sosiale og kulturelle spørsmål med bibelsk integritet.

I religiøs forstand er USA langt mindre preget av sekularisering enn Europa. Selv om Norge lenge måtte kunne sies å være mindre avkristnet enn flere av landene på kontinentet, har utviklingen skutt fart de siste tiårene. Selv om USA fortsatt har en langt sterkere kristenhet enn landet vårt, viser pastorenes uro at noen av utfordringene i høy grad angår oss også.

I 1. Krønikebok i Det gamle testamente fortelles det at av «Issakars barn kom det menn som forsto seg på tidene, så de visste hva Israel hadde å gjøre». Også i vår tid er det stort behov for troende mennesker som vet å forstå seg på tidene vi lever i og vise vei. «Ta Bibelen din og ta avisen din og les begge. Men fortolk nyhetene i lys av Bibelen», oppfordret den sveitsiske teologen Karl Barth.

Det er viktig for kristne å forstå og engasjere seg i dagsaktuelle hendelser og debatter. Samtidig er det avgjørende å forstå disse i et større perspektiv. En fare i kristen mentalitet og kristent arbeid er at vi blir for sneversynte og kortsynte. Vi kan bli så opptatt med enkeltspørsmål i eget liv og eget miljø at vi mister det større kristne perspektivet. Og vi kan gå glipp av en kristen helhetsforståelse av livet.

Kristne vil til alle tider være preget av den tiden og det samfunnet vi lever i. Det ser vi godt når vi leser kirkehistorie. Vi må også erkjenne at det gjelder oss.

Noe av det som gjør situasjonen ekstra utfordrende, er at vi lever i en kultur som i det ytre er preget av kristne symboler, men som er tømt for kristen substans. Desto viktigere blir det å søke en bibelsk forankring for hvordan vi tenker og lever. Ellers blir vi avkristnet uten å tenke over det.

leder,lederartikkel,sekularisering,liturgi,kristentro