Jens Fredrik Brenne er fengsel
...
Jens Fredrik Brenne er fengselsprest og daglig leder i Til Helhet. Foto: Privat
leder
Når prester kan få yrkesforbud
Del
Nå får man virkelig prøvd om det er plass til to syn på homofilt samliv i kirken.

Jens Fredrik Brenne, styrelederen i organisasjonen Til Helhet, står i fare for å miste jobben sin som fengselsprest etter at han deltok i NRKs program Debatten tidligere i høst. Det var VG som mandag brakte nyheten om at Fagforeningen for fengselsansatte ved Indre Østfold Fengsel nå krever at Brenne fjernes fra stillingen sin.

Ifølge avisen reageres det sterkt på at Brenne på programlederens spørsmål om hva som er problemet med homofilt samliv svarte: – Gud liker det ikke, for å si det sånn.

Denne saken er utfordrende på en rekke områder, både for ytringsfrihet, for tros- og samvittighetsfrihet - og for Den norske kirkes uttalte praksis om at det skal være rom for begge syn på homofilt samliv i kirken.

Det er for det første ganske åpenbart at hvis en prest risikerer å miste jobben fordi han forteller om sitt teologiske syn på TV, vil det ikke akkurat bli lettere for Fredrik Solvang å få tak i geistlige kilder til sine programmer. I hvert fall ikke folk som har tros- og samvittighetsstandpunkt som går på tvers av den kompakte samfunnsmajoriteten.

Mange prester vil allerede i dag oppfatte det som sosialt belastende å stå for klassiske kristne trossannheter i den offentlige debatten. Meningsrommet har blitt svært mye trangere for de som mener at ekteskapet er forbeholdt kvinne og mann.

Og det har skjedd på svært kort tid. Prisen for å hevde dette synet har skutt tilsvarende i været. Hvis man nå i tillegg i praksis risikerer yrkesforbud, vil selvsensuren i slike spørsmål bli nesten komplett.

Denne usikkerheten rundt en konservativ prests ansettelsesforhold, representerer samtidig en ny, alvorlig tilspissing av konflikten rundt samlivsetikken i Den norske kirke. Nå får man virkelig prøvd om det er plass til to syn i kirken, som det så vakkert heter. Eller om dette i realiteten kun er fagre ord med mindre verdi enn papiret de er skrevet på. Vi mistenker dessverre det siste.

Det finnes allerede eksempel på at kirkelig ansatte nærmest har blitt mobbet bort fra lokalsamfunn fordi de ikke ønsker å vie likekjønnede. I dagens kirkelige klima gir det ikke akkurat en oppsving for prestekarrieren å si nei til å vie to likekjønnede.

Man skal tvert imot være både tøff og hardhudet for å klare å stå imot presset fra de lokale kreftene som mener at vielser av homofile er en selvsagt del av den servicen som Den norske kirke skal yte.

Dersom det nå fremover også vil være en reell fare for at kirken selv skal ta fra deg jobben dersom du offentlig hevder det klassiske, kristne synet, så kan vi i hvert fall skrote festtalene om «rom for to syn».

Ifølge VG er Jens Fredrik Brenne nå innkalt til samtaler med sin nærmeste overordnede, prost Kåre Rune Hauge, om sin fremtid som fengselsprest. Hauge står selv for kirkens klassiske syn på samliv.

Han har derfor et spesielt ansvar for hvordan han håndterer denne saken. Hvis han på noen som helst måte blir involvert i negative sanksjoner mot Brenne, vil det ha en meget problematisk symboleffekt. Også for Kåre Rune Hauges egen troverdighet.

jens fredrik brenne,til helhet,konverteringsterapi,homoterapi,vg,fengselsprest,homofili,homofile,den norske kirke,kirken,kåre rune hauge