LEDER: Påtroppende rektor Lars
...
LEDER: Påtroppende rektor Lars Johan Klokk håper alle typer ungdommer vil komme til den nye skolen på Sjøholt. Foto: Tore Hjalmar Sævik
leder
Samfunnsansvar med ny folkehøgskole
Del
I forrige uke kunne vi lese i Dagen om den nye folkehøgskolen som Indremisjonsforbundet (ImF) skal starte på Sjøholt på Sunnmøre. Folkehøgskoledrift er ikke noe nytt i ImF, men denne skolen er likevel en nyvinning. Årsaken er at den tar imot 16-åringer.

Generalsekretær Erik Furnes omtaler prosjektet som et «gullegg». Han sier at de fra ImFs side har gjort for lite for ungdommer som ikke finner seg til rette i det etablerte utdanningstilbudet. Det er i seg selv positiv at en misjonsorganisasjon slik viser samfunnsansvar.

Påtroppende rektor Lars Johan Klokk forteller at skolen skal ha både musikklinje, arbeidslivslinje og ulike idrettslinjer med satsing på både jakt og helse.

Han peker på skolen som en styrking inn mot ­videregående skole, og håper at den vil minke frafallet på dette viktige punktet i utdanningsløpet.

Omkring 25 prosent av dem som starter videregående opplæring, har ikke fullført etter fem år, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Dette utgjør over 15.000 mennesker årlig.

I et samfunn som i stadig større grad legger vekt på formell kompetanse, er dette frafallet en ­betydelig utfordring.

Farene ved opplevd utenforskap og klasseskiller er godt kjent fra historien. Derfor trenger vi som samfunn all den hjelp vi kan få for å redusere dette frafallet så mye som mulig.

Samtidig som vi kan glede oss over at både kunnskaps- og utdanningsnivået er høyt i det norske samfunnet, må vi ikke ta lett på problemene som følger med at en god del ungdommer ikke finner seg til rette i skolen.

Det er nødvendig å fortsette debatten om hvorvidt skolen har blitt for teoretisk. Det er også grunn til å tenke gjennom hvordan skolen best mulig kan møte elever med ulike forutsetninger og interesser. Utdanningsmodellene vil uansett måtte være i endring i et samfunn som endrer seg raskere enn kanskje noen gang før.

Mens de mer grunnleggende debattene fortsetter, er det også grunn til å støtte dem som lanserer ulike slags tiltak for å gjøre overgangen til de ­eksisterende tilbudene videregående opplæring lettere.

Indremisjonsforbundet har arbeidet med dette konseptet over flere år. Derfor er det ekstra gledelig at de nå blir tildelt drøyt fire millioner ­kroner over statsbudsjettet til å få den nye folkehøgskolen på beina.

Den vil kunne gagne elever som etter et folkehøgskoleår er bedre forberedt for videre utdanning. Det vil kunne styrke disse elevenes motivasjon og innsatsvilje, og det vil kunne spare samfunnet for ­andre og mer omfattende tilretteleggingstiltak ­senere.

I tillegg kan denne folkehøgskolen fungere som en test med tanke på lignende tilbud andre steder i landet.

Her viser Indremisjonsforbundet samfunnsansvar som et eksempel til etterfølgelse.