Geir Morten Nilsen, daværende
...
Geir Morten Nilsen, daværende konsernsjef i Mediehuset Dagen og Frode Ljones, styreleder i Filadelfiaforlaget AS signerte avtale om oppkjøp 30. august. Foto: Bjørn Olav Hammerstad
Leder
Ingen naturlov at Vårt Land er størst
Del
Samarbeidet mellom Dagen og Korsets Seier vil bety en kraftig styrking av den konservative kristne mediestemmen i Norge.

I forbindelse med 100-årsjubileet har søkelyset igjen blitt rettet mot grunnleggerne av Dagen. De ønsket at avisen skulle være et kristent allianseprosjekt på «hel sannhets grunn». Dette grunnlaget har gjennom hele avishistorien blitt forstått som at Dagen skal stå for klassisk, bibeltro kristendom. Og dess sterkere hele bredden i den konservative delen av kristen-Norge støtter opp om Dagen, jo kraftigere blir gjennomslaget for avisprosjektet.

Det er i et slikt lys vi tolker samarbeidet mellom Dagen og Korset Seier som nå blir gjort kjent. Vi ser det som en styrking av den kristne medieinnflytelsen i Norge og av den kristne stemmen i norsk samfunnsdebatt.

Fra Dagens side går vi med glede, men også en følelse av alvor inn i dette samarbeidet. Dagens posisjon har blitt kraftig forbedret opp gjennom årene, både økonomisk, kompetansemessig og når det gjelder journalistisk kvalitet og gjennomslagskraft. Disse ressursene føler vi en forpliktelse til å være med å dele. Vi kjenner på et ansvar for å hjelpe og ta vare på andre kristne mediestemmer som sliter mer enn det vi gjør.

Frode Ljones, styreleder i Filadefiaforlaget som eier Korsets Seier, setter i egen avis ord på at det har vært tøft for dem å stå alene. Ja visst, er det krevende. Ikke minst i en medievirkelighet som er i så kraftig omstilling som vår bransje. Avisfremtiden er i stor grad digital og for et produkt som Korsets Seier ville det krevd tunge investeringer. Men Dagen har allerede utviklet digitale plattformer som har vist seg å være et viktig grunnlag for den sterke veksten avisen vår for tiden opplever. Disse erfaringene og løsningene vil nå komme Korsets Seier til gode.

Og så er det viktig å si at det ikke bare er Dagen som styrker Korsets Seier. Den nye avisen vil også gjøre det samme overfor Dagen. Som ukeavis har Korsets Seier sin store styrke i de såkalte featureartiklene. Korsets Seier kommer inn i samarbeidet med en type stoff som vi vet at våre lesere etterspør mer av: Reportasjer, vitnesbyrd, de gode historiene om menneskers møte med Gud. Dette stoffet kommer nå all leserne av Dagen til gode.

Det nye samarbeidet vil bety en kraftig økning av Dagens opplag, et tall som allerede i utgangspunktet er stigende. Vi er glad for at vi i Norge har to kristne dagsaviser, Dagen og Vårt Land. Men styrkeforholdet mellom disse to avisene er ikke forutbestemt, selv om den ene avisen ser ut til mene det. Vårt Lands nye sjefredaktør Bjørn Kristoffer Bore hentet nettopp ny kommersiell direktør til sitt lederteam. Kent Robert Olsen kom fra stillingen som salgsdirektør i Egmont Publishing. Til tross for meget kort fartstid i det kristne avismarkedet, mener Olsen å sitte med betydelige kunnskaper om Vårt Land, faktisk også om avisens fremtid.

– Neste år feirer avisen 75 år. Jeg våger påstanden at Vårt Land vil være den ledende kristne avisen også i de neste 75, sier han til egen avis.

Vel, direktør Olsen, den som lever får se.korsets seier,mediehuset dagen,vebjørn selbekk