NY BOK: Tidligere partileder f
...
NY BOK: Tidligere partileder for Liberaldemokratene, Tim Farron, har skrevet bok om balansen mellom å være en trofast kristen og en ideologisk overbevist liberal politiker. Foto: Matt Dunham, AP/NTB Scanpix
Leder
De gode ambisjonene
Del
LEDER: Kristen britisk politiker kommer med betimelig påminnelse i en turbulent tid for Storbritannia.

Den kristne britiske politikeren Tim Farron har kommet med en betimelig påminnelse midt i den kaotiske situasjonen i hans eget hjemland i forbindelse med brexit. Samme uke som det ble klart at statsminister Boris Johnson vil ha nyvalg 15. oktober, lanserte Farron boken «A Better Ambition. Confessions of a Faithful Liberal». Den handler om hvordan Farron har prøvd å balansere det å være en trofast kristen med å være en ideologisk liberal politiker.

Fra 2015 til 2017 var Farron partileder for Liberaldemokratene. Perioden ble preget av diskusjon om forholdet mellom hans politiske synspunkter og hans kristne overbevisning. Det ble satt på spissen med stadige spørsmål fra journalister om hvorvidt han mener homofil seksuell utfoldelse er synd.

Til slutt kom Farron fram til at lederrollen ble umulig hvis han skulle bevare sin kristne integritet og samtidig sørge for at partiet skulle lykkes best mulig. Men han har fortsatt sete i Underhuset.

Under lanseringen av boken på tirsdag påpekte Farron at det i vår tid er vanlig med åpenlyse og personlige ambisjoner. I og for seg ser han ikke noe galt i dette, heller ikke for kristne.

Men i arbeidet med boken har han evaluert sine egne motiver. Det har endret perspektivene hans på hva han egentlig lever for. Noe av det som gir ham gir ham sinnsro i en svært krevende tid for Storbritannia, er at alle imperier og makthavere er midlertidige.

– Jeg kan være dypt, dypt bekymret over situasjonen for landet. Samme hvilken side av brexit-splittelsen du befinner deg på, må du alltid huske at EU, brexit, Storbritannia – de er alle midlertidige, sa Farron ifølge Premier Christian Media.

Samme hva man er bekymret for her og nå, oppfordrer han til å huske at alt dette kommer til å bli historie. Desto viktigere mener han det er å leve for noe som er bedre og mer slitesterkt.

Utsagnet fører tankene til en verselinje som ble skrevet mens vårt eget land befant seg i en enda mer krevende situasjon enn den britene opplever nå: «Mens verdens riker stiger og de synker, går kirken mot fullkommenhetens vår». Den er hentet fra salmen «Guds menighet er jordens største under» av Ronald Fangen.

Opprinnelig var den del av en misjonskantate som ble laget til 100-årsjubileet for Det Norske Misjonsselskap i 1942. Teksten avspeiler at salmen ble til under andre verdenskrig, påpeker Store norske leksikon. Den inneholder formuleringer som «Mens verdens riker stiger og de synker» og «Er natten lang, er kampen full av kvaler».

Et åndelig perspektiv på samtidens problemer kan fremstå som virkelighetsflukt og ansvarsfraskrivelse. Slik kan det også være, men da har man beveget seg bort fra en sunn kristen holdning. Vi skal ikke flykte fra problemene, og heller ikke bagatellisere eller benekte dem.

Tvert imot har vi ut fra et kristent livssyn et ansvar for å være konstruktive samfunnsborgere som arbeider for det beste for våre medmennesker, landet vårt og verden vi bor i. Men vi kan møte utfordringene med et annet perspektiv: Tidene skifter, trusselbilder ender seg og floker kan synes uløselige.

Men Gud har kontroll. For den som setter sin lit til Gud, er en situasjon aldri håpløs. En slik holdning gir ikke grunnlag for fortvilelse, men tvert imot for trygghet og håp i møte med det som er uoversiktlig og ukjent. Dette kan vi trenge mer av i vår tid.

lederartikkel,tim farron,brexit,ronald fangen