ENSOMHET: Politikerne kan ikke
...
ENSOMHET: Politikerne kan ikke vedta at vi skal invitere naboen på kaffe. Men ved å løfte den vonde ensomheten opp på øverste politiske nivå, øker kanskje sjansene for at vi gjør det helt frivillig. Foto: Mia Oshiro Junge, NTB Scanpix
Leder
Kampen mot ensomheten
Del
Politikere i alle leire vil bekjempe ensomhet. Det er et viktig, men også lettere sagt enn gjort.

Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug har beskrevet ensomhet som et stort problem. Det samme har Ap-leder Jonas Gahr Støre. Som del av folkehelsemeldingen som ble lagt frem i vår, presenterte regjeringen også en strategi mot ensomhet. Nylig lanserte dessuten KrF sine egne ti grep mot ensomhet.

Det er ikke nytt at mennesker er ensomme. Ifølge Anders Barstad, forsker i Statistisk sentralbyrå, er tallene stabile, bortsett fra en liten økning for elever i ungdomsskolen. Det nye er at politikerne er blitt mer opptatt av ensomhet som et folkehelseproblem.

Forskning viser nemlig at ensomhet er dårlig for helsa. Folk som har dårlig råd, få sosiale relasjoner og som føler seg ensomme, kommer også dårligere ut når det gjelder helse, viser en studie fra OsloMet.

Ensomhet er ifølge forskning.no knyttet til lavere levealder, dårligere immunforsvar, hjerte- og karsykdommer og dårlig søvn. Forskerne finner også at det er en sterk sammenheng mellom mental helse og ensomhet.

Så er spørsmålet hva ensomheten skyldes og hva som kan gjøres for å bekjempe den.

Kanskje kan vi si at ensomhet er frihetens og mobilitetens pris. Folk flytter mer enn før. Vi forlater hjemstedene våre for å ta utdanning eller finne jobb.

Vi har flere valg og muligheter enn tidligere generasjoner, men samtidig blir de sosiale relasjonene løsere. Ensomheten kan kjennes påtrengende både for studenten som kommer som fremmed til en ny by, og for foreldrene som blir igjen i hjembygda.

Den store forekomsten av samlivsbrudd virker i samme retning. Familiebånd svekkes. Mennesker som hørte sammen, blir spredt. Norge er et av landene i verden der flest mennesker bor alene. I fjor var 39 prosent av husholdningene aleneboere.

Forskning viser imidlertid at det ikke er så enkelt å hjelpe mennesker ut av ensomheten gjennom politiske tiltak. Politikerne kan ikke styre kvaliteten på vennskap. De kan ikke pålegge folk å være inkluderende eller besøke gamle foreldre.

Men de kan gjøre noe med strukturer i samfunnet som øker sjansene for ensomhet. Som å få folk i jobb og bekjempe økonomiske skjevheter, så færre isoleres fordi de har dårlig råd. Eller å samarbeide med frivilligheten om å skape gode lokale møteplasser for ulike aldersgrupper.

Regjeringen har tre hovedmål for satsningen. De vil synliggjøre ensomhet, få mer kunnskap og arbeide systematisk for å forebygge. Særlig synliggjøring er viktig.

Når ensomhet snakkes om, reduseres stigmaet. Man skjønner at flere er i samme båt. Det fungerer også som en vekker, så flere kan inspireres til å melde seg på en besøkstjeneste eller invitere inn i fellesskapene sine.

Politikerne kan ikke vedta at vi skal invitere naboen på kaffe. Men ved å løfte den vonde ensomheten opp på øverste politiske nivå, øker kanskje sjansene for at vi gjør det helt frivillig.

krf,sylvi listhaug,ensomhet,folkehelse,folkehelsemeldingen,jonas gahr støre