«Hvis man velger taushetens og
...
«Hvis man velger taushetens og kompromissets vei angående dette temaet, så har man allerede tapt», skriver Dagen på lederplass. Foto: Dagen-arkiv
leder
KRIKs erklæring må få følger
Del
Nyheten om at Kristen Idrettskontakt endrer kurs i spørsmålet om homofilt samliv var trist å motta. Men den var dessverre ikke overraskende.

At denne viktige organisasjonen ville skifte standpunkt har ligget i kortene helt siden Silje Kvamme Bjørndal med sitt liberale syn på dette området, ble ansatt som generalsekretær.

Med henne ved roret var det bare et tidsspørsmål før denne retningsendringen ville bli foretatt, og nå skjedde det altså på det ekstraordinære styremøtet denne uken.

Ja, vi har fått med oss at vedtaket inneholder en formulering om at KRIK skal «løfte opp ekteskapet mellom mann og kvinne som Guds gode ordning for samlivet». Men dette er jo bare fine ord. I bunn og grunn er det ikke annet enn en sminking av sakens realiteter. For det nye, store steget som KRIK nå tar, er at de åpner for homofilt samlevende i lederposisjoner i organisasjonen.

Det er Misjons-Norge som tradisjonelt har utgjort mye av ryggraden i det gode, kristne barne- og ungdomsarbeidet som KRIK har drevet. Kvamme Bjørndal og de andre på toppen i KRIK velger altså med vitende og vilje å utfordre sine egne hovedstøttespillere.

Og de kan ikke si at de ikke har blitt advart. For norske misjonsledere har vært helt tydelige på at avgjørelser av denne typen ville få alvorlige konsekvenser for samarbeidet med deres organisasjoner.

For eksempel har Misjonssambandets generalsekretær Øyvind Åsland vært forbilledlig klar i sin tale. Han har tidligere sagt i denne avisen at et slikt vedtak ville gjøre samarbeid mellom KRIK og NLM «umulig».

Og i samme intervju gjorde han det klart at det også ville bety slutten for den egne KRIK-linjen ved Misjonssambandets bibelskole på Fjellhaug. Også Indremisjonsforbundets bibelskole på Bildøy, Ansgar Bibelskole i Kristiansand samt en rekke kristne videregående skoler og folkehøyskoler har lignende KRIK-tilknyttede linjer.

Vi vil nå oppfordre organisasjonene sterkt til å følge opp det de tidligere har sagt. For vi kan ikke se det på annen måte enn at dette er et skjebnetungt vedtak som må få følger.

KRIK er den første store tidligere konservative kristne bevegelsen som tar dette steget. Men den homoliberale samlivsteologien er samtidig på full fart mot en frimenighet eller et bedehus nær deg. Ingen bevegelse må tro at den automatisk er immun mot den avkristningen av ekteskapforståelsen som nå pågår for fullt i kristenheten.

Hvis man velger taushetens og kompromissets vei angående dette temaet, så har man allerede tapt. Da har man ingen sjanse til å få med seg neste generasjon kristne. Da vil avkristningen av ekteskapsforståelsen fortsette i norsk kristenhet med stadig større styrke.

I så måte er det spesielt smertefullt at det nettopp er en livskraftig barne- og ungdomsorganisasjon som gjør denne typen vedtak. For som Øyvind Åsland selv så godt sa det i det tidligere nevnte Dagen-intervjuet: «Det er utrolig viktig at unge mennesker får en sunn og sann veiledning i disse spørsmålene».

leder,debatt,dagens debatt,lederartikkel,samliv,homofili,krik,kristen idrettskontakt