LEDER: «For nettopp i et samfu
...
LEDER: «For nettopp i et samfunn der færre kjenner Jesus og der kristne verdier svekkes, trenger vi medier som kan gå mot strømmen og være lys og salt», skriver Dagen på lederplass. Bildet viser bokhandelen Sunnbok på Stord, som har redusert åpningstiden i sommermånedene. Foto: Inga Lill Nord Nyvoll
Sommertørke i bokhandelen
Del
Trenger vi kristne bokhandler? Hvis svaret på spørsmålet er «ja» må vi sørge for å bruke dem. Hvis ikke, kan de snart være vekk.

At det er krevende å drive kristen bokhandel, har vært kjent lenge. Dagen har flere ganger skrevet om bokhandlere som sliter. Tidligere i vår kom Silje Fyllingen, daglig leder i den kristne bok- og misjonssentralen Sunnbok på Stord, med et hjertesukk på Facebook.

I en video fortalte hun om bokhandelens kamp for tilværelsen i sommermånedene og oppfordret folk til å kjøpe med seg ferielektyre.

Forrige uke utdypet hun tankene sine i et intervju i Dagen. Hun fortalte om søvnløse netter og en økonomi som så vidt går rundt, men også om oppussing på dugnad, nye grep for å få flere kunder og visjonen om at bokhandelen skal være en god plass å være.

Særlig for mennesker som opplever at de ikke kjenner seg igjen i en kristen sammenheng.

Både bokhandelen Tre Seksten i Åsane i Bergen, Bergen kristne bokhandel og bibelbutikkene i Sandnes, Tønsberg, Drammen og Egersund, bekrefter inntrykket av at det er krevende å drive bokhandel generelt, og enda mer krevende om sommeren.

Nå er det ikke bare de kristne bokhandlene som opplever svakere omsetning. Statistisk sentralbyrå meldte nylig at boksalget falt med over 3,4 millioner eksemplarer i 2017, det vil si 14 prosent.

Omsetningen hos Den norske forleggerforeningen har ikke vært lavere siden 2012. I De norske Bokklubbene falt omsetningen i fjor med 7,5 prosent, ifølge NTB.

Dette betyr ikke nødvendigvis at folk leser færre bøker. Flere undersøkelser slår blant annet fast at nordmenn flest setter pris på å ta med seg en god bok på ferie.

Tall fra SSB viste dessuten en økning i antall utgitte boktitler i 2017. Utfordringen for bokhandlerne er imidlertid at kundene har endret lese- og handlevaner. På samme måte som det foregår en strukturendring i avisbransjen med overgang fra papiravis til nett, foretrekker flere å kjøpe sine bøker på nett og gjerne lese dem på et nettbrett eller høre på lydbok gjennom en app.

Utviklingen rammer trolig de kristne ­forlagene og bokhandlerne enda hardere enn andre. Både fordi de i utgangspunktet er små og marginene er stramme, men også fordi kundegrunnlaget minker i takt med at samfunnet blir stadig mer sekularisert.

Så er det også slik at de kristne bokhandlene er en viktig omsetningskanal for de kristne forlagene, fordi sistnevnte i mindre grad får solgt bøkene sine gjennom ordinære bokhandler.

Vi er likevel overbevist om at det er stort behov både for den kristne boken og den kristne avisen i samfunnet vårt.

For nettopp i et samfunn der færre kjenner Jesus og der kristne verdier svekkes, trenger vi medier som kan gå mot strømmen og være lys og salt.

Den kristne litteraturen spiller en viktig rolle, både med å bringe mennesker nærmere Jesus og med å bygge opp de kristne fellesskapene – slik redaksjonsleder Katrine Masvie og forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag understreket i et debattinnlegg i Dagen mandag.

Like overbevist er vi om at det vil stilles større krav til kvalitet, omstillingsevne og dyktighet i alle ledd, hvis man skal overleve. Og så er det altså slik, at de kristne bokhandlenes fremtid avhenger av at kundene kjenner sin besøkelsestid.

leder,bokhandel,silje fyllingen,sunnbok,stord,tre seksten,egersund,åsane,sandnes,tønsberg,den norske forleggerforening