Erna Solberg trenger all sin p
...
Erna Solberg trenger all sin politiske kløkt for å løse floken som nå ligger foran henne, skriver Dagens lederskribent. Foto: Carina Johansen, NTB Scanpix
Leder
Erna kan få bommen i hodet
Del
Frps interne bompengeopprør er åpenbart et problem for Siv Jensen, men det er kanskje enda større for Erna Solberg.

Etableringen av firepartiregjeringen i januar var en triumf for Erna Solbergs politiske kløkt. Nå har hun bruk for all denne klokskapen og mer til dersom hun skal forhindre at prestisjeprosjektet kollapser etter mindre enn et halvt år.

Bompengeopprøret har på bare få måneder snudd opp ned på norsk politikk. Det tidligere helt ukjente bompengelisten er over sperregrensen på den nasjonale gallupen og enda mye større på lokale målinger. Suverent best gjør de det i Bergen, der de for øyeblikket er aller største parti.

Slike resultater får alarmen til å gå i de fleste partier. Men situasjonen er aller mest kritisk i Fremskrittspartiet. Der sitter tillitsvalgte både på sentrale og lokale partikontorer og drømmer om og regner på hvor stort Frp nå kunne vært dersom de ikke hadde sittet i regjering.

Da var det de som kunne ledet an i opprøret. Da var det de som kunne kjeftet på myndighetene. Og kanskje aller viktigst for dem, da var det de som kunne skutt i været på målingene. I stedet får de altså historisk dårlige galluper midt i fleisen, som den som nylig viste 2,7 prosents oppslutning i Bergen.

Frps grunnleggende utfordring er at partiet i mange potensielle velgeres øyne har blitt en del av problemet og ikke en del av løsningen. Det er under Frps samferdselsministre og finansminister at bompengeopprøret har skutt fart.

Bommen har ikke blitt revet, slik partiet har lovet i valgkamp etter valgkamp. I stedet har de bare blitt flere og passeringene enda dyrere. Regjeringskompromissene har blitt så mange at velgerne har mistet troen på Frp i dette som har vært en av partiets hjertesaker.

På Frp-grasrota er fortvilelsen så stor at den har utløst et bompengeopprør også innad i Fremskrittspartiet. Får man ikke betydelige seire i de kommende bompengeforhandlingene i regjeringen, tar flere til orde for at Frp bør gå ut.

Frps interne bompengeopprør er åpenbart et problem for Siv Jensen, men det er kanskje enda større for Erna Solberg. Nå er det en reell mulighet for at hennes største politiske seier, etableringen av en borgerlig flertallsregjering, kan ende i nederlag etter kun knappe seks måneder. Erna risikerer rett og slett å få bommen i hodet.

Firepartieregjeringen er statsministerens prestisjeprosjekt. Derfor har hun også et særlig ansvar for å finne gode løsninger når bompengeforhandlingene nå begynner for alvor. For regjeringens videre skjebne etter 2021 er det også en god ide å prøve å konvertere så mange som mulig av disse bomprotestvelgerne til stemmer som støtter den sittende regjeringen.

Vi, for vår del, håper derfor på endringer i regjeringens bompolitikk. Både på grunn av at vi ønsker at firepartiregjeringen skal overleve, men også fordi vi har stor forståelse for den bompengefrustrasjonen som over tid har bygd seg opp i den norske befolkningen.

I et så vanskelig fremkommelig land som Norge, er veier en type vital infrastruktur som er et gode for alle landets innbyggere. Og derfor bør de i størst mulig grad finansieres over skatteseddelen på lik linje med andre offentlige prosjekter.

Å kjempe mot bompenger burde for øvrig også være god KrF-politikk siden dette er en ordning som er sosialt urettferdig og rammer de svakeste gruppene aller hardest.

vebjørn selbekk,bompengeopprøret,bompenger,regjeringen solberg,borgerlig regjering,erna solberg,lederartikkel,lederartikler