Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
leder
Hvilke kvaliteter en kristen leder trenger
Del
Faren ved å overbetone den teoretiske eller akademiske utdannelsen, er at både lederne selv og menigheten for øvrig legger uforholdsmessig tunge byrder på ledernes egne skuldre.

Hva kjennetegner en kristen leder? Dette spørsmålet blir besvart ulikt i ulike sammenhenger. Som akademisk fag er teologien eldre enn mange andre fag. Samtidig har mange advart mot å gjøre den kristne lederutdannelsen til et spørsmål om antall studiepoeng.

Tirsdag kunne vi her i Dagen lese et intervju med den svenske forfatteren og retreatlederen Magnus Malm. Han var lenge mest kjent for boken «Veivisere», og har de senere årene skrevet flere viktige bøker om sekularisering. I den nyeste boken, «Fri til å tjene», skriver han blant annet om at også kristne ledere først og fremst er disipler.

I de senere årene har man i forskjellige kristne miljøer, også her i landet, understreket behovet for kompetente ledere mer enn før. Mens deler av lavkirkeligheten og frikirkeligheten tidligere nærmest kunne se det som et ideal at lederne ikke hadde studiepoeng i akademisk teologi, er det i dag få som tenker slik.

I tråd med overgangen til kunnskapssamfunnet har det blitt mer maktpåliggende å sikre at også forkynnere er skolerte, slik at man unngår unødvendige feil og fallgruver.

Det er mye godt å si om denne utviklingen. Men det bør også innvendes at man i lavkirkelige miljøer for godt over 100 år siden gjerne brukte begrepet «leser» som en hedersbetegnelse. Mange lekmannspredikanter hadde lest så mye teologi at de kunne møte nær sagt hvem som helst til debatt.

En fare for tradisjonelle kristne miljøer i vår tid, er at man blir så redd for sekularisering og liberalisering at man ender opp med å bli innadvendt. Det å utsette seg for impulser utenfra kan oppleves som en trussel mot den teologiske integriteten. Hvis man godtar en slik tankegang, har man begitt seg inn på en farlig vei. Hvis kristne miljø blir avskrevet som anti-intellektuelle, vil det være særlig sårbart i en tid hvor nettopp kunnskap er så sterkt vektlagt.

Derfor trenger kristne ledere fortsatt å tilegne seg faktisk kunnskap og forståelse. Men dette er ikke den viktigste kvaliteten en kristen leder kan tilegne seg. Magnus Malm har grunnleggende rett når han fremhever Maria som et bilde på kirken. «Hun kommer til Gud i sin fattigdom, ikke i sin store kompetanse», sa han til Dagen denne uken.

Faren ved å overbetone den teoretiske eller akademiske utdannelsen, er at både lederne selv og menigheten for øvrig legger uforholdsmessig tunge byrder på ledernes egne skuldre. Hvis man legger opp til å utforme strategier og gjennomføre målstyring som i ordinære kommersielle eller offentlige virksomheter, bidrar kirken aktivt til den sekulariseringen Malm så tydelig har advart mot.

Det ligger i den kristne kirkes natur å ville nå flest mulig med evangeliet. Men det ligger ikke i den kristne kirkes natur å tro at den selv med sin strategiske kløkt kan utføre misjonsbefalingen. Det er bare Den hellige ånd som kan gi den kraft, det mot, den varme og tålmodighet som trengs for å bli stående i Guds rikes tjeneste.

Nå i forbindelse med pinsehelgen kan vi med fordel tenke gjennom hvilke kvaliteter vi først og fremst ser etter hos våre åndelige ledere.

leder,debatt,kristenleder,kristenledere,ledere