LEDER: «Her er det beundringsv
...
LEDER: «Her er det beundringsverdig at Filadelfia ønsker å bruke sin tyngde som en etablert menighet til å engasjere seg på måter man må ha et visst ressurstilfang for å kunne realisere», skriver Dagen på lederplass. Bildet viser en søndagstur med familien Kjosavik sammen med en familie fra Kongo som flyttet inn i vinter. Foto: privat
Leder
Forbilledlig samfunnsengasjement
Del
I en tid hvor mange kristne miljøer opplever tilbakegang, er det gledelig å se at det fortsatt går an å gjennomføre satsinger der kallet til å elske sin neste kommer til konkrete uttrykk med potensielt stor betydning for andre menneskers liv.

I dagens avis bringer vi et intervju med ekteparet Monica og Jan Kjosavik i Kristiansand. De solgte huset sitt utenfor byen og flyttet inn i en leilighet menigheten eier i sentrum for å bo sammen med flyktninger som har fått oppholdstillatelse.

Det var et modig valg ekteparet tok sammen med sine to døtre, og det er sterkt å lese om erfaringene de har gjort. Pinsemenigheten Filadelfia i Kristiansand har tatt et bevisst valg om å være en konstruktiv bidragsyter i samfunnet, og har på flere måter engasjert seg diakonalt og sosialt for å fremme byens ve og vel.

Et av flere utslag av denne prioriteringen er at menigheten eier og driver et hus med sju leiligheter hvor familien Kjosavik bor. Her hjelper de flyktninger til å finne seg til rette i Norge, og de bor nærmest som en storfamilie.

Ansvaret for å ta godt imot den fremmede og for å hjelpe innflyttere går som en tråd gjennom Bibelen. Allerede i 2. Mosebok finner vi følgende formaning: «Du skal ikke undertrykke en innflytter! Dere vet hvordan det kjennes å være innflytter, for dere har selv vært innflyttere i Egypt.» Denne formaningen gjentas senere i ulike varianter.

Det er ikke opp til den kristne kirke å definere et lands innvandrings- eller flyktningpolitikk. Og på spesifikke politikkområder vil kristne i ulike sammenhenger finne ulike svar. Ansvaret for å ta godt imot fremmede er likevel en kristen forpliktelse som gjelder uavhengig av politisk ståsted. Her viser Filadelfia og ekteparet Kjosavik vei på en forbilledlig måte.

«Det har vært de mest lærerike årene i livet mitt», sier Monica Kjosavik til Dagen i forkant av NRK-dokumentaren som blir sendt i kveld. Hun er ansatt i 80 prosent stilling som miljøterapeut ved Shelter, som hjemmet heter.

Ektemannen er ansatt i 40 prosent stilling, ved siden av jobben som pastor i Filadelfia. NRK har fulgt familien i to år, og kan dermed tegne et nyansert bilde av mennesker som har våget å leve livet sitt på en litt annerledes måte enn det de selv hadde sett for seg.

Kristent samfunnsengasjement kan komme til uttrykk på en mengde forskjellige måter. Fellesnevneren er at det i kirkens identitet ligger et kall til å ta del i samfunnslivet, til ikke å bli et fellesskap for seg selv ved siden av samfunnet for øvrig.

Her er det beundringsverdig at Filadelfia ønsker å bruke sin tyngde som en etablert menighet til å engasjere seg på måter man må ha et visst ressurstilfang for å kunne realisere.

Det finnes en rekke eksempler på at forskjellige grener i kristenheten har engasjert seg for mennesker som på ulike måter trenger ekstra støtte og omsorg. Det kan dreie seg om rusavhengige, om eldre og pleietrengende - eller det kan dreie seg om innvandrere som trenger hjelp til språkopplæring og til å gjøre seg kjent med det norske samfunnet.

I en tid hvor mange kristne miljøer opplever tilbakegang, er det gledelig å se at det fortsatt går an å gjennomføre satsinger der kallet til å elske sin neste kommer til konkrete uttrykk med potensielt stor betydning for andre menneskers liv.

monica kjosavik,jan kjosavik,pinsemenigheten filadelfia,lederatikkel,kristiansand,filadelfia kristiansand,flyktninger,debatt,nrk,dokumentar