Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
leder
Journalistikkens hvite flekker
Del
Det kristne Norge er en stor, hvit tematisk flekk på journalistikkens område

Rett før helgen la kulturminister Trine Skei Grande frem den nye mediestøttemeldingen. Dermed har startskuddet gått for den lenge varslede omleggingen av den norske pressestøtteordningen.

Kulturministeren varslet i sin tale at en større del av produksjonstilskuddet i fremtiden skal kanaliseres til lokalavisene. Det vil skje på bekostning av de riksspredte meningsbærende avisene, som altså Dagen tilhører.

Akkurat hvordan det nye systemet skal utformes i praksis sier meldingen lite om. I det arbeidet vil saksordfører Tage Pettersen fra Høyre få en nøkkelrolle når saken kommer til Stortinget. Og der kan det komme til å gå fort i svingene. Målet hans er å bli ferdig før sommeren.

Både i talen og i selve meldingen er Trine Skei Grande opptatt av det hun kaller «journalistikkens hvite flekker». Det kan være snakk om geografiske områder som blir oversett. Men det gjelder også saksfelt som er underdekket journalistisk, det kulturministeren kalte «hvite tematiske flekker».

Disse områdene er Trine Skei Grande opptatt av å få dekket bedre. Og hun vil bruke den varslede omfordeling av pressestøttemidler fra de meningsbærende og over til lokalavisene som et virkemiddel for å få det til.

Selv om også vi unner lokalavisene en bedre ressurssituasjon, er det likevel akkurat her som det begynner å skurre for oss. For slik vi ser det er jo dekning av hvite tematiske flekker nærmest selve definisjonen på det vi holder på med her i Dagen.

Likevel vil altså kulturministeren svekke muligheten vi har til å gjøre dette ved å kutte i pressestøtten vår. Det synes vi er både skuffende og vanskelig å forstå.

Det som litt skjematisk kalles Kristen-Norge teller flere hundre tusen mennesker. Det er en stor, livskraftig bevegelse med aktivitet over det ganske land. Det er rett og slett vanskelig å overvurdere påvirkningen kristenfolket har hatt på landet vårt, ikke bare religiøst, men også kulturelt, økonomisk, sosialt og politisk.

I dag føler særlig lav- og frikirkelige kristne seg - ofte med rette - marginalisert av storsamfunnet. Samtidig er det en bevegelse som også forvalter makt, i dette tilfellet religiøs makt. Som på alle andre samfunnsområder er det behov for å se denne maktutøvelsen i kortene. Det er blant annet pressens ansvar.

Men det kristne Norge er nettopp en slik stor, hvit tematisk flekk på journalistikkens område. Dette viktige samfunnsområdet dekkes nesten ikke av de store, toneangivende mediene i Norge. Vi vil kalle det en av journalistikkens store blindsoner.

Det er dette alvorlig underdekkede området som er Dagens spesialfelt. Vi målbærer denne bevegelsens synspunkter i samfunnsdebatten. Vi formidler utviklingen på dette viktige feltet i vårt samfunn. Og vi holder religiøs makt ansvarlig.

Derfor er det noe dypt ulogisk i at aviser av Dagens type skal få strammere økonomiske vilkår i fortsettelsen. Kulturministeren må ikke tro at de hvite tematiske flekkene blir mindre da. De kommer tvert imot til å øke i omfang.