Vårt syn er at foreldreretten
...
Vårt syn er at foreldreretten må gjelde for alle foreldre, også de som ønsker sine barn inn på en John Bauer-skole eller en annen friskole som ikke har et alternativt pedagogisk eller religiøst utgangspunkt, skriver Dagens lederskribent. Foto: Adobe Stock
leder
Aps illiberale friskolepolitikk
Del
Arbeiderpartiet har nemlig hele tiden vært en bremsekloss for valgfriheten i skolen.

Kristne Friskolers Forbund er i harnisk over et nytt Ap-forslag som skal behandles på landsmøtet i april. Vi forstår harmen hos det kristne friskolefolket godt. For hvis dette forslaget, som Dagen har omtalt i flere artikler, blir innført, vil det gjøre en allerede krevende friskolehverdag nesten umulig.

For det nye forslaget går altså ut på å innføre et helt nytt prinsipp i friskolepolitikken, nemlig å gi de private skolene kun en midlertidig godkjennelse. Skolene skal altså tvinges til stadig å søke på nytt for å kunne opprettholde driften.

Man trenger ingen nobelpris i friskoleøkonomi for å forstå hvor store vanskeligheter og usikkerhet et slikt opplegg vil skape. Skoledrift er i sin natur et langsiktig prosjekt på grunn av de høye oppstarts- og driftskostnaden.

Men dette forslaget vil gjøre det nærmest umulig å foreta langsiktige investeringer i skoledriften fordi man jo ikke vet hvor lenge skolen får lov å drive.

Det samme problemet vil oppstå når det gjelder rekruttering og ansettelser. Man blir i det hele tatt fullstendig prisgitt myndighetenes forgodtbefinnende og velviljen (eller manglende sådan) hos skiftende politiske flertall.

Og som om det ikke var nok, gis kommuner og fylker i dette forslaget en vetorett mot opprettelsen av nye friskoler. De får altså selv muligheten til å skjerme seg mot brysom konkurranse fra andre skoleslag.

Generalsekretær Jan Erik Sundby i Kristne Friskolers Forbund kaller et slikt system for «bukken og havresekken». Det er det vanskelig ikke å være enig i.

I stedet for en innstramning er det etter vår mening snarere behov for en betydelig oppmykning av norsk friskolepolitikk. Slik vi ser det, bør det bli betydelig lettere både å starte og drive friskoler.

Vårt utgangspunkt i friskolespørsmålet er foreldreretten, det vil si foreldrenes rettighet til å velge skole for sine barn ut fra sin overbevisning om hva som er best for dem.

Det er naturligvis de kristne friskolene som ­ligger Dagens hjerte nærmest. Vi er stolt av vår historie når det gjelder å slåss for dette skole­slaget. Men vår prinsipielle oppfatning går enda lenger enn det.

Vi har nemlig heller ikke noe imot at det åpnes for kommersielt drevne skoler, slik man for eksempel har det i Sverige. Der ble dette til og med innført med støtte av Aps svenske søsterparti, Sosial­demokraterna.

Vårt syn er at foreldreretten må gjelde for alle foreldre, også de som ønsker sine barn inn på en John Bauer-skole eller en annen friskole som ikke har et alternativt pedagogisk eller religiøst utgangspunkt. Vi ser på konkurranse som et gode.

Ja, vi har en god offentlig skole i Norge, men også den har godt av at noen puster dem i nakken og ser om det er mulig å gjøre ting enda bedre.

Dessverre ble de første forsøkene som Bondevik II-regjeringen og daværende kunnskapsminister Kristin Clemet gjorde med å åpne for denne typen private skoler, reversert da Ap igjen kom til makten i 2005.

Arbeiderpartiet har nemlig hele tiden vært en bremsekloss for valgfriheten i skolen. Slik sett føyer dette siste utspillet seg inn i den lange rekken av ­illiberale Ap-forslag i friskolepolitikken.

paywall
paywall