Bildet viser en av demonstrasj
...
Bildet viser en av demonstrasjonstogene som ble holdt til støtte for dagens abortlov i fjor. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix
lederartikkel
JesusKvinner blir regnet med i aborttoget
Del
Kristne organisasjoner som deltar i 8. mars-toget må være klar over er at deres deltagelse vil bli brukt som en støtte til marsjens hovedkrav.

Årets 8. mars-tog tegner til å bli den største markeringen for abort siden det store abortslaget stod på slutten av 70-tallet. Årets hovedparole «Forsvar selvbestemt abort.

Fjern nemndene» er i realiteten et krav om å utvide abortloven til å gjelde frem til 18. uke. I dag har Norge selvbestemt abort frem til 12. uke i svangerskapet, deretter blir senaborter ­behandlet i en abortnemnd.

Arrangementet har en klar brodd mot den ­borgerlige regjeringen generelt – og mot KrF spesielt. Kvinnebevegelsen kommer til å markere sin motstand mot at de fire borgerlige partiene i det hele tatt diskuterte abortrelaterte saker i regjeringsforhandlingene i vinter. Særlig vil Kjell Ingolf Ropstad og Erna Solberg få så ørene flagrer i dette toget.

Det nye forbudet mot selvbestemt tvillingabort vil også bli utfordret. Og samtidig vil man slå ring om lovens paragraf 2c som slår fast at funksjonsnedsettelser hos fosteret skal være et selvstendig grunnlag for senabort.

Midt i dette toget kommer, som Dagen tidligere har meldt, to kristne organisasjoner til å gå. Åpne Dører og JesusKvinners utgangspunkt er ikke å kjempe for retten til å abortere verken tvillinger eller barn med Downs syndrom.

De ønsker å markere den svært vanskelige situasjonen som forfulgte kristne kvinner lever i mange steder i verden. Som i alle andre konflikter, er det kvinnene som lider mest i de områdene der kristne trakasseres, skades og drepes. Åpne Dører og JesusKvinners parole vil være «Trosfrihet for verdens kvinner».

Det er en sak det er verdt å marsjere for. Men spørsmålet er om 8. mars-toget er riktig tog?

Vi, for vår del, ønsker egentlig ikke være altfor kritisk til denne avgjørelsen. Generelt sett synes vi det er spennende når kristne markerer seg på ulike arenaer – og gjerne nye og litt krevende sådanne. I dette tilfellet vil vi likevel spørre om hvor godt gjennomtenkt denne marsjdeltagelsen er.

Og det gjelder spesielt JesusKvinner, som i motsetning til ensaksorganisasjonen Åpne Dører, står for et bredt kristent samfunnsengasjement i mange spørsmål, også i abortsaken.

For årets 8. mars-tog er spesielt. Denne gangen handler det for den venstreorienterte kvinnebevegelsen om å skape et inntrykk av at flest mulig av Norges kvinner er rasende på den borgerlige regjeringens abortpolitikk. Eller som 8. mars-komiteen skriver på sine Facebook-sider:

«Det er helt utrolig at en norsk regjering i våre dager har valgt å bruke kvinners abortrettigheter som forhandlingskort.»

Det er nettopp slike ting nyhetsoppslagene fra årets 8. mars-tog vil handle om. Mediene kommer til å omtale de tusenvis av kvinnene som stod skulder ved skulder for å forsvare abortloven.

I Oslo håper arrangøren på rekordoppmøte med hele 20.000 i toget. Kanskje når de dette tallet med hjelp av kvinnene i Åpne Dører og av JesusKvinner?

Det disse organisasjonene i hvert fall må være fullt klar over er at deres deltagelse vil bli regnet inn og brukt som en støtte til marsjens hovedkrav om en utvidet abortlov og til abortkritikken av Solberg og Ropstad. Å tro noe annet vil være naivt.