MIRAKELPREDIKANT: Svein-Magne
...
MIRAKELPREDIKANT: Svein-Magne Pedersen trues med 40.000 kroner i ukentlige bøter dersom han fortsetter å publisere helbredelsesvitnesbyrd. Foto: Bjørn Olav Hammerstad
Forbrukertilsynet bør snu
Del
Norge har fått et nytt religiøst smakspoliti. Nå vil de selvoppnevnte religionsoverdommerne i Forbrukertilsynet bruke skyhøye bøter for å endre innholdet i religiøse blader.

Vi har som kjent vært kritisk til flere sider ved mirakelevangelist Svein-Magne Pedersens virksomhet. Det gjelder både den nå avsluttede bruken av teletogtjenester med forbønn til minuttpris og hans svært mangelfulle kontroll med innsamlingsvirksomheten til India. På disse områdene må Pedersen tåle at både presse og myndigheter går ham nærmere etter i sømmene.

Men det verken han eller vi andre kan akseptere er det alvorlige inngrepet i ytrings- og religionsfriheten som et norsk myndighetsorgan nå gjør seg skyldige i. Forbrukertilsynet meldte i forrige uke at de vil ilegge Pedersen og hans misjonsstiftelse 40.000 kroner i ukentlige bøter dersom han ikke slutter å trykke vitnesbyrd i sitt månedsmagasin «Legedom» fra mennesker som mener å ha opplevd helbredelse etter forbønn. Evangelist Tom Roger Edvardsen er varslet om lignende bøtenivå for utgivelsen av sitt blad «Helbredet».

Forbrukertilsynet virker overivrige etter å vise handlekraft i kjølvannet av den store medieoppmerksomheten rundt mirakelpredikantene. I stedet burde de tatt det litt med ro, pustet med magen og ikke latt seg rive med av en stemningsbølge.

For dette er første gang Forbrukertilsynet har gått til denne typen sak mot kristne helbredelsespredikanter. Og et slikt radikalt vedtak bør åpenbart ikke gjøres i medieskapt affekt eller ut fra et ønske om å bevise egen relevans og eksistensberettigelse. Det er nemlig ingen bagatell når myndigheter velger å gripe inn mot innholdet i religiøse blad. Det skjer vanligvis bare i regimer vi helst ikke ønsker å bli sammenlignet med.

Det er helt i orden at Forbrukertilsynet ikke tror på forbønn for syke. Og de må også gjerne mene at dette er en forkastelig type religiøsitet. Men den virksomheten som Svein-Magne Pedersen og andre helbredelsesevangelister bedriver, er og forblir nettopp det. Religion. Og det er ingen som har gitt verken Forbrukertilsynet eller dets direktør Elisabeth Lier Haugseth noen rett til å opptre som det religiøse smakspolitiet de nå fremstår som.

Tvert imot så gir den loven som Forbrukertilsynet baserer sitt vedtak på, lov om alternativ behandling, et særlig unntak for religion generelt og forbønn for syke spesielt. Allerede i forarbeidene til loven slås det fast at «Alminnelig religiøs virksomhet vil falle utenfor behandlingsbegrepet, også forbønn for syke og lignende».

Etter vårt syn feiltolker Forbrukertilsynet loven grovt når de plasserer kristen forbønn inn i det behandlingsbegrepet som lovens forarbeider spesifikt slår fast at slik virksomhet ikke hører hjemme i.

Svein-Magne Pedersen sier til Dagen at han ikke kommer til å rette seg etter pålegget fra Forbrukertilsynet. På sin egen Facebook-side svarer han tilsynet med et vers fra Det nye testamentet: «Vi kan ikke la være å fortelle det som vi har sett og hørt».

Vi støtter Pedersen i denne holdningen og håper han vil kjempe denne kampen videre, også i retten om det skulle bli nødvendig. Det vil i så fall være en viktig kamp som han fører for langt flere enn seg selv.

paywall
paywall
paywall
paywall
paywall
paywall
leder,lederartikkel,debatt,dagens debatt,dagensdebatt.no,dagensdebatt,meninger,svein magne pedersen,forbrukertilsynet,vebjørn selbekk,legedom,misjonen jesus leger,tom roger edvardsen,helbredelsespredikant,elisabeth lier haugseth,religion