Seniorrådgiver i Det hvite hus
...
Seniorrådgiver i Det hvite hus, Kellyanne Conway, lytter mens president Donald Trump holder valgkamptale før mellomvalget. (AP Photo/Jeff Roberson)
Trump like populær som Reagan, Obama og Clinton
Del
Det er et helt åpent spørsmål om Trump vil kunne få fire nye år etter at de første fire er unnagjort.

I dag er det mellomvalg i USA. Vanligvis blir dette valget omfattet av mindre interesse enn presidentvalgene. Slik blir det nok også i år.

Men det er ­ventet at flere amerikanere enn vanlig vil finne veien til stemmeurnene for å utpeke sine foretrukne kongressmedlemmer og guvernører. 435 medlemmer av Representantenes hus og 33+2 senatorer er på valg. De to sistnevnte erstatter senatorer som har gått av før tiden.

I den sinnrike maktfordelingen mellom de ulike grenene av den amerikanske statsforvaltningen, utgjør Kongressen en større maktfaktor enn vi i Norge vanligvis tenker over.

Presidentvalgene er mer oversiktlige, men ­presidenten har mindre makt enn en del forestillinger­ tyder på. Derfor har det stor betydning, det valget amerikanerne foretar i dag. Det heter seg også at opptakten til det neste presidentvalget begynner kort tid etter at mellomvalget er unnagjort.

På torsdag er det to år siden den sjokkartede ­dagen da Donald Trump ble valgt til president USA, mot de aller fleste odds. Siden da har nok de fleste ­amerikaneres liv fortsatt mye som før, men ikke minst i den offentlige samtalen er mye forandret. Trump er en politiker det er vanskelig å forholde seg likegyldig til. Han har også markert seg med omstridte standpunkter, blant annet i handelspolitikken.

Trump vegrer seg ikke for å tale i klartekst, og benytter gjerne sin velbrukte Twitter-konto til å karakterisere særlig meningsmotstandere på måter­ som er fremmed for de fleste statsledere.

Men ­Texas-senator Ted Cruz, som Trump gjentatte ganger­ omtalte som løgner under presidentvalgkampen, har i opptakten til dagens valg kunnet regne med presidentens sterke støtte. På mange måter illustrerer Trump noen av de sidene ved amerikansk politikk som mange i Norge har vanskelig for å bli klok på.

Lørdag meldte Aftenposten at Trumps popularitet etter halvgått første periode er omtrent på samme nivå som både Reagan, Obama og ­Clinton hadde etter 21 måneder som president. Det er et helt åpent spørsmål om Trump vil kunne få fire nye år etter at de første fire er unnagjort.

Så langt har økonomien i USA vært i vekst. Det har en tendens til å tjene den sittende administrasjonen godt. Nå kan det se ut for at tidene skifter. Dermed kan Trump komme over i en slags forsvarsposisjon. Men særlig hvis demokratene­ ­vinner flertallet i Representantenes hus, som mange­ tror de vil, skal vi ikke se bort fra at presidenten­ vil gi sine politiske motstandere skylden i så fall.

På forhånd ser det ut for at republikanerne kommer til å beholde sitt knappe flertall i Senatet, den andre delen av nasjonalforsamlingen. I så fall vil Trump også i de kommende to årene ha bedre mulig­heter for politisk gjennomslag enn om demokratene ­vinner begge Kongressens kamre.

Trump har selv bidratt til at mange nå snakker mer om politisk retorikk enn kanskje noen gang før. Og støttespillerne hans har tilegnet seg en ­betydelig velvilje som gjør at de enten aksepterer eller i det minste tolererer hans mange uverdige utfall. Man vil gjerne tenke at en politiker først og fremst skal måles på den politikken hun eller han fører.

I Trumps tilfelle vinner nok mye av politikken gjenklang hos betydelige deler av velgermassen. Der ligger antakelig mye av årsaken til hans suksess. Men vi må alle også stå ansvarlig for det vi faktisk sier.

lederartikkel,trump,donald trump,usa-mellomvalget,mellomvalget,ted cruz,ronald reagan,barack obama