KRFU-KLEM: Landsmøtet i KrFU h
...
KRFU-KLEM: Landsmøtet i KrFU har sagt ja til regjeringsdeltagelse for KrF i regjeringen Solberg. Her får statsminister Erna Solberg klem av KrFUs leder Martine Tønnessen. Foto: Berit Roald, NTB scanpix
Kraftfullt signal fra fremtidens KrF
Del
Fremtidens KrF-politikere har talt. De er lei av å leke politikk. Nå vil de inn i regjering for å være med å forme Norge på ordentlig.

Med 47 mot 33 stemmer gikk landsmøtet i Kristelig Folkepartis Ungdom lørdag inn for å anbefale moderpartiet å gå i regjering sammen med Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet.

Avstemmingen ble ikke så jevn som mange hadde spådd. En stemmefordeling på 60 prosent i favør regjeringsdeltagelse er et klart og kraftfullt signal.

Om kort tid er det 13 år siden sist gang det satt en KrF-statsråd rundt Kongens bord. For KrFUs del betyr det at en hel generasjon ungdomspolitikere har kommet og gått uten mulighet til å være med å konkurrere om de attraktive jobbene som statssekretærer og politiske rådgivere i regjeringsapparatet.

KrF-ungdommen har tydeligvis fått nok av partiets politiske ørkenvandring. Nå ønsker de at Knut Arild Hareide skal lede dem inn i regjeringen Solberg. For KrF er rett og slett ikke på sitt beste når de sitter utenfor maktens fremste korridorer.

Eller for å si det rett ut slik KrFUs fylkesleder i Rogaland Jonas Sayed gjorde fra landsmøtets talerstol: «KrF suger i opposisjon».

En regjeringsdeltagelse nå vil etter vår mening skape en type revitalisering og restart som KrF sårt trenger. Vi mener det er på høy tid at KrF får vist frem det mannskapet de har. For det finnes åpenbart mange politiske talenter i partiets rekker også utenfor stortingsgruppen.

I regjeringen Solberg kan KrF håpe på å få tre statsråder, like mange som Venstre fikk da de gikk inn tidligere i år. Kanskje vel så viktig blir den gruppen av ofte unge politikere som rykker inn i de øvrige posisjonene i et departements politiske ledelse.

Det er ofte erfaring i disse posisjonene som er med på å skape morgendagens toppolitikere, også i KrFs rekker. Bare spør folk som Knut Arild Hareide, Dagfinn Høybråten og Kjell Magne Bondevik.

I regjering får KrF også mulighet til å ta eierskap til og kontroll over saker som er viktige for partiet. En rekke spørsmål rundt bio- og genteknologi skal avgjøres i denne stortingsperioden. Partiets eneste mulighet til å bevare et restriktivt lovverk når det gjelder slike saker om menneskelivets ukrenkelighet, er å vinne seire i en regjering. Ellers vil de ubønnhørlig få stortingsflertallet mot seg.

Vedtaket fra KrFU er også et viktig signal om at fremtidens KrF ikke sitter like hardt fast i den Frp-frykten som har lammet partiets voksengenerasjon og holdt dem ute av regjeringskontorene til tross for at vi har hatt et borgerlig stortingsflertall de siste fem årene.

Det er grenser for hvor lenge en fatal, strategisk feilberegning skal hindre partiet i å få den innflytelsen regjeringsmakt kan gi.

I fjor gikk KrF til valg på et samarbeidsvedtak som i praksis gjorde det helt umulig å komme i regjering. Venstres avgjørelse om å søke sammen med Høyre og Fremskrittspartiet har gjort det KrF-vedtaket om mulig enda mer utdatert og meningsløst.

I høst har KrF en unik sjanse til å rette opp feilen fra i fjor. De bør lytte til rådet fra fremtidens Kristelig Folkeparti.

paywall
paywall
paywall
paywall