SANNHET: Vi trenger ikke å fry
...
SANNHET: Vi trenger ikke å frykte sannheten. For som kristne kjenner vi den endelige kilden til frigjørende sannhet, skriver Dagen på lederplass. Illustrasjonsfoto: Fotolia
Kristne har ingen grunn til å frykte debatt
Del
Det tar seg dårlig ut om en som mener å forkynne Guds ord blir tatt i lettvint omgang med fakta.

I gårsdagens avis kunne vi lese om Filosofiuka som Laget og Skaperkraft arrangerer på leirstedet Havglimt utenfor Kristiansand. Daniel Joachim Kleiven, som leder arrangementet, peker på en opplevd konflikt mellom tro og vitenskap som en viktig årsak til frafall blant unge kristne. Derfor vil arrangørene bidra til åpen samtale om noen av de virkelig store spørsmålene vi omgir oss med.

Det skulle være den naturligste sak av verden for kristne å ta del i slike samtaler. Jesus Kristus omtalte seg selv som Sannheten, og sa at det er sannheten som skal sette oss fri. Som kristne tror vi at Gud faktisk har skapt verden, vi tror at Jesus ble født og levde på jorden, og at både korsfestelsen, oppstandelsen og himmelfarten er historiske hendelser. Kristendommens historiske forankring er med andre ord et avgjørende kjennetegn ved den troen som gjennom uminnelige tider har preget så mange menneskers liv.

I dag er troen under økt press fra mange ulike hold, både innenfor og utenfor kirken. Da kan det være fristende å holde seg til sine egne for ikke å bli fristet til frafall. Kritikk av egne standpunkter eller ens bevegelses egenart kan oppleves som trusler. Da er det lett for at man stenger seg selv ute også fra den saklige debatten og nøyer seg med programmatisk å gjengi de standpunktene man er blitt opplært til å inneha. I realiteten er dette en dødsvei for enhver bevegelse. Hvis det ikke skjer en løpende utvikling, en overføring av både tenkning og erfaringer fra en generasjon til den neste, er den kristne kirke på et gitt sted aldri lenger enn en generasjon unna utryddelse.

Kristne har ingen grunn til å frykte debatt. Visst kan det hende at troen bli hånet, visst kan mennesker gjøre narr av både Mesteren og hans disipler. Dette er forutsagt av Jesus selv. Som kristne kan vi likevel hente trygghet og styrke i tillit til Gud. Ikke fordi vi selv kan svare på alle spørsmål eller enkelt kan vise til den ene eller den andre tenkeren eller forfatteren som kan løse alle mysterier. Men fordi troen er bygget på Jesus Kristus.

Vi lever i et samfunn hvor kunnskap blir dyrket. Hvis vi vil underbygge en påstand, finnes det i dagligtalen knapt noe viktigere sannhetsstempel enn ordene «forskning viser at...»

En av de største endringene fremveksten av moderne teknologi har ført med seg er nettopp tilgangen til informasjon. I et samfunn hvor en stadig større andel av befolkningen har høyere utdanning bidrar også dette til at etterprøvbar kunnskap blir viktigere. Dette er i seg selv et nærmest uvurderlig gode. Mens kvalifisert informasjon tidligere ofte var forbeholdt de få, kan i dag nærmest hvem som helst undersøke om noe som blir sagt eller skrevet faktisk stemmer.

Dette innebærer fornyede utfordringer for dem som ønsker å påvirke menneskers forståelse og valg. Politiske ledere må tenke nøyere gjennom hvilke ord de bruker. Uttalelser fra fortiden kan lett hentes frem igjen. Også kristne forkynnere må være enda mer nøye med hva de sier. Det tar seg dårlig ut om en som mener å forkynne Guds ord blir tatt i lettvint omgang med fakta. Men vi trenger ikke å frykte sannheten. For som kristne kjenner vi den endelige kilden til frigjørende sannhet.

daniel joachim kleiven,filosofiuka,laget,nkss,skaperkraft,lederartikkel,fakta,filosof,unge kristne,samtale,jesus,sannhet,verden,korsfestelse,oppstandelse,historisk,troen,press,kirken,trusler,debatt,begravelse,generasjon,trygghet,styrke,teknologi,utdanning,kunnskap,politisk,forkynnere