SENTRAL: Konsekvensene av Mart
...
SENTRAL: Konsekvensene av Martin Luthers arbeid kan merkes den dag i dag, både i kirke og samfunn. Foto: Andreas Vitting, Fotolia
Nå kan alle lese Luther
Del
Vi påvirkes alle av Luther. Nå kan du lese hva han egentlig skrev.

Dagen er som kjent et «allmennkirkelig blad på hel sannhets grunn», og tilhører ikke noen særskilt organisasjon i Kristen-Norge. Når vi i dag forteller om danske Finn B. Andersen som egenhendig har opprettet det som ifølge ham selv er verdens største Luther-nettsted, er det likevel god grunn til å bemerke dette, også på lederplass.

Den tyske eks-munken, teologen og kirkereformatoren har nemlig stor innflytelse over oss alle. Til og med ikke-kristne nyter godt av en etikk, arbeidsmoral og tenkning om individ og samfunn som mange mener vi aldri ville oppnådd uten kirken generelt og Martin Luther spesielt.

Selv Den katolske kirke, som han søkte å reformere og som han kritiserte i klare ordelag, har formet seg etter gjentatte møter med Martin Luthers verbale bombardement. Riktignok ble Luther bannlyst med stor kraft, men flere paver har etter Andre vatikankonsil uttalt seg langt mer forsonende.

Pave Benedict XVI vakte oppsikt da han besøkte Polen i 2011 og snakket til lutheranere om Luther. Da pave Frans besøkte Norden i fjor, het det i materiellet som ble delt ut at etter 50 år med økumenisk dialog er «katolikker nå i stand til å høre Luthers utfordring til dagens kirke, og å anerkjenne ham som et «vitne for evangeliet».

På «den andre siden av Luther» har vi de mange frikirkelige samfunnene som kan spore sine røtter tilbake til Martin Luthers nybrottsarbeid. Pinsevenner, metodister, kalvinister og trosbevegelsen kan alle på en eller annen måte identifisere sitt særpreg med den finpussingen av evangeliet som den tidligere munken stod for. Selv om en del selvsagt tenker annerledes enn Luther gjorde om tema som dåp, nattverd og kirkesyn.

Som enkeltkristne kan vi også takke Martin Luther for å ha vært viktig for arbeidet med å gjøre Bibelen tilgjengelig for flere. Alle forbehold til tross er det ingen tvil om at Luther var viktig for utbredelse og oversettelse av Guds ord, sammen med medierevolusjonen som boktrykkerkunsten utgjorde. Den revolusjonen fortsetter forøvrig den dag i dag, der Guds ord ifølge organisasjonen Wycliffe innen en generasjon kan være tilgjengelig på alle språk som regnes å ha behov for det.

Andersen har oversatt så mange tekster til dansk at han i april i år kunne gi ut 33 bøker med Luthers tekster, og det på én måned. Bragden er bemerket av flere sentrale teologer, som omtaler Andersen som en av de fremste Luther-kjennere i landet.

Når en med teologisk kompetanse finleser og oversetter alle Luthers tekster er det ikke til å unngå at man blir en ekspert. I tillegg til engelsk, svensk, nytysk, spansk og fransk har Andersens hjemmeside en rekke tekster på norsk.

Dansken er ikke den eneste som har stusset på hva Luther egentlig mente om ulike spørsmål. Mange har tatt eierskap til den «egentlige» lutherdommen, og hva som ligger i «Skriften alene», «nåden alene» og «troen alene».

Finn B. Andersen fortjener stor ros for sitt formidable arbeid med å gjøre det lettere for den enkelte å finne dette ut selv, selv om Luthers tekster selvsagt kan kreve sin leser. Slik sett minner han vel litt om sitt teologiske forbilde.

paywall
paywall