LEDERARTIKKEL: «Åndens virke v
...
LEDERARTIKKEL: «Åndens virke vises i historien og i de bibelske tekstene, men også i enkeltpersoners liv», skriver Dagen på lederplass. Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Å leke med pinseilden
Del
Vi håper denne pinsehøytiden har skapt en sult i Guds folk etter at Åndens gjerning skal være synlig i landet vårt, også i vår tid.

Denne pinsehøytiden har vi publisert en rekke artikler om pinse. Vi startet fredag med en sterk tekst fra Peter Halldorf og et intervju med Christ Church-pastor Aaron Eime. Lørdag tok vi leserne med til de områder der vekkelsen står aller sterkest. I dagene som kommer vil vi drøfte hva vekkelse er, hva det ikke er og om vi har vekkelse i Norge.

Pinsen kan kanskje virke som en uhåndgripelig høytid. Men akkurat som med vinden må vi ikke lete etter Ånden, men det den virker.

En mye brukt innvending mot kristen tros sannhet er at den kun bygger på myter og legender. Man ser for seg at historien om kristendommen ble forfattet rundt 300-tallet, og at den ble skrevet for å sikre den nye religionens makt. En baserte seg på de løsrevne skriftene om Jesu liv som fantes spredt rundt Middelhavet, sies det.

Det er nettopp Åndens gjerning som blir det sterkeste argumentet mot en slik oppfatning. For det som skjer fra pinsedag og fremover er ekstraordinært. Fra denne dagen skjer det en forvandling i denne lille flokken med galileere, og det er en forandring vi kan finne igjen i utenombibelske kilder.

Når en ser for seg at fortellingen om Jesu oppstandelse skal være drevet av et ønske om makt glemmer en gjerne at de sentrale trekkene i kristendommen etableres umiddelbart etter Jesu død. Dette er et tidspunkt der kirken er helt marginal og uten formell makt i det hele tatt.

Når en møter bibeltekstene ser en også klare spor av Åndens virke. For hva i all verden fikk disse menneskene, som for det meste var ulærde, til å forfatte eller diktere slike ekstraordinære tekster?

Tekster som forteller om et rike som på samme tid bryter med og spiller på lag med jødenes hellige tekster om det messianske riket. Tekster med utallige henvisninger til profetiene, samtidig som de forteller den gripende beretningen om Jesus Kristus, hans disipler og hans møter med romerriket og det religiøse etablissementet.

Åndens virke vises i historien og i de bibelske tekstene, men også i enkeltpersoners liv. Paulus, som utvilsomt var en historisk person, går fra å forfølge de kristne til selv å bli en forfulgt kristen. Det skal mye fantasi til for å forklare denne forandringen med noe annet enn at den ekstraordinære inngripen han forteller om faktisk skjedde.

Samtidig som det er stort å se Den hellige ånds virke i historien, er det ingen tvil om at menneskers interaksjon med Ånden har ført til utfordringer. Vekselvis har kirken slitt med åndelige utglidninger og en utslukning av Ånden som Paulus advarer mot.

Peter Halldorfs tekst i fredagens avis utforsker hva det er som gjør at vi ofte kan streve med å etablere en sunn og vital åndelighet.

De kristne høytidene er merkesteiner i årets rundgang som skal rette blikket vårt mot ulike sider ved troen. Vi håper denne pinsehøytiden har skapt en sult i Guds folk etter at Åndens gjerning skal være synlig i landet vårt, også i vår tid.

lederartikkel,pinseilden,høytid,pinse,ild,kristendom,helligdag,den hellige ånd,åndelig,åndelig påfyll,journalistikk,lesere,peter halldorf,revival christian church,vekkelse,norge,sannhet,myter,forfatter,bibelen,evangeliet,jesus,middelhavet,argumenter,jesu død,kirken,den norske kirke,bibeltekst,tekster,jøder,disipler,historie,forfulgte kristne,paulus