DEBATT: Kunnskaps- og integrer
...
DEBATT: Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner fra Høyre innleder til storresolusjon om bioteknologi under Høyres landsmøte på Gardermoen fredag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
En god dose forsiktighet
Del
Det er grunn til uro hvis det å vise til menneskeverdet blir oppfattet som et forstyrrende element i debatten.

I dagens avis trykker vi en litt forkortet utgave av Jan Tore Sanners tale til Høyres landsmøte lørdag. Sanner leder partiets programkomite, og hadde lørdag formiddag en grundig innledning til debatten om blant annet eggdonasjon, assistert befruktning for enslige og surrogati.

Sanner fremstod der som en ideologisk forankret politiker som evnet å peke på viktige sammenhenger, og på behovet for å forankre konkret politikk i et større rammeverk. Samtidig viste han også hvordan man gjennom åpen og redelig debatt kan finne frem til praktiske løsninger på kompliserte problemstillinger.

Sanners tale var et godt eksempel på politisk håndverk. Han brukte relevante eksempler og referanser, og understreket blant annet at Høyre må være et parti som tar utgangspunkt i det enkelte menneskets ukrenkelige verdi.

I den løpende politiske debatten er det i dag fare for at slike premisser blir avfeid som nostalgiske eller sentimentale. Men evnen til å forankre aktuell politikk i dypere verdier er en god test på politisk lederskap. Det er grunn til uro hvis det å vise til menneskeverdet blir oppfattet som et forstyrrende element i debatten.

Etter å ha fulgt debatten lørdag formiddag satt vi igjen med et inntrykk av at Sanners tale var bedre forankret enn mange av de påfølgende innleggene. I det hele tatt er det verdt å merke seg at Høyres ledelse fremstår mer forsiktige enn et flertall av landsmøtedelegatene i flere av spørsmålene som berører bioteknologi. Når vi nå trykker Sanners tale, er det ikke minst for å vise hvordan han resonnerte.

Det handler til dels om å presentere både premisser og konklusjoner i en annen sammenheng enn et ordinært nyhetsintervju gir rom for. Men det handler også om å vise hvordan Sanner åpent og redelig la på bordet både flertallets og mindretallets argumenter og standpunkter i de ulike spørsmålene.

Engasjement og følelser er fullstendig legitime drivkrefter i politikken. Ofte er det nettopp slike elementer som faktisk fører til endring. Men vi trenger alle å erkjenne at følelsene ikke kan være det eneste som styrer oss. Fra et politisk ståsted betyr det blant annet at man ikke uten videre kan la politikken bli utformet i sympati med et enkeltmenneskes skjebne.

Det må være et mål å tenke helhetlig og langsiktig. Og ikke minst må det være et mål på bioteknologiens område å erkjenne hvor komplekse mange av de aktuelle problemstillingene er.

Uten å generalisere for mye, står vi kanskje her overfor en viss forskjell mellom Høyre og Arbeiderpartiet. For det var faktisk en del som i debatten lørdag satte ord på at vi her står overfor vanskelige valg.

For debattens egen skyld er denne erkjennelsen av stor betydning. Fra Ap-hold kan man få inntrykk av at etiske reservasjoner i disse spørsmålene nærmest er å betrakte som forsinkende avsporinger. Men det er ikke slik at konservatisme og fremtidstro står i noe nødvendig motsetningsforhold til hverandre.

Snarere trenger vi ydmyk erkjennelse av at tekno­logien i dag har gitt oss muligheter som mennesker før oss knapt har kunnet drømme om. Da trenger vi en god dose forsiktighet slik at vi i ønsket om å hjelpe ikke ender opp med å gjøre det motsatte.

lederartikkel,jan tore sanner,høyres landsmøte,debatt,eggdonasjon,assistert befruktning for enslige,surrogati,politikk,etikk,håndverk,lederskap,uro,menneskeverd,bioteknologi-rapport,standpunkt,følelser,til helhet,arbeiderpartiet