POSITIVT: Det er positivt at f
...
POSITIVT: Det er positivt at flere derfor satser på å etablere virksomhet særlig i områder hvor det finnes mange mennesker med internasjonal bakgrunn, skriver Dagen på lederplass. Foto: KPK
Guds rike i Groruddalen
Del
Antakelig sier dette også noe om en vektlegging sentralt i NLM av å etablere strategiske nye fellesskap her i landet.

Der mennesker er, må også misjonen være. Et av de mest spennende stedene for misjon i Norge, er Groruddalen nordøst i Oslo.

Statistisk Sentralbyrå skriver at vi her finner større variasjon i innvandreres nasjonale bakgrunn enn noe annet sted i hovedstaden.

Et av de mange interessante utviklingstrekkene som følger av innvandringen til Norge de siste tiårene, er at mennesker med mange slags bakgrunner har kommet hit. Mennesker vi tidligere måtte reise langt for å kunne nå med evangeliet bor nå like i nærheten av oss. Det gir mange muligheter.

Samtidig kan mange også kjenne seg urolige i møte med fremmede, og vegre seg for å oppsøke mennesker fra andre kulturer. Men misjonen har alltid måttet krysse grenser. Derfor er det særlig gledelig å lese om de ni familiene som nå starter menighet i Groruddalen, i regi av Misjonssambandet .

Gjennom faste bønnesamlinger har de i et år allerede forberedt oppstarten, og de vil også i fortsettelsen samarbeide nært med Misjonssalen som en modermenighet.

En av lederne, Mariann Jøssang Frøysa, sier til Utsyn at de har blitt glade i området etter å ha bodd der noen år. I gårsdagens avis kunne vi lese mer om visjonen som ligger bak oppstarten av arbeidet nettopp i Groruddalen.

Det er neppe det letteste strøket å starte menighet her i landet. Men fellesskapskonsulent Jarleif Gaustad i NLM erkjenner at det trengs mer lokale fellesskap for å nå ut også til denne delen av hovedstaden.

Det er også verdt å merke seg at oppstarten er en del av det såkalte M4-opplegget for menighetsplanting. Dagen omtalte dette senest 12. august.

Oppstartgrupper i en hel rekke europeiske land har hatt nytte av bøkene som er ment å skulle gi veiledning til oppstart av nye menigheter. M4 er utviklet i regi av menighetsplantingsnettverket Dawn, og NLM har i flere år vært en av de mest sentrale aktørene når det gjelder å benytte seg av ressursene derfra.

Innvandringen til Norge har skapt en ny situasjon for misjon her i landet. Det er positivt at flere derfor satser på å etablere virksomhet særlig i områder hvor det finnes mange mennesker med internasjonal bakgrunn.

For øvrig er det også verdt å merke seg den sterke organisasjonstilhørigheten hos de fem som var avbildet i forbindelse med saken i gårsdagens avis - og som også er avbildet øverst på denne siden.

Robert Lilleåsen er stipendiat og høgskolelektor ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole.

Hilde-Karin Steinshamn Mauky er rådgiver for bistandsarbeidet i NLM Utland.

Håvard Måseide er nestleder i NLMs hovedstyre.

Mariann Jøssang Frøysa jobber som lærer, og er gift med NLMs økonomileder Øystein Frøysa.

Marianne Kirkholm jobber som administrasjonskonsulent i NLM.

Så en skulle tro at initiativtakerne i hvert fall har tilstrekkelig kjennskap til organisasjonen de planter i regi av, og at de kan regne med støtte derfra.

Antakelig sier dette også noe om en vektlegging sentralt i NLM av å etablere strategiske nye fellesskap her i landet.

dawn,groruddalen,hilde-karin steinshamn mauky,håvard måseide,jarleif gaustad,knut kåre kirkholm,mariann jøssang frøysa,marianne kirkholm,misjon,misjonssalen,nlm,norsk luthersk misjonsssamband,robert lilleåsen,statistisk sentralbyrå,ssb,oslo