Mobbing: Mange barn har ringt
...
Mobbing: Mange barn har ringt Røde Kors i sommer og sagt at de gruer seg til skolestart, fordi de er redd for å bli mobbet. Foto: Jan Haas, NTB Scanpix
Voksnes ansvar når barn mobbes
Del
Hvis vi ikke selv er vennlige, rause og sjenerøse, hvordan kan vi da forvente at barna våre skal være det?

Alle vet at mobbing er et problem i skolen. De fleste tenker at det er andres feil. Det er så altfor lett å skylde på skolen, på dårlige rapporteringsrutiner, svak politisk satsing eller grenseløse barn når vi hører om mobbing. Men sannheten er at alle har et ansvar for å lære barn hvordan de oppfører seg sammen med andre.

Som voksne generelt, og foreldre spesielt, er vi modeller som barna etterligner. Gjennom oppførselen vår viser vi hva som er greit. Når fotballfedre står på sidelinja og skriker kritiske kommentarer til egne og andres barn, lærer de små at skjellsord og ram kritikk er ok.

Når foreldre gjenforteller sladder over middagsbordet, lærer barna å baktale. Når mødre serverer sarkastiske kommentarer om andre kvinners påkledning eller innredning, lærer døtrene å gjøre det samme.

Og når vi lar være å gripe inn når vi ser at urettferdighet skjer, er også unnfallenhet og feighet noe som lett videreformidles til den oppvoksende slekt.

«Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem», lærer Skriften. Lett omskrevet må vi kunne si at vi ikke kan forvente at barna våre skal oppføre seg, hvis vi ikke gjør det selv.

LES: Barneombudet mener ny mobbelov er et tilbakesteg

Er vi ikke selv vennlige, rause og sjenerøse i våre møter med og omtale av andre mennesker, hvordan kan vi da forvente at barna våre skal være det? Vi kommer ikke unna rollen som modeller. Vi høster som vi sår.

Dette er én del av bildet når Røde Kors melder at mange barn gruer seg til skolestart, fordi de er redd for å bli mobbet. Av alle de som ringte samtaletilbudet Kors på halsen i sommer, handlet rundt 50 av dem om frykt for å bli utestengt, mobbet og utsatt for falske rykter når skolen startet. I Røde Kors tror de at dette bare er toppen av isfjellet.

Bekymringsmeldingen fra Røde Kors støttes av ferske tall fra Ungdata som viser at syv prosent av norske ungdomsskoleelever blir mobbet. Tendensen er økende for jenter. Vi vet at jentemobbing er vanskelig å få øye på, men kan være ødeleggende for dem som utsettes for det.

Forskning viser, ifølge NTB, en økning av psykiske helseplager, særlig hos jenter, parallelt med økningen i andelen som blir mobbet. Samtidig viser en ny rapport fra NOVA , Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, at helseplager henger sammen med økt opplevelse av stress og press, og høye krav til perfeksjon, både i prestasjon og popularitet.

Mobbing er ikke noe nytt fenomen. Det er ingen grunn til å tro at alt var så mye bedre før. Men sosiale medier har definitivt tilført mobbing en ny dimensjon. Derfor er nettvett noe vi tidlig må lære barna våre.

LES OGSÅ: Kristen tenåring «korsfestet» av mobbere

Ved årets skolestart ber Røde Kors voksne til å snakke skikkelig med barna sine. Vær til stede, lytt og gi deg god tid, oppfordrer de. Dette er en oppfordring alle som har med barn å gjøre, bør ta på største alvor.

Snakk blant annet om hvilke konsekvenser mobbing, plaging og utestenging kan få for et menneske. Snakk om viktigheten av inkludering og ansvaret for å si fra. Og lukk ikke øynene for at også våre egne, høyt elskede barn, kan være blant dem som mobber andre.

barn,nova,røde kors,ungdata,jentemobbing,mobbing,leder,lederartikkel,debatt,dagensdebatt.no,dagensdebatt,dagens debatt,meninger,sladder,baksnakking,forbilder,forbilde,skolegang,elever,skole,kors på halsen,statistikk,ntb,norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring