Bibeldropp med droner
Del
Livets Ord fortjener respekt for å være utrettelig opptatt av misjon.

Er det klokt å bruke droner til å slippe bibler over IS-områder?

Nå diskuteres ulike misjonsstrategier etter at den svenske menigheten Livets Ord presenterte det nye bibelprosjektet under Europakonferansen, menighetens sommerstevne. Fra platt­formen fortalte pastor Joakim Lundqvist om hvordan tusener av bibler skulle slippes ned i form av elektroniske enheter, før det hele ble illustrert med en drone som fløy over møtesalen. Nyheten har fått stor, internasjonal oppmerksomhet.

I Dagen advarer Thea Haavet, informasjonsleder i Stefanusalliansen, mot at droneslipp kan virke mot sin hensikt. Hun er redd det vil opp­leves militant og provoserende i en krigssituasjon og at dette i neste omgang kan ramme lokale kristne.

Bernt Greger Olsen, bibelmisjonsleder i Det Norske ­Bibelselskap, er enig med Haavet og har en følelse av at dette er en form for misjon som blir mer spektakulær enn effektiv. Alv Magnus, tidligere leder i Ungdom i Oppdrag, er mer positiv. Han er begeistret for den svenske menighetens kreativitet.

Livets Ord fortjener respekt for å være utrettelig opptatt av misjon. Denne menigheten alene er en av de største misjonsaktørene i Sverige. De ­driver et omfattende misjonsarbeid i Russland, Ukraina, Sentral-Asia, India, Vietnam, Kina, Brasil – og i Midtøsten.

Samtidig bør konstruktive debatter om misjonsmetoder alltid hilses velkommen. Vi må ­aktivt søke de beste metodene for å nå ut med evangeliet.

Livets Ord skal ha ros for at de faktisk prøver å få bibler inn i noen av verdens minst tilgjengelige områder. Selv viser de til tidligere tiders bibelsmugling til kommunistland, og mener de står i en god tradisjon. Mange av de som smuglet bibler, og de som i dag driver misjon i lukkede land, har imidlertid vært bevisst på å holde en lav profil for ikke å provosere unødig og sette nye og gamle kristne i fare.

Kanskje burde Livets Ord latt være å fortelle offentlig om droneprosjektet. I moderne misjon er diskresjon noen ganger nødvendig. Misjon er svært sensitivt i muslimske land som følge av islams konverteringsforbud. I Irak er misjon dessuten følsomt fordi man har en historie der rivalisering mellom vestlige misjonærer svekket de historiske kirkene og satte etniske grupper opp mot hverandre.

Man må også huske at kristne i Irak og Syria i dag er i en ekstremt sårbar situasjon med stadige angrep fra radikale islamister. Gang på gang opp gjennom historien er påstander om at de kristne i disse to landene har en «vestlig» religion og er fremmede makters allierte blitt brukt som påskudd for forfølgelse.

Nyheten om droneslipp av bibler kan lett tolkes inn i et slikt narrativ. Da er det beroligende å lese presiseringen fra Gabriel Eurell, informasjonsmedarbeider i Livets Ord, i dagens avis. Droneprosjekt­et handler ikke om tilfeldige slipp over IS-område, men om å fly inn bibler til lokale kristne som står for den videre distribusjonen:

Har ingen planer om hellig krig mot IS

Et godt samarbeid med lokale samarbeidspartnere er avgjørende for all misjon. Slikt samarbeid er det allerede mye av, både i Irak og Syria. Den gode nyheten er at evangeliet har fremgang i regionen. I begge de krigsherjede landene kommer muslimer til tro. Ja, i Nord-Irak snakker man endatil om at konvertitt-kirken er den som vil føre det kristne­ nærværet videre i en tid da medlemmer fra de ­historiske kirkene drives på flukt.

Les også:

Har ingen planer om hellig krig mot IS

Droneslipper bibler over IS

Sendte bibelballonger inn i Sovjetunionen  

livets ord,Bibelsmugling,droner,syria,irak,evangelisering,misjon,leder,lederartikkel,stefanusalliansen,thea haavet,europakonferansen,joakim lundqvist,bernt greger olsen,bibelselskapet,ungdom i oppdrag,alv magnus,gabriel eurell