KAMPEN: Homofilisaken har så l
...
KAMPEN: Homofilisaken har så langt vært en historie om gradvis bevegelse i mer liberal retning. Derfor er det ingen grunn til å tro at kampen er over dersom bispemøtets forslag blir vedtatt, skriver Dagen på lederplass. Illustrasjonsfoto: Scandinavian Stockphoto
Neste skritt i homokampen
Del
Syndenes tilgivelse og syndenes tillatelse kan aldri bli ett og det samme.

I april møtes det nye Kirkemøtet for første gang. Der har Åpen folkekirke flertall.

Dermed tyder alt på at Kirkemøtet vil åpne for vigselsliturgi for ­ likekjønnede par . Dette utfallet følger av høstens kirkevalg.

Torsdag ble det klart at Åpen folkekirkes Gard Realf Sandaker-Nielsen er valgt til leder i Oslo ­bispedømmeråd .

I det samme bispedømmerådet sitter også Kristin Gunleiksrud Raaum . Hun er regnet som en sannsynlig kandidat til vervet som ny kirkerådsleder.

Så langt har spenningen foran vårens Kirkemøte først og fremst vært knyttet til om delegatene vil støtte seg til bispemøtets forslag om to sidestilte ­liturgier, eller om man vil gå lenger enn biskopene og etablere én felles liturgi for både heterofile og ­homofile par.

For øyeblikket virker det mest sannsynlig at bispemøtets forslag går gjennom.

Men homofilisaken har så langt vært en historie om gradvis bevegelse i mer liberal retning. Derfor er det ingen grunn til å tro at kampen er over dersom bispemøtets forslag blir vedtatt. I dagens avis får vi et glimt inn i det som kan bli en av de neste skansene.

Stipendiat Andreas Ihlang Berg ved Teologisk fakultet arbeider med den første doktorgradsavhandlingen om såkalt queer teologi, skeiv teologi .

Ihlang Berg mener de skeive stemmene mangler i debatten, og etterlyser en mer utviklet skeiv teologi. Man kan ikke bare, sier han, «putte en tradisjonell teologi inn på et nytt område.»

Ingen av oss står uten forutsetninger når vi for­holder oss til Bibelens tekster og til kristen teologi. Slik sett er vi alle del av en kontekst. Om vi vil ta Bibelen på alvor, må vi likevel være varsomme i kontekst­ualiseringen slik at vi ikke gjør vår egen horisont til utgangspunktet fremfor Guds ord .

Guds ord er rikt på både oppmuntring og trøst. Bibelen har hjulpet mennesker i mange slags vanskeligheter. Samtidig kommer vi ikke utenom at Guds ord også utfordrer oss og setter oss på valg.

Vi har alle gjort oss skyldige i synd mot Gud, gjennom både tanker, ord og gjerninger. Guds store nådegave til oss er tilbud om syndenes tilgivelse i kraft av Jesu frelsesverk.

Syndenes tilgivelse og syndenes tillatelse kan aldri bli ett og det samme. Derfor er det umulig å akseptere de forutsetningene som Andreas Ihlang Berg legger til grunn for den teologiske samtalen.

Det er ingen grunn til å forvente at Åpen folkekirke vil slutte seg til det vi her har skrevet når de møtes til årsmøte 6. februar. Men det er grunn til å imøtese med en viss spenning hvilken linje de legger seg på når det gjelder ekteskapets status og egenart.

Hvis de støtter Ihlang Bergs syn, vil det ytter­ligere befeste bruddet med hovedstrømmen i ­kristen teologi gjennom kirkens to tusen år lange historie.

Derfor må vi håpe at både bispemøtet og Kirke­møtet i sin tur vil bidra til klargjøring av hva et ­kristent ekteskap er.

Les også:

 

andreas ihlang berg,bispemøtet,doktorgrad,gard realf sandaker-nielsen,homokamp,homokampen,kirkemøtet,kontekstualisering,kristin gunleiksrud raaum,queer teologi,skeiv teologi,teologisk fakultet,åpen folkekirke,dagensdebatt.no,vigselsliturgi,likekjønnet ekteskap,homofile,leder,lederartikkel,oslo bispedømmeråd,bibelen,ekteskap