LINDÅS: Det er ennå for tidlig
...
LINDÅS: Det er ennå for tidlig å fastslå at brannen i det som skulle bli et asylmottak (bildet) i Lindås utenfor Bergen var politisk motivert. Men etter at over 30 mottak har blitt påtent i Sverige, går tankene fort i retning av at brannen ble påsatt av mennesker som misliker den gjeldende politikken, skriver Dagen på lederplass. Illustrasjonsfoto. Foto: Marit Hommedal. NTB Scanpix
Hvis frykten får råde
Del
Norske myndigheter må sette inn nødvendige tiltak for å gjøre integreringen så smidig som mulig. Vi står overfor store utfordringer, men de er ikke uløselige.

Den pågående flyktningkrisen har satt i gang bevegelser som vi vanligvis ikke ser så mye til her i landet. Bak den offentlige politiske debatten ser vi tegn til en større uro på grasrotnivå. Vanligvis er det ganske bred enighet om hovedlinjene i politikken her i landet. Tilstrømningen av flyktninger gjør noe med denne harmonien.

I ytterkant av debatten finnes de holdningene som ligner ren rasisme eller fremmedfrykt . I opprørt politisk vann blir det bedre grobunn for synspunkter som de fleste vanligvis vil distansere seg fra. For eksempel en generell skepsis mot innvandring .

Da trengs det både klarhet og visdom. Klarhet nok til å ta tydelig avstand fra holdninger som rangerer mennesker. Og samtidig visdom nok til å ta den aktuelle situasjonen på alvor.

For det politiske lederskapet må det nå være maktpåliggende at vi ikke havner i en situasjon hvor betydelige deler av befolkningen opplever at de ikke blir hørt. Samtidig må de samme politikerne vise et troverdig lederskap i tråd med de verdiene som samfunnet vårt bygger på. Det er ingen enkel balansegang.

Men hvis frykten får råde, blir utfordringene større for alle parter. Og da øker risikoen for at enkelte bestemmer seg for å ta loven i egne hender. Det er ennå for tidlig å fastslå at brannen i det som skulle bli et asylmottak i Lindås utenfor Bergen var politisk motivert.

– De stiller seg på utsiden av demokratiet  

Men etter at over 30 mottak har blitt påtent i Sverige , går tankene fort i retning av at brannen ble påsatt av mennesker som misliker den gjeldende politikken.

Derfor er det svært viktig at politiet setter alle tilgjengelige ressurser inn på å få oppklart saken så raskt som mulig. Både av hensyn til de mindreårige asylsøkerne som skulle få et midlertidig bosted, til innbyggerne i lokalmiljøet og til samfunnet for øvrig.

Det er bare noen måneder siden bildet av Aylan (3) som ble funnet omkommet på en tyrkisk strand gikk verden rundt. Siden da har antallet asylsøkere til Norge steget dramatisk. Det er naturlig at dette medfører usikkerhet rundt i de norske byene og bygdene som får nye asylmottak i nabolaget.

Og det er bra at vi så langt har fått etablert et debattklima hvor det er rom for å sette ord på denne usikkerheten. Vi må kunne snakke åpent om hvilke utfordringer tilstrømningen av asylsøkere fører med seg. Det er ingen tvil om at dette vil medføre varige endringer i det norske samfunnet.

Men vi må ikke la uroen føre til at vi tar irrasjonelle valg. Norge skal fortsatt føre en rettferdig asylpolitikk og overholde våre internasjonale forpliktelser.

Vi må vokte oss for å tegne skremmebilder av asylsøkerne. Vi må unngå forestillinger om at asylsøkerne som gruppe utgjør en trussel mot det norske samfunnet. Vi må ikke glemme at svært mange av dem kommer fra forhold vi selv utvilsomt ville ha flyktet fra om vi hadde hatt mulighet til det.

Så må norske myndigheter også sette inn nødvendige tiltak for å gjøre integreringen så smidig som mulig. Vi står overfor store utfordringer, men de er ikke uløselige.

156 asylbranner i Norge siden 2010

 

  

asylmottak,asylsøkere,debatt,flyktninger,flyktningskrise,grasrot,innvandring,sverige,dagensdebatt.no,leder,lederartikkel,rasisme,fremmedfrykt,politikk,lindås,bergen,integrering