SEND INN INNLEGG
UÅNDELIG: «Mange utenfor Livet
...
UÅNDELIG: «Mange utenfor Livets Ord så faresignalene, men dette ble oppfattet som uåndelig i blant den innvidde Ekman-tilhenger», skriver Tor Steen. Foto: Världen idag
Har Gud virkelig sagt?
Del
Har Livets Ord nå våknet for at personfokuset rundt Ekman var usunt? Mange fikk en øyeåpner da Ekman konverterterte fra Livets Ord og til Den romersk-
katolske kirke. Nok engang forklarte «pastor Ulf», med samme type retorikk som mange ganger før.

Overskriften min handler faktisk ikke om djevelens løgn til Eva, men mer om en kritisk holdning til, iblant, selvoppnevnte profeter og apostler med store drømmer og visjoner. Hvordan kan vi prøve det som blir sagt av de profilerte profetene der ute i Guds menighet?

Livets Ord s interesse for kirkefedrene og oldtidskirken blir ofte begrunnet med at det er viktig å ikke bli historieløs. Ved deres egne nå nedlagte Universitet ble det lagt ned atskillige timer på å analysere og granske de ulike kirkefedrene og de åndelige røtter. Livets Ord har betonet viktigheten av å ikke være historieløs. Jeg er enig i det, og derfor er det å se i perspektiv viktig. Dessverre har jeg en oppfatning av at Livets Ord delvis glemte å analysere og granske sin egen kirkehistorie. Storskjerm-trailere med fokus på misjonsarbeid og egenhistorie, ble brukt som en bekreftelse på at Livets Ord og Ulf Ekman var et mønsterbilde på god ledelse, menighetsarbeid, teologi, trosprosjekter, metode, struktur og organisering.

Men den nære historie, både det konstruktive og det usunne, er viktig å ta lærdom av, også for Livets Ord. Da kan man gjøre de korrigeringer som trengs. Hva innebærer det konkret? Før jul stilte den tidligere Livets Ord-pastor Stefan Salomonsson noen tankevekkende spørsmål etter at Ulf Ekman konverterte : «Hva har vært bra? Hva har vært dårlig? Finnes det behov for å se over den kultur som jeg er blitt preget av og vært med på å skape? Hvor har jeg min forankring for min tro? Har jeg tillatt mennesker, sammenheng og arbeidsfellesskap å ta Guds plass i mitt liv?»

Ulf Ekman fikk holde på med sin katolske tilnærming, midt i den menighet han ledet, uten at noen av de andre sentrale lederne (blant andre Svante Rumar og Robert Ekh) gav offentlig uttrykk for at de skjønte hva som foregikk. Vi venter fortsatt på en offentlig kommentar om dette fra Robert Ekh og Svante Rumar. I media ser vi at Svante Rumar gjør politiske statements i egenskap av tittelen pastor. Men at hans nærmeste medarbeider og mentor gjennom alle år blir katolikk, det har han ikke noen offentlig kommentar til. Merkelig. Jeg tror at den største faktoren til det traumet som kom på Livets Ord da Ulf Ekman ble katolikk , var at de andre lederne og mange medlemmer var så overgitt til tanken om at Ulf Ekman hørte direkte fra Gud. Som troende tror jeg selvfølgelig at vi alle, som Guds barn, kan høre Guds røst og ledelse i vår hverdag.

Det jeg vender meg imot er det at Ekman lot det gå enorm inflasjon i at «jeg opplever at Gud har sagt at...». Dette, blandet med den etablerte tanken om at «du skal ikke gå imot herrens salvede», gjorde sitt til at gangsynet ble mer og mer hemmet blant Ekmans tilhengere.

Mange utenfor Livets Ord så faresignalene, men dette ble oppfattet som uåndelig blant den innvidde Ekman-tilhenger. En slik opphøyelse av «pastor Ulf» er meget usunt. Jeg håper det nye lederskapet gjør et radikalt oppgjør med denne tankegangen. Det er ikke farlig å være konstruktivt kritisk. Dette tror jeg er avgjørende for at tilliten skal vedvarende for mange. Jeg er enig i at vi skal ære det som æres bør, også Ulfs sunne initiativ, men det betyr ikke at vi ikke skal «tale Roma midt imot».

Hva har Gud sagt til Ulf Ekman og Livets Ord opp gjennom årene? Det har vært mangt et prosjekt som har blitt startet. Det har absolutt vært Gudsinspirerte initiativ, tatt av Ekman. Men i denne artikkelen ser jeg nødvendigheten av å belyse den opphøyde posisjon Ekman har hatt, og stille spørsmål ved det. Hvorfor? Jeg tror Guds verk og hans tjenere tåler å prøves. Prosjekter som Wallenberg-profetien, media-eksplosjon og universitet har vært skreddersydd for hengivende og ressurssterke, der disse har fått kjenne seg betydningsfulle. Dessverre har jeg også sett altfor mange gå såret bort. Det smerter meg å si det, men det er også sannheten. Jeg tenker på Jesu ord om den ene fremfor de nittini.

Så har Livets Ord nå våknet for at personfokuset rundt Ekman var usunt? Mange fikk en øyeåpner da Ekman konverterterte fra Livets Ord og til Den romersk-katolske kirke. Nok engang forklarte «pastor Ulf», med samme type retorikk som mange ganger før. Denne gangen formulerte han seg slik: «Birgitta og jeg har følt Herrens ledelse, og han har oppfordrer oss til å bli med i den katolske kirken». Gud hadde tydeligvis ombestemt seg. Vi som har kjent til Livets Ord nærmere 30 år, vet at Ekman i en tidlig fase hadde lovet Gud og menigheten at han skulle stå som pastor på Livets Ord på livstid. En pastors kall var å forbli i den lokale menigheten livet ut.

Ulf Ekman gikk ut med enorm pondus og selvsikkerhet og sa at Gud hadde gitt han konkrete tiltaler. Her er noen eksempler.

1. Ulf Ekman profeterte på en nyttårskonferanse 1990 at Raoul Wallenberg ville bli løslatt fra fangenskap og stå på Livets Ords plattform og vitner om hvordan Guds engler hadde frigjort ham. Profetien preget forsamlingens arbeid i lang tid framover. Dette skulle være et Guds tegn til hele det svenske folk. Wallenberg skulle vært 103 år i år, og han er aldri funnet

2. Ekman skrev blant annet i forordet til boken «Rock’n Roll» at rockemusikk, verdslig som kristen (og da toner, rytmer), er fra djevelen. Noen år etter Ekmans utspill sto Ekmans sønn Benjamin og spilte rock med sine venner, i Livets Ord kirkesal fem.

3. Bygg et Misjon Center på parkeringstomten. Morris Cerullo hadde en times kollektpreken for dette på begynnelsen av 90-tallet i det store Sirkusteltet, med cirka 8.000 personer tilstede. Ekman og Cerullo tok trosløfte-pengeoffer til et bygg som aldri ble av. På samme tomt skal Livets Ord nå isteden bygge idrettshall. For dette prosjektet er det samlet inn cirka 7 millioner kroner. Som under Cerullo-møtet har det blitt oppfordret til å gi øremerkede midler, også til idrettshall planene. Jeg håper virkelig at de øremerkede midler denne gangen går til den idrettshallen som nå er lovet.

4. I 1993 kjøpte Livets Ord rettighetene til å drive lokalradio, kanal 105,3. Den skulle bli et innhøstningsredskap til frelse for Uppsalas innbyggere. Lisensen kostet 2,3 millioner pr. år. Men kun etter ca. 1 år solgte Livets Ord kanalen for 10 mill. til NRJ Group.

5. Livets Ords Universitet blir proklamert av Ulf i 1994. Det skulle være et fyrtårn for sannheten. Ulf ble inspirert av Gud til å starte Livets Ord da han gikk rundt på Oral Roberts Universitys område og hørte Gud si: «Så mye kan jeg (Gud) gjøre gjennom et menneske (Oral Roberts) som tror på meg». Denne hendelsen refererte Ekman til for å få entusiasme for universitetsplanene. Ekmans universitet skulle være en motvekt til det ugudelige Uppsala Universitetet, på «andra sidan av ån» (elven). Flere av de sentrale personene ved Livets Ords Universitet er i dag katolikker. Livets Ords Universitet er i dag nedlagt

6. 1995. Prosjektet «Operation Jabotinsky» skulle frakte jøder til Israel via skip og via fly i endetiden. Dette pågikk over flere år, men i dag er dette ikke prioritert på Livets Ord.

7. Ulf og Birgitta Ekman kjente Herrens ledelse til å flytte til India for å bygge opp Livets Ord Center India. Men fikk ikke innreise tillatelse til India, og derfor flyttet de aldri dit.

8. I 2001 flyttet Ulf og Birgitta til Israel for å bygge opp Livets Ord Center i Jerusalem. Han bodde der 3,5 år og kom hjem som smug-katolikk. Ikke noe Center der. Det ble opprettet et kontor, som ikke er operativt i dag.

9. Jerusalem- og India-Sentrene skulle være blant 15 Livets Ord Center som Ekman personlig fikk Guds tiltale om å starte over hele verden. I dag er det tre slike; Moskva, Jerevan og Baku i tillegg til Uppsala. Ukraina-senteret ble nylig avviklet.

10. Så fikk Ulf Ekman tiltale fra Herren om å plassere Livets Ord mitt i kristenheten. De skal jobbe for enhet blant alle kristne. Ulf Ekmans personlige enhet med andre kristne fikk et merkelig uttrykk når han ble katolikk. Ekman kunne ikke lenger ta imot nattverd, Herrens måltid, sammen med de protestantiske Livets Ord-medlemmene. Dette sier dessverre mye om Ekmans enhetstanke.

11. Gud har nå altså ledet og kalt Ekman, etter egne uttalelser, til å ha paven som sin åndelige leder. Det samme embete som Ulf Ekman kalte for antikristelig i 1989 i en stor artikkel.

Det finnes også andre eksempler. Den kjente sangteksten «tenke sjæl», setter agenda for Livets Ord fremover: «Ikke late som du ikke mente det du sa. For nå må du finne ut hvem du er. Du må tenke sjæl».

ulf ekman,livets ord,kronikk,meninger