SEND INN INNLEGG
En palestinsk demonstrant kast
...
En palestinsk demonstrant kaster en slynge mot israelske soldater. Hans Fredrik Grøvan går sterkt i rette med forsøkene på å sammenligne det som skjer i Gaza med det som skjedde med jødene under andre verdenskrig. Foto: Adel Hana, AP/NTB scanpix
Kynisk utnyttelse av sivilbefolkningen
Del
Markeringen av Israels 70-årsjubileum 14. mai 2018 har skapt et sterkt engasjement blant palestinerne på Gaza. Bildet er begivenhetne som de fleste media de siste dagene har presentert trenger et korrektiv.

Forberedelser over lang tid har foreløpig kulminert i massedemonstrasjoner med flere titusener som marsjerte opp mot grensa til Israel langfredag. Jubileumsmarkeringen er for Hamas blitt en planlagt og godt forberedt eskalering av konflikten med Israel.

Demonstrasjonene som startet langfredag tjener flere hensikter. Det har lenge vært en åpen og betent konflikt mellom tilhengerne av Fatah med sitt hovedsete i Ramallah og palestinerne på Gaza som er styrt av Hamas. En kraftfull markering med stor internasjonal oppmerksomhet kan gi Hamas et fortrinn i den rivaliseringen som pågår mellom Fatah og Hamas om å vinne tilhengere for sitt politiske prosjekt.

 

«Mediene unnlater i stor grad, med noen hederlige unntak, å presentere det komplekse situasjonsbildet som Israel står...

Publisert av Dagen   8. april 2018

 

Hamas kan gjennom denne måten vise muskler på å framstå som den sterke part på palestinsk side. Det kan gi økt oppslutning og gi den mest militante delen, Hamas, en styrkefordel i kampen om valg av strategi for palestinerne framover. Støtten Hamas har mottatt av Iran og andre shiamuslimske land kan dermed vise seg å ha bidratt til å forrykke balansen i Midtøsten mellom shia- og sunnimuslimene.

Men mobiliseringen langs grensa til Israel kan også være et trekk for å avlede oppmerksomheten fra den frustrasjon Gazas innbyggere opplever på grunn av mangel på helt grunnleggende infrastruktur og helsetjenester, for i stedet rette søkelyset på sin hovedfiende Israel. Bildet man forsøker å skape overfor verdensopinionen er av ubevæpnede demonstranter som marsjerer opp mot grensa under overvåkning av israelske skarpskyttere.

Man håper at situasjonen som oppstår kan bidra til å hjelpe verden å trekke en parallell til hva som skjedde med jødene under Holocaust. Gjennom også å kle en del av demonstrantene i stripete fangedrakter blir parallellen til behandlingen av jødene under andre verdenskrig ytterligere forsterket. Man skaper en historieløs og kynisk sammenlikning med utryddelsen av jødene under andre verdenskrig for å dra oppmerksomheten bort fra de utfordringer Hamasledelsen har påført sine egne innbyggere gjennom et vanstyre som har skapt en håpløs livssituasjon for Gazas befolkning.

Med dette utfordringsbilde står Israel overfor noen krevende valg. Det er åpenbart at Israel ikke kan tillate at den sikkerhetsinfrastrukturen som er bygd opp mellom Israel og Gaza blir ødelagt. En slik situasjon setter israelske innbyggeres sikkerhet i umiddelbar fare og krever mottiltak som kan trygge innbyggerne. Det var noe av dette som skjedde denne fredagen som førte til at mennesker ble skutt på og flere drept. Og det var nettopp en slik situasjon Hamas ønsket å framprovosere og som førte til en bortimot unison fordømmelse av Israels militære handlinger.

Men det man da ser bort fra er hvordan denne situasjonen ble provosert fram av et Hamas som fullstendig har mislyktes med sitt lederskap og ansvar for Gazas befolkning i arbeidet med å sørge for at innbyggernes grunnleggende humanitære behov ble dekket. I stedet har man valgt å bruke sårt tiltrengte økonomiske midler på ammunisjon, militær infrastruktur og opplæring i militære aktiviteter. Sammen med en kynisk bruk av palestinske sivile, barn og ungdommer inkludert, som levende skjold har man vist forakt for helt grunnleggende menneskerettigheter.

For å unngå flere tap av menneskeliv framover bør det være en oppgave for verdensopinionen, inkludert Norge, å legge et sterkt press på Hamas og ikke unnskylde eller akseptere deres handlinger. Israels ønske om å forsvare sine grenser for å beskytte sine egne innbyggere burde ikke komme overraskende på noen. Det er en rett enhver nasjon har i henhold til internasjonale lover.

Det bør også være en sentral oppgave for israelske myndigheter å gjøre hva som står i deres makt for å berede grunnen for diplomatiske, økonomiske og strategiske grep for å unngå tap av liv. Det bør samtidig være viktig for Israel framover å vise at man bryr seg om Gazas innbyggere som må lide under Hamas sitt vanstyre gjennom å sikre dem tilgang til livsnødvendige varer og infrastruktur.