SEND INN INNLEGG
Illustrasjonsbilde: Sarah (Ros
...
Illustrasjonsbilde: Sarah (Rosenau) Korf/CC/Flickr
Sex og Guds vilje
Del
Spørsmål om seksualitet er det hyppigst berørte tema i sjelesorgsamtaler om tro og livsstil. Det er et tankekors at temaet samtidig er det minst forkynte fra våre talerstoler, skriver Anne Gustavsen.

Anne Gustavsen
Det må ikke være tidsånd og trender som styrer vår bibeltolkning, men Guds vilje.

Spørsmål om seksualitet er det hyppigst berørte tema i sjelesorgsamtaler om tro og livsstil. Det er et tankekors at temaet samtidig er det minst forkynte fra våre talerstoler.

Hvorfor snakker vi så sjelden og utydelig om de viktigste spørsmålene?

I en tid som vår er det avgjørende at ledere og pastorer kan gi bibelsk og pastoral veiledning.

Da Korsets Seier tok opp temaet samboerskap for noen uker siden, avdekket vi det ubehagelige faktum at det er mer vanlig enn vi ønsker å ta inn over oss at kristne bor sammen og har sex før ekteskapet.

Andre temaer som er like aktuelle er utroskap, skilsmisse og homoseksualitet.


Når vi som avis våger å ta opp brennbare spørsmål, er det ikke for å legalisere samfunnstrender, men tvert imot for å styrke vår tro og utfordre våre lesere til å søke å leve sine liv slik at Den Hellige Ånds salvelse og kraft kan flyte gjennom våre liv.

Vi tror nemlig at når vi som kristne lever på kompromiss med Guds vilje forklart i Hans ord, suger vi kraften ut av både vårt personlige liv og tjeneste og menighetslivet.

Hvordan har vi som kristenfolk kommet dit at våre egne argumenter og samfunnstrender veier tyngre og har større autoritet inn i våre liv enn Guds ord?

Hvor langt har vår arroganse og vårt ego kommet hvis vi mener at det er greit å kompromisse med og manipulere bibelens budskap slik at det passer inn i vår bekvemmelige livsstil?

Hvem avgjør, tidsånden eller Bibelens tydelige undervisning?

For til slutt er det et spørsmål om bibelsyn: Tror vi at Bibelen er Guds ord som står evig fast?


Hvor ble det av den dype ærefrykten for Guds klare vilje og forordninger og den ydmyke innstillingen som gjør at vi er lydige mot Guds talte ord selv når vi ikke får alt til å stemme med våre egne begrensede mennesketanker, lyster og bekvemmelighet?

Hva tenker vi om å ofre lydighet til Gud selv om det koster for kjøttet og følelseslivet?


Vi lever i en tid der mange mennesker lider i det nye landskapet av seksualiteter og kjønnsidentiteter. I vårt møte med disse vanskelige spørsmålene er det ikke tidsånden og trender som skal styre vår bibeltolkning, men Guds vilje, som aldri forandrer seg.

Ut fra Bibelens helhetssyn er det ingen tvil om at ekteskapet mellom to mennesker av ulike kjønn som har lovt hverandre troskap livet ut, er selve grunnstenen både i skapelsen og menigheten. Derfor kan vi ikke uten videre flytte spørsmålene rundt seksualitet til menneskelige vurderinger utenfor Skriften.


Å snakke tydelig om disse spørsmålene må ikke gjøre oss kjærlighetsløse i møte med mennesker som ikke lever etter de normene vi selv tror på.

Når vi holder fast ved det idealet om familie og ekteskap som Bibelen forfekter, må det aldri innebære at mennesker som lever i andre livssituasjoner fordømmes eller foraktes.

Jesus selv levde sitt liv blant mennesker som datidens religiøse ledere foraktet og behandlet dem som sine gode venner.


Å følge Guds ord betyr også å inkludere og elske betingelsesløst, samtidig som vi ikke kompromisser med den rette vei.

Vi veileder til det gode, men fordømmer ikke. Samtidig er også Bibelen tydelig på at vi har rett til å sette krav for livsførsel blant dem som skal lede andre.

Mer debatt: Her er de siste 100 publiserte meningsinnleggene i Dagen

ekteskap,den hellige ånd,homoseksualitet,skilsmisse,utroskap,samboere,samboerskap,ledere,sjelesorg,forkynnelse,samliv,menighet,tro,seksualitet,bibeltolkning,bibelen,tidsånd,dagensdebatt,korsets seier,anne gustavsen,kristen,guds vilje,sex,dagens debatt,i fokus