SEND INN INNLEGG
Berit Hagen Agøy.
Berit Hagen Agøy. Foto: Dagen-arkiv
Kristen debattkultur
Del
«Like fullt danser kirken med de kristnes bødler under de latterligste påskudd om å være ‹nyanserte›. De hører ikke engang at hanen galer når de kommer med sine unnvikende og stakkarslige bortforklaringer.»

«Hva har Mellomkirkelig råds holdning gjort for disse (kristne)? Ingenting. Ingen verdens ting. Den norske kirke er blitt skammens kirke.»

Dette er et par av kommentarene på Dagens nettsider til mitt siste innlegg om Mellomkirkelig råds støtte til kristne i Midtøsten . Jeg skrev at vi nå må hjelpe kristne som er i akutt krise og som flykter for sine liv i Irak og Syria. Men skal vi sikre kristent nærvær i Midtøsten i årene framover, må vi arbeide langsomt og på grasrota. Det viktigste vi kan gjøre er å støtte kristne skoler og lokale kirkers diakonale arbeid.

JAN HANVOLD: – Ulf Ekman er syk og forført av djevelen

Dette fremmer menneskeverdet og bygger demokratiet nedenfra, noe som styrker kristnes tilhørighet og troverdighet i lokalsamfunnene. Dette bidrar til fredelig sameksistens med muslimske naboer. Jeg hevdet at flertallet av den muslimske befolkningen også lider under terrorhandlingene til ISIS og andre ekstreme grupper.

Jeg bestrebet meg på å skrive saklig, basert på fakta og egne erfaringer. Men situasjonen i Midtøsten er utrolig kompleks, og det finnes ingen kjappe og enkle løsninger. Derfor måtte jeg nyansere. Jeg får meg ikke til å si at muslimer gjør livet utålelig for kristne, at kristne og muslimer aldri kan leve i fred med hverandre eller at kristne i Midtøsten forfølges og må reddes ut så snart som mulig. Slike generaliseringer snakker ikke sant om en komplisert virkelighet.

Jeg har naturligvis intet imot å få motsvar. Tvert imot, saklig og konstruktiv debatt gir ny innsikt som leder til bedre praksis. Men kommentarer som disse bryter bare ned:

«Mellomkirkelig råd er usmakelig. De er nedlatende, arrogante og bedre vitende i alle sine uttalelser. De fremstår som mest interessert i å tekkes verdslig makt og bygge opp om det verdslige ‹gode› styresett og politisk korrekte. Hva med Guds rike, Guds menighet og Guds Ord? Forkynn evangeliet!»

«Mellomkirkelig Råd er en tragedie for en kirke som ønsker å være troverdig, men som skader den ved sin lefling med islam og sin antisemittiske holdning. Staten burde trekke tilbake deres lønnsmidler, som egentlig er våre skattepenger!»

Man må gjerne foreslå at jeg mister min lønn – men jeg finner meg ikke i at min oppriktige støtte til de kristne i Midtøsten harseleres med og tråkkes på. Og det gjør faktisk vondt å få troen sin latterliggjort og å bli beskyldt for å være antisemitt og å gi støtte til mordere. Er det en slik debattform vi vil ha i kristen dagspresse? Jeg er for ytringsfrihet – men tror den undergraves av ytringer som oser av løgn og hat.

berit hagen agøy,i fokus,meninger