Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
frispark
På høy tid å prioritere 
de unådde
Del
Bare en halv prosent av den totale givertjenesten går til det som populært blir omtalt som «de unådde folkeslag». 

Vi har gått over terskelen tilet nytt år, og det er på høy tid å se over våre prioriteringer for 2021.

La oss for enkelhets skyld snevre perspektivet inn til det som angår kirkens sfære, og hvorfor ikke stoppe opp for det som Jeus selv fokuserte på i sine siste skjelvende timer på jorden - nemlig misjonsoppdraget.

«Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende» (Matt 28,18-20).

I sin siste store tale - den som handler om den siste tiden - slår vår Mester også fast at «dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme» (Matt 24,14).

Det er altså ingen tvil om at misjonen rangerer høyt på Jesu prioriteringsliste. Og det samme kan uten tvil sies om de fleste kirker og menigheter.

Men til tross for dette finnes det noe viktig i begge disse tekstene som vi dessverre har en tendens til å ta for lett på - nemlig Jesu betoning av «alle folkeslag».

En måte å tilnærme seg dette spørsmålet på har med fordelingen av våre misjonsressurser å gjøre.

Ofte når vi snakker om menighetens givertjeneste er det jo Bibelens tiendeprinsipp vi løfter frem. Men den generelle givertjenesten har likevel vist seg å utgjøre betydelig mindre enn dette.

Ifølge amerikanske undersøkelser ligger den gjennomsnittlige givertjenesten blant troende på mellom to og tre prosent, hvilke i klartekst innebærer at de fleste gudstjenestedeltakere i USA bruker 97-98 prosent av inntektene på seg selv. Lignende sifre har fremkommet av undersøkelser fra vår side av Atlanteren.

Men det er mer å si om dette. Om man bryter ned disse to prosent ytterligere, viser det seg nemlig at hele 95 prosent av alle kollektmidler går enten til ens egen menighet eller til annet nasjonalt misjonsarbeid.

4,5 prosent går til grenseoverskridende misjonsarbeid blant folkegrupper som allerede er nådd av evangeliet. Det innebærer at bare en halv av den totale givertjenesten går til det som populært blir omtalt som «de unådde folkeslag».

0,1 prosent går til arbeid i de 38 minst evangeliserte landene i verden. Eller, for å fortsette matematikken: 0,1 prosent av 2 prosent, altså 0,002 prosent av de totale innsamlede midler.

Dette har naturligvis sine årsaker. Det er for eksempel betydelig vanskeligere å sende misjonærer til de såkalte «stengte land».

Det behøver heller ikke være tvil om at våre innsamlede midler er til velsignelse også her i Skandinavia - eller for den saks skyld våre søsterkirker rundt i verden.

Men visst er det likevel tragisk at det i dag, 2000 år etter at Jesus formulerte misjonsbefalingen, finnes 1.240 kulturelt distinkte folkegrupper som fullstendig mangler etablert kristent nærvær? Eller at det i kategorien «unådde folkeslag» går i snitt én - 1 - arbeidende misjonær på 78.000 individer?

På hjemmesiden til The Joshua Project kan man lese aktuell statistikk om hvordan evangeliet har nådd ut til verdens befolkning.

Der finnes skala der den største kategorien - «unådde» - går opp til 41,6 prosent av alle mennesker som lever og virker her på jorden. Det handler om land og regioner med mindre enn to prosent evangeliske kristne og mindre enn fem prosent nominelt kristne.

Visst virker det rimelig at vi som bor i en av verdens rikeste regioner kan være med og bidra til en forandring av dette?

I grunnen er ikke dette bare et økonomisk spørsmål, men også et spørsmål om våre egne hjerter: Tror vi at også de unådde trenger en mulighet til å ta imot Jesus som sin Herre og Frelser? Tror vi at de ellers kommer til å gå fortapt?

Uansett hva vår personlige innsats kan tenkes å handle om - om det er givertjeneste, bønn eller å selv reise ut som misjonær - tror jeg dette er et spørsmål som vi alle trenger å bære med oss.

La 2021 bli et år der vi tar tydelige steg fremover i misjonsbefalingens lys!

olof edsinger,frispark,debatt,meninger,unådde,unådde folkeslag,bibelen,evangeliet,the joshua project