«Selv er jeg verken Farmen-kje
...
«Selv er jeg verken Farmen-kjendis eller ukronet nasjonalhelgen, men en alminnelig prest på landet og i en småby», skriver Kathrine Tallaksen Skjerdal. Foto: Dagen-arkiv
frispark
En glede for hele folket
Del
Jeg tenker på den lille setningen ganske ofte. I en tid da kristentro og kristenliv er blitt noe fremmed for flere enn før i vårt land, setter jeg den frimodigst opp som overskrift over kirka.

Det er spesielt ett sted i juleevangeliet som får hjertet mitt til å banke. Det er engelens ord om at Herrens fødsel er en stor glede, en glede for hele folket.

Jeg tenker på den lille setningen ganske ofte. I en tid da kristentro og kristenliv er blitt noe fremmed for flere enn før i vårt land, setter jeg den frimodigst opp som overskrift over kirka (i vid forstand).

Dette er vår vakt. Sammen er vi kalt til å kroppsliggjøre den store gleden, og bringe den ut til hele folket. Dette kan gjøres på mange måter:

Denne høsten har «Farmen-presten» Thor Haavik blitt rikskjendis. Det er påfallende hvordan han følger engelens oppskrift! Han er en veldig glad person, som viser med hele seg at Jesus og hele det kristne budskapet er noe fantastisk og unikt – og dessuten sant.

Og han går «all in» for å bringe «den store gleden» ut til flest mulig. Når han lykkes så godt, tror jeg det skyldes at han ikke bare elsker Gud, men også mennesker.

Thor blir oppriktig glad i folk som er helt annerledes enn ham selv. Han synes de er flotte og fortjener det beste: Godhet, fellesskap, å bli kjent med Gud.

En annen grunn til at Thor Haaviks kristendom er interessant for så mange, tror jeg, er at den viser seg i livet. På Farmen var han en annerledes deltaker. Han baktalte ikke, han heiet frem det beste i de andre, og holdt seg unna intriger.

Dessuten praktiserte han daglig bønnestund, velsignelse, forbønn og dåp. Thors kristendom blir ikke fjern teori. Han har selv opplevd at livet hans ble forandret i møte med Gud.

Nå brenner han for at andre også skal få oppleve slik god forandring; oppleve at det er godt å leve for noe større enn seg selv, oppleve at livets mening ligger i å sette gode spor i andres liv. Inspirerende!

Mens Thor Haavik nå i etterkant av Farmen fortsetter å bringe den store gleden ut til hele folket via sosiale medier, er vi på vei inn i det store jubileumsåret for Hans Nielsen Hauge, Norges ukronede nasjonalhelgen. 3. april 2021 er det 250 år siden han ble født.

Hauge var også blant dem som fulgte engelens oppskrift. To dager etter sin 25-årsdag, 5. april 1796, hadde han en gjennomgripende åndelig opplevelse mens han var ute og arbeidet. Det var en herlighet som ikke kunne beskrives i ord, «en stor glede».

De neste årene reiste han rundt i store deler av Norge. Han forkynte Guds ord med myndighet og varme, og skapte næringsvirksomhet og arbeidsplasser.

Og han fikk folk med seg. Levende tro ble skapt, fellesskap ble bygd, talenter ble tatt i bruk. Det var et mirakel som utfoldet seg. At evangeliet var «en glede for hele folket» ble så utrolig konkret. Folk fikk det bedre.

De kunne gi ungene sine en sikrere fremtid, de ble rakere i ryggen i møte med embetsmennene, de sluttet å drikke og denge kona, funksjonshemmede fikk jobb og verdighet, for første gang fikk noen gamle alderspensjon, dyktige kvinner fikk lederansvar, og lesing ble folkesport.

Her begynner så smått det nye Norge, med demokrati og rik organisasjonsflora.

Det er nesten ikke til å tro, hvilken kraft som ligger i evangeliet! Ett menneske fikk oppleve den store gleden, og brukte sitt liv til å bringe det ut til «hele folket» i ord og handling. Fortsatt oppleves arven etter Hauge som svært aktuell. Inspirerende!

Selv er jeg verken Farmen-kjendis eller ukronet nasjonalhelgen, men en alminnelig prest på landet og i en småby. Jeg elsker det!

Når kirka (unntatt i koronatiden) myldrer av unger og jeg kjenner dem og de kjenner meg, når jeg blir hjertelig tatt imot av de gamle på skjermet avdeling, når en begravelsesfull kirke oppmerksomt lytter til evangeliet ikledd min stemme, når jeg lukkes inn i en ny stue og en ny livshistorie, når en ungdom går noen nye skritt på troens vei, når vi er mange som bygger menighet og lokalsamfunn sammen, da er jeg så takknemlig for å få være med!

frispark,kathrine tallaksen skjerdal,thor haavik,debatt,meninger