«Det er nesten utrolig hvordan
...
«Det er nesten utrolig hvordan Vedum (bildet) klarer å dreie samtalen i retning av distrikt og tjenester nær folket når spørsmålet i utgangspunktet er noe helt annet», skriver Marie Ljones Brekke. Foto: Terje Pedersen / NTB
frispark
Hva kan vi lære av Senterpartiets suksess?
Del
Det er nesten utrolig hvordan Vedum klarer å dreie samtalen 
i retning av distrikt 
og tjenester nær folket 
når spørsmålet 
i utgangspunktet 
er noe helt annet.

Senterpartiet fosser fram på meningsmålingene. Partiet har blitt så stort at Vedum ikke lenger vil utelukke at det er han som blir statsminister i 2021. Den positive utviklingen har stadig vokst seg sterkere under hele Erna Solbergs regjeringstid.

Som politiker for et parti som kjemper med sperregrensen er det derfor naturlig å spørre seg: Hva er det som gjør at Senterpartiet stadig vinner terreng i det politiske landskapet?

Godt humør og en avslappet stil gjør at Trygve Slagsvold Vedum er godt likt. Smilet og latteren virker oppriktig, noe som skaper god stemning. For noen uker siden, da Vedum var gjest i Nytt på nytt, så lo han mer enn tilskuerne i salen.

Men selv brede smil kan nok ikke alene forklare den gode oppslutningen som Senterpartiet opplever. Det har vært flere eksempler på partiledere som har hatt godt humør og vært godt likt, men som likevel ikke har klart å omsette det i flere stemmer.

Så hvis det ikke er smilet og latteren, så må det kanskje handle om innholdet i politikken?

Hva er det ved politikken til Senterpartiet som skaper begeistring?

Partiet har ikke gjort drastiske endringer i politikken de siste tiårene, men likevel klart å skape økt oppslutning. Samfunnet har endret seg, men politikken som Senterpartiet snakker om i dag, som i stor grad handler om levende distrikt og landbruk, er ikke ny politikk.

Det er snarere velkjent politikk som Senterpartiet har representert i lang tid. Det som er nytt er kanskje partiets evne til å gjøre politikken aktuell for folk flest.

For at et parti skal bli lyttet til må de ha troverdighet i de spørsmålene de uttaler seg om. Hvis kjernesakene et parti står for ikke anses for å være tidsaktuelle kan man skape troverdighet på andre politikkområder, eller finne en måte å gjøre kjernesakene til aktuell politikk.

Her har Senterpartiet gjort en god jobb med å løfte fram typiske kjernesaker og gjøre dem relevante for folk i dag. I spørsmål om kommunesammenslåing og andre reformer har Senterpartiet kjørt tydelig fram sin motstand og skapt oppslutning om det.

Senterpartiet har de siste årene blitt anklaget for å være populister. Det er ulikt hva folk legger i det å være populist, men en side av den saken er at man lytter til folk, og lager politikk ut hva de signalene man får, noe som helt opplagt skaper oppslutning.

Et annet moment som har blitt nevnt om Senterpartiet er at de ikke lar seg begrense av det politisk korrekte. I en tid hvor det er mer stuerent å si at man ikke skal spise mer rødt kjøtt, sier gjerne Senterpartiet det helt motsatte.

Senterpartiet har vært dyktige til å kommunisere på en sånn måte at folk føler seg hørt. For at folk skal velge et parti må de oppleve at noen ‘snakker min sak’. Her har Vedum virkelig lykkes.

Ved å gjøre et raskt googlesøk finner jeg mange utsagn og overskrifter der Vedum snakker om ‘vanlige folk’. Dette er et bevisst valg som gjør at flere kan kjenne seg igjen i det som blir sagt.

Og så til det som kanskje er den viktigste observasjonen. Uansett hva Vedum blir spurt om, så bruker han anledningen til å snakke om Senterpartiets hjertesaker. Distrikt og tjenester nært folket blir nevnt både på innpust og utpust.

Det er nesten utrolig hvordan Vedum klarer å dreie samtalen i retning av distrikt og tjenester nær folket når spørsmålet i utgangspunktet er noe helt annet. Det siste eksempelet jeg så var da han fikk spørsmål om hvem han ville stemt på av Trump og Biden i det amerikanske valget.

Da fikk han svart på en sånn måte at han fikk nevnt levende distrikt og tjenester nært folket også der. Målrettet kommunikasjonen er viktig for å skape gjenkjennelighet og troverdighet.

Jeg tror ikke at vi i KrF skal kopiere Senterpartiets saker eller retorikk, men jeg tror at vi har noe å lære. Å bruke enhver anledning til å snakke frimodig om våre kjernesaker og gjøre dem aktuelle i det samfunnet vi lever i. Et godt budskap kan aldri sies for ofte.

frispark,krf,trygve slagsvold vedum,marie ljones brekke,senterpartiet,sp,politikk,kristelig folkeparti,debatt,meninger