«Til tross for at KrF tapte ka
...
«Til tross for at KrF tapte kampen om en restriktiv bioteknologilov har saken skapt et engasjement blant kristne som jeg sjelden ser», skriver Marie Ljones Brekke. Bildet er fra stortingssalen under behandlingen av endringene i bioteknologiloven. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix
frispark
Tore på sporet kan få det travelt
Del
Med endringene som ble vedtatt på tirsdag skaper vi et samfunn som tilrettelegger for at barn blir fratatt en av sine grunnleggende rettigheter.

De fleste av oss har felt noen tårer til programmet «Tore på Sporet» hvor mennesker blir satt i kontakt med sitt biologiske opphav. Felles for de som søker denne kontakten er ofte at de har kjent på et savn av menneskene de deler gener med, men som de ikke kjenner.

Som seere kan vi se den oppriktige gleden som uttrykkes når personene treffes, selv om de aldri har møtt hverandre før. Programmet minner meg om at de aller fleste av oss ønsker å vite hvor vi kommer fra og kjenne vårt opphav.

Denne uken ble en rekke endringer i bioteknologiloven endret. De mest drastiske endringene ble vedtatt med stemmene fra Frp, Ap og SV, som blant annet handler om barnets rett til å kjenne sitt opphav.

Alle barn har i utgangspunktet rett til å kjenne til sine egentlige foreldre. Denne retten er nedfelt i FNs barnekonvensjon. Ved innføring av eggdonasjon og assistert befruktning for enslige vil barn bli fratatt denne muligheten.

Barnets rett og behov for å vite hvor det kommer fra burde være det mest tungtveiende argumentet i debatten om eggdonasjon og assistert befruktning. Dessverre er det heller de voksnes rett til å få barn som går foran barns behov og rettigheter.

Den samme problematikken gjelder i spørsmålet om assistert befruktning til enslige. Stadig flere politiske partier fremmer politikk som gjør biologien helt irrelevant i hvordan barn blir til.

For å oppnå full likestilling er det også enkelte partier som ønsker å åpne opp for surrogati, for hvorfor skal enslige kvinner få hjelp til å få barn og ikke enslige menn?

Vi vet at mange barn vokser opp uten å kjenne sine biologiske foreldre. Det gjelder for eksempel for barn som er adoptert fra utlandet. Foreldrene til disse barna kan gi fantastisk omsorg slik at barna får utvikle seg og vokse opp i trygge rammer.

Den foreldrerollen må ikke nedgraderes. Det er likevel et stort steg fra det til å legge opp til at barn skal bli til med den hensikt av å ikke kjenne sine biologiske foreldre.

Med endringene som ble vedtatt på tirsdag skaper vi et samfunn som tilrettelegger for at barn blir fratatt en av sine grunnleggende rettigheter.

Med de nye endringene i bioteknologiloven blir det nå mulig å sette et barn til verden med arvemateriale fra flere enn to personer. Dette skaper nye dilemma som man igjen ikke kjenner konsekvensene av.

Tore på sporet kan se ut til å få en mer krevende jobb enn han tidligere har hatt når han skal ut å lete etter familiemedlemmer.

Samtidig ble det vedtatt en lovendring som gir mulighet til å undersøke arvematerialet til befruktede egg før egget settes inn i livmoren.

Slik kan man velge ut hvilke egg som skal settes inn og hvilke som skal kastes, avhengig av egenskaper. Slike undersøkelser kan fort føre til et sorteringssamfunn der vi skiller ut hvem som har rett til å leve og ikke basert på egenskaper ved et embryo eller foster.

Hvis vi begynner å utelukke personer med enkelte sykdommer er veien kort til å utelukke noen flere, og til slutt vil samfunnet ende opp med å ha en veldig snever definisjon av hva som er bra nok til å få bli født.

Moderne medisinsk forskning gir oss store muligheter til å kurere nye sykdommer og med nye metoder enn tidligere. Bioteknologi spiller en viktig rolle i denne utviklingen, og det er jeg glad for og støtter opp om.

Samtidig medfører også bioteknologien at vi må ta stilling til etiske dilemmaer som vi ikke måtte tidligere. Det er mange av forslagene som ble vedtatt på tirsdag som har flere ukjente konsekvenser og som bryter med det grunnleggende prinsippet om at menneskelivet har en uendelig verdi.

Hvilke konsekvenser endringene i bioteknologiloven får på sikt er det vanskelig å si noe helt entydig om, men endringene som nå blir gjort er store og dramatiske i forhold til synet på menneskelivet og barns rettigheter.

Til tross for at KrF tapte kampen om en restriktiv bioteknologilov har saken skapt et engasjement blant kristne som jeg sjelden ser.

Mange har uttrykt sin takknemlighet til Kjell Ingolf Ropstad og de andre sentrale KrF-politikerne i denne saken. En del har fått opp øynene for hvor alene KrF står i saker som dette, og hvor viktig KrFs stemme er.

Og kanskje har flere fått opp øynene for hvor langt vekke både sosialistisk side og Frp er fra de kristne verdiene når det virkelig gjelder.

frispark,bioteknologi,bioteknologiloven,politikk,abort,debatt,downs,assistert befruktning,nipt,eggdonasjon,tore på sporet,krf,kristelig folkeparti,frp,marie ljones brekke