Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
frispark
Svar som gir liv
Del
Vi har endret oss 
fra å være 
fellesskapssøkende 
til å bli individualister.

Det er mange ting som endrer seg i oss og rundt oss. Globalisering gjør verden større og mindre. Vi er alltid tilgjengelige. Ungdom sover mindre enn noen gang før. Det blir stadig flere ensomme.

Vi er avhengige av mobil og Netflix. Vi jakter etter noe som er vanskelig å gripe. Vi ønsker oss det perfekte, men finnes det egentlig? Hva er definisjonen og «godt nok» av de vage drømmene om tynnere, flinkere, mer penger, høyere status, brunere, flere følgere?

Vi har endret oss fra å være fellesskapssøkende til å bli individualister. Det som er rett for deg, trenger ikke være rett for meg. Vi kan oppnå hva vi vil, og det er en gave og en byrde. Hvem skal ha ære hvis du oppnår suksess? Deg. Hvem må bære skuffelsen hvis du ikke klarer det?

Deg. Det blir stadig flere unge mennesker med psykiske helseutfordringer, og antallet ungdom som har prøvd cannabis øker litt og litt for hvert år, sammen med tallene for kriminalitet. I tillegg forteller klimaforskerne oss at verden snart går under og fremtiden blir stadig mørkere. I møte med ungdom klarer jeg ikke la være å tenke på at det skjuler seg mye bak smilene deres.

Hvor finner de fast grunn under føttene når alt flyter og er et utmattende jag etter noe uoppnåelig? Hvordan klarer de å leve med fremtidshåp når spådommene og utviklingen er så tydelig destruktiv? Det gjemmer seg mye bak de smilene.

Midt i alt som er i bevegelse, står noe allikevel fast. Vi trenger påminnelsen om det, vi som har funnet Livet med stor L. I Jesus har vi håpet for fremtiden, og tryggheten, trøsten og omsorgen i nåtiden.

En ting som ikke endrer seg, er behovet vårt for å finne svar. Vi trenger en virkelighetsoppfatning som holder vann, vi trenger noe å bygge livet vårt på. Vi leter etter mening og substans. Bibelen gir det beste svaret på det grunnleggende, allmenne spørsmålet om hvem vi er. Og det skal vi med største frimodighet få dele videre!

I Bibelen finner vi svarene på hvorfor vi er her, hva som er hensikten vår og hvordan det hele henger sammen. Alt begynner med skapelsen, og det er viktigere enn noen gang for å starte fortellingen vår der når vi deler den videre. Gud skapte deg fordi han ønsket deg. Som menneske er vi uendelig verdifulle, kun i kraft av å være mennesker.

Akkurat du har egenverdi, og du betyr noe. Mennesker rundt oss kan oppleve og aldri har hørt at de er ønsket og elsket. For en radikal nyhet det er å gi videre. Mennesker rundt oss trenger et møte med Guds kjærlighet, å bli trygge i den sannheten, før de får forklart resten av det kristne verdensbildet som også inkluderer at vi er fortapte syndere.

«Jeg misunner kristne deres inngrodde syndserkjennelse», skrev den danske læreren Søren Søberg Poulsen i Kristeligt Dagblad for noen år siden. Han mente at det var avgjørende for oss mennesker å forstå at det perfekte er uoppnåelig, og at den kristne forståelsen av synd gir mening og hjelp til å takle livet.

Han minner meg på at det er frihet i det kristne verdensbildet. Det begynner med å innse at synden er en realitet, i oss, mellom oss, rundt oss og i relasjonen vår til Gud. Der Søren og jeg skiller vei, er i at å definere problemet ikke er hjelp i seg selv. Vi trenger en løsning, og den løsningen har vi i Jesus.

Når Han får definere hva som er et godt liv, når sannhetene i evangeliet får gi oss fast grunn under føttene, da står vi stødigere. Vi trenger fast grunn og Jesu faste hånd å holde i, når vi møter livet slik det er. I jaget, presset, ensomheten, sammenligningen, alt det vonde som kan overmanne og lamme oss, da har vi det viktigste på plass: Relasjonen til han som har skapt oss og elsker oss ubetinga.

En annen ting som står fast, er behovet vårt for fellesskap. Vi er skapt til det. Alle mennesker trenger andre tett på seg i livet. Jesus kaller oss til å elske hverandre inderlig. Og vår verden trenger kjærlighet, overflod av kjærlighet. Våg å spre det raust utover. Du kan forandre verden rundt deg ved å bli ho eller han som ser inn i øynene, spør hvordan det går, inviterer inn og bryr deg. Vår kaotiske verden trenger det mer enn noen gang.

frispark,debatt,marie celine lundeby,nlm ung,meninger,bibelen