Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
frispark
La ditt ja være ja, og ditt nei være nei
Del
I vår tid er det mange som vegrer seg for å innta et standpunkt.

Jeg har den siste tiden tenkt på at den offentlige debatten ofte preges av et unødvendig komplisert og utydelig språk. Det mangler ikke på antall ord, men ofte på innhold og mening. Hva skjer hvis vanlige folk ikke forstår hva som menes i debatter og aviser?

For en som bruker mye tid i politikken har dette blitt en tankevekker for meg. Jeg tror at i den grad noen opplever politikerforakt så handler det en god del om språket til en del politikere. Folk vil vite hva de ulike representantene står for. Ofte stiller journalister gode spørsmål, som man gjerne får kompliserte og unødvendig lange svar på.

Svarene vi gir bør alltid være forståelige og tydelige nok til at man kan få ut meningen med det som blir sagt. Det kan det være ulike årsaker til at svarene blir som de blir, men til og med når spørsmålene er vanskelige og kompliserte, er det mulig å bruke språket på en enkel og forståelig måte.

Bibelen kan lære oss noe, også på dette området. I Matteus sier Mesteren selv, la ditt ja være ja og ditt nei være nei. Selv om ikke alle svar kan komme som et ja eller nei, tror jeg dette er et viktig prinsipp. Vi skal være tydelige på hva vi mener, og gi svar som de rundt oss kan forstå. Også når spørsmålene er vanskelige er det mulig å gi ærlige og tydelige svar.

Et tydelig svar kan gjerne være at man ikke vet, for da viser man ærlighet og ydmykhet ovenfor spørsmålet som blir stilt. Dessverre virker det som det er vanskelig å gi utrykk for at man ikke vet noe, og dermed kommer det noen ganger lange forklaringer som sier lite og ingenting.

I vår tid er det mange som vegrer seg for å innta et standpunkt. Gjerne fordi det som er definert som rett å mene, gjerne ikke er det man faktisk mener. På den måten handler det kanskje også om mot til å være ærlig når man snakker om forskjellige tema, noe jeg har skrevet om i en tidligere kronikk. Jeg vil likevel påstå at et komplisert språk mange ganger kommer i veien for å formidle et tydelig budskap.

Jeg vet ikke med deg, men jeg liker godt folk som formidler et tydelig standpunkt i en aktuell sak. Jeg synes det er noe befriende med folk som tydelig sier hva de mener og hvorfor de mener det. Da vet jeg hvor jeg har personen og kan forholde meg deretter.

Ofte vil tydelige standpunkt skape en spennende samtale, med mindre alle er enige i standpunktet. På den andre siden vil det være tilsvarende begrensende om man befinner seg i en situasjon der standpunktene er uklare, og man sitter igjen som et spørsmålstegn og lurer på hva personen egentlig mente.

Å gjøre klart hva man står for og hvem man er uenig med er viktig for at folk skal forstå de politiske skillelinjene. I norsk politikk er det bred konsensus i de aller fleste viktige sakene. Det gjør det vanskelig å skille de ulike partiene, og det er kanskje derfor flere trekker til fløypartiene, som ofte formidler et tydelig standpunkt, om det kan være kontroversielt.

Alle til lags kan ingen gjøre, det vet vi. Det virker likevel som at vi mange ganger strever etter å gjøre alle til lags. I samfunnet vårt trenger vi flere tydelige stemmer som kan skape et større rom for refleksjon og diskusjon. Vi trenger friske fraspark for at samfunnsdebatten skal være aktuell for flere enn den politiske eliten.

I den forbindelse jeg vil gi honnør til blant annet Bjørnar Moxnes i partiet Rødt. Han klarer å formidle et tydelig budskap med et forståelig språk. Det er kanskje en del av forklaringen på hvorfor partiet ligger godt an på meningsmålingene? Jeg er stort sett alltid uenig i det han sier, men jeg synes det er noe herlig med den klare talen og det forståelige språket.

Enkelte ganger har jeg opplevd å høre på politikere som snakker på en måte som gjør at selv jeg, som har vært i politikken i flere år, ikke forstår innholdet i det som blir sagt. Jeg tror at man bommer hvis vanlige folk ikke forstår det som blir sagt. Hvis vi i eget parti skal ha mulighet til å skape en enda større oppslutning er dette en av de viktigste utfordringene.

Tydelighet gir trygghet og troverdighet. Et komplisert og utydelig språk svekker den offentlige debatten og fremmedgjør vanlige mennesker. Jeg synes i grunnen at Rema sier det godt; Det enkle er ofte det beste.

frispark,marie ljones brekke,krf,debatt,standpunkt,politikk