Finansminister Siv Jensen, sta
...
Finansminister Siv Jensen, statsminister Erna Solberg, kulturminister Trine Skei Grande og nestleder i Krf, Kjell Ingolf Ropstad holder pressekonferanse etter at landstyremøtene sa ja til den fremforhandlede regjeringsplattfome. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
frispark
Kristne verdier i en historisk regjeringsplattform
Del
Jeg ser fram til at alle disse gode sakene blir gjennomført.

Torsdag 17. januar vil bli stående som en viktig dag for landet og en stor dag for KrF. I den nye regjeringsplattformen har KrF fått viktige gjennomslag som skal gjennomføres i løpet av de neste tre årene. Jeg vil trekke fram noen av de sakene jeg mener er aller viktigst.

Kristne verdier og støtte til trossamfunn.

Helt fra plattformens innledning er det tydelig at KrF nå har en hånd på rattet. Vektlegging av de kristne verdiene, familiene og menneskeverd, er en helt annen enn i forrige erklæring. I innledningen til plattformen står det blant annet at «vår kristne og humanistiske arv og tradisjon har gitt oss verdier som menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar.»

Dette fokuset er viktig for landet vårt og viktig for KrF. Den nye regjeringen skal stolt løfte fram vår kristne arv og de tradisjonene vårt land er bygget på.

Den nye erklæringen slår også fast at regjeringen anerkjenner barns trosfrihet og rett til å tilhøre og være medlem av et tros- og livssynssamfunn. Dette er en viktig seier som tar barns tro på alvor, i og med at de også telles med ved beregning av støtte.

Hvis barna ikke hadde vært med, ville man i praksis straffet menigheter der det er mange barn. Ministeren foreslo 500 personer som grense for å få støtte i høringen. KrF har fått det ned i 50 personer, der også barn regnes med.

I plattformen står det at «til grunn for politikken ligger synet på det enkelte menneskes unike, iboende og ukrenkelige egenverdi, og på at alle har det samme menneskeverd på tross av ulike utgangspunkt, forutsetninger og egenskaper.»

Når det gjelder bioteknologi, så er flertallet på Stortinget ikke på KrFs side. Plattformen sikrer nå KrF vetorett, ettersom alle de fire partiene må være enige for at loven skal endres. Det betyr i praksis at hverken eggdonasjon, assistert befruktning for enslige eller mitokondriedonasjon som innebærer genmateriale fra tre foreldre vil bli tillatt.

Det vil heller ikke bli et offentlig tilbud om tidlig ultralyd eller tilbud om NIPT-blodprøve til alle gravide. Alt dette vil gjøre at Norge ikke tar flere skritt i retning av et sorteringssamfunn. I kjernen av KrFs politikk er det ukrenkelige menneskeverdet.

Derfor har KrF vært opptatt av å stoppe muligheten til tvillingabort, og denne praksisen vil ikke lenger være lovlig. Dette er en viktig endring som tar abortloven et lite steg i riktig retning.

I forhandlingene har KrF prioritert barnefamilier, og har fått til gode gjennomslag på dette området. Resultatet er at barnetrygden økes kraftig med 600 kr i måneden for barn under 6 år, altså 7200 kr i året.

Dette skal skje over to år, altså i 2020 og 2021. Dette kommer på toppen av budsjettforliket for 2019, der vi økte barnetrygden med 1000 kroner i året. KrF prioriterer aldersgruppen 0-6 år fordi inntekten er lavest i denne perioden av en families liv, og man er i etableringsfasen.

KrFs inntreden i regjering innebærer et taktskifte i utviklingspolitikken. Det slås fast at minimum 1 prosent av BNI skal gå til utviklingshjelp. Regjeringen skal ta et internasjonalt initiativ mot «gendercide», den systematiske selekteringen og volden mot jenter som har ført til et stort underskudd av jenter i flere land. KrF har også fått gjennomslag for et eget bistandsprogram mot moderne slaveri.

Bistanden skal bli mer fattigdomsorientert og andelen av norsk bistand som går til minst utviklede landene, særlig Afrika sør for Sahara, skal trappes opp fram mot 2021. Det skal videre sikres mer forutsigbarhet i viktige utviklingspolitiske satsinger gjennom egne langsiktige politiske strategier.

Og sist, men ikke minst. KrF har også fått slått tydelig fast i plattformen at boikott av Israel ikke er aktuelt med denne regjeringen. Tvert imot vil Norge legge til rette for økt samarbeid med Israel innen handel, forskning og innovasjon.

Jeg ser fram til at alle disse gode sakene blir gjennomført. Jeg gleder meg også stort over at det er politikere som bygger sin politikk på de kristne verdiene, som skal styre Norge resten av denne stortingsperioden!