Illustrasjonsfoto: Jean-paul P
...
Illustrasjonsfoto: Jean-paul Pelissier, Reuters/NTB Scanpix
Frykten for «Den Andre»
Del
Islamofobi og antisemittisme er reelle problemer som må tas tak i. Det greier vi ikke hvis vi ikke bruker begrepene riktig.

Det er enkelte begreper hvor en vet at selve bruken av begrepet kommer til å skape massiv kritikk og diskusjon. Likevel er det viktig å ta begrepene i bruk, og ikke minst prøve å være presis i bruken samtidig som man tar tak i åpenbar misbruk. Jeg tenker på islamofobi og antisemittisme, to begreper som stadig vekker debatt når de blir brukt. Ofte ender en opp med å debattere selve begrepet mye mer enn saken en tok opp. Begrepene beskriver fenomener som ligner på hverandre, men samtidig har antisemittisme en mye lenger historie og jødene som en liten minoritet rammes på en annen måte. Historikken med det industrialiserte folkemordet på jødene, Holocaust , spiller selvsagt også inn og gjør antisemittismen til noe annet. Likevel, det er interessant å legge merke til hvordan islamofobien på mange måter modellerer seg etter antisemittismen, og ta tak i dem parallelt.

LES: Muslimer er positive til julegudstjenester

Det er enkelte begreper hvor en vet at selve bruken av begrepet kommer til å skape massiv kritikk og diskusjon. Likevel er det viktig å ta begrepene i bruk, og ikke minst prøve å være presis i bruken samtidig som man tar tak i åpenbar misbruk. Jeg tenker på islamofobi og antisemittisme, to begreper som stadig vekker debatt når de blir brukt. Ofte ender en opp med å debattere selve begrepet mye mer enn saken en tok opp. Begrepene beskriver fenomener som ligner på hverandre, men samtidig har antisemittisme en mye lenger historie og jødene som en liten minoritet rammes på en annen måte. Historikken med det industrialiserte folkemordet på jødene, Holocaust, spiller selvsagt også inn og gjør antisemittismen til noe annet. Likevel, det er interessant å legge merke til hvordan islamofobien på mange måter modellerer seg etter antisemittismen, og ta tak i dem parallelt.

Antisemittismen har ulike historiske faser, med den religiøse antisemittismen og den biologiske. Innen islamofobien virker det som det ikke er et tydelig skille. Vi ser det tydeligst i behandlingen av frafalne muslimer. Disse regnes som allierte og brukes ofte som sannhetsvitner av islamofobe, så lenge de faktisk går hardt ut mot islam og muslimer. Skulle de finne på å være nyanserte eller rett og slett uinteresserte i religion, blir de likevel stemplet som muslimer og angrepet på det. Dessuten ser vi at for mange i Vesten er muslimer blitt et uttrykk synonymt med «Den Andre», så kristne, hinduer og sikher med en annen hudfarge kan ofte ende opp med å bli stemplet som muslimer basert på sitt utseende.

Det er både interessant og viktig å ta tak i disse to begrepene samlet, da beskyldningene om det kommer fra litt ulikt hold. Folk som bedriver stempling på feil grunnlag på det ene er ofte de samme som vil bedrive det motsatte. Altså folk som beskylder enhver kritikk av islam eller muslimer som islamofobi er ofte de samme som kan komme med sterkt antisemittiske anklager under dekke av for eksempel kritikk av staten Israel, og vise versa.

Jeg møter ofte på folk som vil diskutere disse begrepene og ordenes egentlige betydning. For er det ikke slik at antisemittisme betyr hat mot semitter, og arabere er jo også semitter og dermed rammes de like gjerne av antisemittisme? Svaret er nei. Ordet antisemittisme har en historie, det brukes om hat mot jøder. Det er faktisk ikke mulig å bruke det om noe annet. Kritikk av staten Israel er ikke antisemittisk, men kan være det også. Mange antisemitter vil også skjule sin antisemittisme som en kritikk av Israel.

LES: Kristne som støtter islamister

Det samme er tilfelle med begrepet islamofobi. Her blir en beskyldt for å sykeliggjøre sin motpart, fordi fobi er en medisinsk lidelse. Dessuten verserer det ulike versjoner av hvor begrepet islamofobi stammer fra, med beskyldninger mot muslimbrødrene i Egypt , det iranske regimet eller organisasjonen for den islamske konferense ( OIC ) som opprinnelse i de ulike variantene av historien. Først: nei, begrepet handler ikke en medisinsk diagnose. Det handler om hat mot muslimer. Det ble heller ikke funnet opp av noen av de gruppene som ble nevnt over er, men er egentlig mye eldre, det ble først tatt i bruk i 10-året 1910–1920 av franske forskere, og i moderne tid var det så vidt meg bekjent den kristne arabiske forfatteren Edward Said som brukte det først, i en artikkel i det akademiske tidsskriftet Race and Class.

Problemet med slike begreper er selvsagt at vi har klar misbruk av dem til tider. Men vi får et problem om vi hele tiden skal la dem som misbruker et begrep få bestemme. Det er ofte slik med begreper som antisemittisme og islamofobi at det er vanskelig å komme med en presis definisjon på hvor grensen går, men likevel er det begreper og fenomener som er lett identifiserbare når man møter på dem. Noe av det som tydeligst identifiserer dem er dehumaniseringen av Den Andre. Her må vi være tydelige, og stå samlet imot! Vi skal ikke være redde for å bruke slike begreper, men vi må ta tak i åpenbar misbruk av dem også.