Dersom en nasjon skal fungere
...
Dersom en nasjon skal fungere som et kristent samfunn må styresmaktene sørge for at lovene i samfunnet er i er i harmoni med Guds vilje, det vil si med de 10 bud, skriver Ingmar Hognestad. Foto: Fotolia
Vekkelse og lovens tre bruk
Del
Skal det bli vekkelse må det forkynnes slik at mennesker opplever seg selv som fortapte syndere som trenger frelse, og for å oppnå dette må loven brukes i forkynnelsen.

Det har i den senere tid i Dagen vert debattert om vekkelse, og årsaken til at vekkelse uteblir og hva som må gjøres for at den skal komme. Det har vert sagt mye nyttig og forstandig om det, men det som undrer meg er at forkynnelsen av loven har vert lite nevnt i denne sammenheng.

Skal det bli vekkelse må det forkynnes slik at mennesker opplever seg selv som fortapte syndere som trenger frelse, og for å oppnå dette må loven brukes i forkynnelsen. Og den må brukes på tre ulike områder, også kalt lovens tre bruk.

Det første området den skal anvendes, er på styresmaktene. Det kaller vi lovens første bruk. Det andre bruk går på det personlige plan overfor personer som ikke er kristne. Det tredje bruk er å anvende loven på de kristne til hellig liv (helliggjørelse). Først noen ord om loven første bruk.

Dersom en nasjon skal fungere som et kristent samfunn må styresmaktene sørge for at lovene i samfunnet er i er i harmoni med Guds vilje, det vil si med de 10 bud. Skjer ikke det vil samfunnet avkristnes. Dette fordi menneskets samvittighet alltid retter seg etter gjeldene lov.

Eksempel på lover som er mot Guds vilje er abortloven og den nye ekteskapsloven som også er godkjent av kirken. Jeg kunne nevnt mange flere, men skal la være av plasshensyn. Konsekvensen av en slik lovgivning i et samfunn er likegyldighet, folk ser ikke forskjell på rett og galt, og bryr seg ikke om evangeliet.

Da vil jeg ta opp lovens andre bruk, som må anvendes dersom folk skal bli kristne. Det går ut på å forkynne loven på en slik måte at folk oppdager at de er syndere, for ved loven lærer vi synden å kjenne Rom. 3,20.

Og loven er vår tuktemester til Kristus Gal. 3,24. Blir vi ikke gjort til fortapte syndere i egne øyne får vi aldri bruk for evangeliet. Først må loven forkynnes til fortapelse, og så evangeliet. Skjer det ikke i denne rekkefølge uteblir vekkelsen.

Da skal jeg ta opp lovens tredje bruk. Den handler om det kristne livet og hvordan det skal leves. Som kristne blir vi i Bibelen oppfordret til gode gjerninger, som er etter loven, men det er ikke loven som driver oss, men nåden. I brevet til Titus 2,13 står det:

«For nåden oppdrar oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er.»

Til hjelp for å klare dette har vi fått formaningene, og de er gitt oss for at vi skal leve rett, og er som fyrlys på vår livsvandring til rettledning, oppmuntring, glede og trøst. Som kristne har vi alle fått del i den hellige ånd og den vil veilede oss og syne oss hva som er Guds vilje med livet vårt. Men dette må tas frem i forkynnelsen, viss ikke kan kristenlivet stagnere og vi kan bli ført inn i frafall.

Det er spesielt fare for det i dag da vi lever i et sekularisert samfunn med en ugudelig lovgivning. Personlig synes jeg lovens tredje bruk er for lite framme i dagens forkynnelse. Vi trenger som kristne å få vite at det er nødvendig å leve et hellig liv, som et eksempel for kristen livsførsel i et avkristnet samfunn.

Til slutt til alle som forkynner, enten det er i kirker, bedehus, stevner eller hvor det måtte være, anvend loven på alle disse områder sammen med evangeliet så vil vekkelsen komme over vårt land.