SOMALIA: Det internasjonale sa
...
SOMALIA: Det internasjonale samfunnet må ikke sovne nå, men støtte oss og andre organisasjoner som kan bistå konflikt- og tørkerammede Somalia. For katastrofen puster landet i nakken, igjen, skriver Anne-Marie Helland. Foto: Illustrasjonsfoto: Farah Abdi Warsameh, AP Photo/NTB scanpix
Under radaren
Del
Det internasjonale samfunnet må ikke sovne nå, men støtte oss og andre organisasjoner som kan bistå konflikt- og tørkerammede Somalia.

Nyheter om krig, gassangrep mot sivile, terror og sult når oss, og heldigvis er vi fremdeles våkne. Vi rystes, enkeltpersoner og verdenssamfunnet trår til med penger til nødhjelp.

Det bidrar til å lindre den bunnløse nøden. Men konflikter og klimaendringer forårsaker menneskelige katastrofer i et tempo vi ikke klarer å holde tritt med. Derfor vekker det uro når et land som Somalia, der en av to trenger matvarehjelp og en av fire trues av sult, går under radaren og mister donorstøtte.

I fjor på denne tiden satte Kirkens Nødhjelp Somalia så høyt på agendaen vi kunne. Vi rapporterte om sulten og døden som rammet de mest sårbare. Vi viste at barn og gamle mennesker omkom, at buskap og næringsgrunnlag bukket under. I fjor vår fryktet vi med rette en repetisjon av 2011 da over en kvart million somaliere døde av tørke og sult.

Det hjalp at vi og andre aktører over hele verden ropte varsku. Innsatsen fra det internasjonale samfunnet gjorde at en stor katastrofe i form av massedød i første omgang ble avverget i Somalia.

Krisehjelpen fra Kirkens Nødhjelp og andre internasjonale organisasjoner reddet liv og lindret de verste effektene av krisen. Det er en enorm lettelse først og fremst for menneskene som reddet liv og helse.

Men nå er det bokstavelig talt livsnødvendig at verden ikke ser bort, men fortsetter sin støtte til den hardt prøvde befolkningen har fått fotfestet tilbake. De må få igjen livsgrunnlaget, og sikres tilgang på trygt vann etter at klimaendringene har gjort regntidene mer ustabile.

Akkurat nå ligger regntiden som normalt sett skal vare fra april til juni, an til å slå feil på femte året. Regnet som skulle gi liv til dyrket mark og fylle opp vannhull for buskap, uteblir igjen eller vil komme i alt for små mengder. Det livsavgjørende vannet er ikke lenger til å stole på på Afrikas Horn.

Vår siste monitorering illu­strerer de kritiske utfordringene Somalias befolkning står i:

  • En av to av trenger matvarehjelp
  • En av fire står i fare for å sulte
  • En av seks er på flukt i eget land
  • Underernæringen øker
  • Kolera og vannbårne sykdommer truer igjen


Kirkens Nødhjelp bygger trygge vannkilder som holder i langvarig tørke og klimaendringer. Akkurat nå arbeides det, i samarbeid med UNICEF, med en stor brønn og vanntank som vil gi 54000 mennesker stabil tilgang på vann. Samtidig samarbeider vi med myndighetene for å tilpasse jordbruket slik at det tåler et hardere og mer uforutsigbart klima.

For en slik krise koster dyrt på mange samfunnsområder: Økonomisk går landet tilbake fordi tørken gjør svært mange familier fattige og de tvinges på flukt. Millioner av barn manglet allerede skolegang før krisen. Nå er i tillegg mange av barna som hadde skoletilbud underernærte og ikke i stand til å gå på skole.

Andre barn blir tatt ut av skolen fordi familien må flykte eller de må hjelpe til med å skaffe mat. Vi har gjennom støtte fra norske myndigheter fått mulighet til å flytte noen av våre skoletilbud fra ubeboelige områder til flyktningleirer i landet.

Kjønnsbasert vold og annen kriminalitet øker også i slike kriser fordi mange er på flukt og sårbare. Og sist men ikke minst utnytter terrororganisasjonen Al-Shabaab katastrofen ved blant annet å aktivt blokkere og hindre tørkerammede i å motta hjelp.

Kirkens Nødhjelp har vært i Somalia siden tidlig på 90-tallet. Det internasjonale samfunnet må ikke sovne nå, men støtte oss og andre organisasjoner som kan bistå konflikt- og tørkerammede Somalia.

For katastrofen puster landet i nakken, igjen.