FANTASTISK: Det er fantastisk
...
FANTASTISK: Det er fantastisk å møte kasteløs ungdom sammen med ungdom fra høyere kaster som engasjert forteller om vennskapet sitt, skriver Øyvind Aadland. 
 Foto: Elisabeth Knudsen, Strømmestiftelsen
Kampen for de undertrykte
Del
I verden i dag kan jeg knapt tenke meg noe system som mer systematisk krenker menneskeverdet enn kastesystemet.

Mens barn og ungdom i Norge i disse dager har begynt på nytt år med skole og studier, opplever millioner av barn og ungdom i India og Nepal at de blir utestengt fordi de er kasteløse. Daliter kaller de seg selv – «de undertrykte». Kasteløse, urørbare er andre navn som brukes på denne gruppen av mennesker som så ofte holdes utenfor.

Menneskeverdet – tanken om at hvert enkelt menneske har en enorm verdi i seg selv – står i sentrum i kristen etikk så vel som i FNs erklæring om menneskerettigheter. Menneskeverdet er også utgangspunktet for alt arbeid Strømmestiftelsen gjør for å hjelpe mennesker til å klatre varig ut av fattigdom og for å skape utvikling i lokalsamfunnene vi er tilstede i.

Ifølge det internasjonale nettverket for solidaritet med dalitene, som også Strømmestiftelsen er en del av, lider 260 millioner mennesker under kastediskriminering. Kastesystemet ble offisielt avskaffet i både India og Nepal på 1950- og 1960-tallet. Likevel er kasteløse fortsatt født med alle odds imot seg.

De utestenges fra viktige arenaer i samfunnet – alt fra skole og arbeidsliv til nabolagets offentlige vannkran. De nektes adgang til andres hjem og kan ikke spise sammen med andre – fordi mennesker fra de høyere kastene anser dem for urene.

Den sterke diskrimineringen fører til at dalitene er fattigst og i stor grad også blir utestengt fra utdanning. Selv om den offentlige skolen skal være gratis, er det mange skoler som krever skolepenger av foreldrene. Fattige daliter kan derfor bli nødt til å droppe skolegang for barna fordi de ikke har råd.

Dalitene blir satt utenfor også på skolen, og mange foreldre fra de høyere kastene ønsker ikke at barna deres skal gå på skole med daliter. Analfabetismen er svært høy blant daliter i Nepal. Verst er situasjonen for daliter i de lavereliggende områdene mot grensen til India. Her kan bare en av fire daliter lese og skrive.

I en nepalsk landsby der Strømmestiftelsen arbeider møter det oss et trist syn. En påbegynt skolebygning som aldri ble ferdigbygget. Hvorfor? Skolen ligger i området av landsbyene der de kasteløse bor. Da protesterte folk fra de høyere kastene, og byggingen ble stoppet.

Strømmestiftelsen har siden 2012 – blant annet i samarbeid med Operasjon Dagsverk – jobbet­ målrettet for utdanning og mot diskriminering av daliter i Nepal. Dette er en enorm oppgave, som trolig vil prege arbeidet vårt i Nepal i mange år framover. Likevel er det svært inspirerende å se hva våre dyktige nepalske kolleger, og aller mest ungdommene selv, har fått til allerede.

Ett av de viktigste tiltakene mot kastediskriminering er å lære ungdom av ulike kaster å være sammen og respektere hverandre. For mange av høyere kaste er det uhørt å slippe kasteløse inn i huset sitt siden de regner dem som urene. Derfor har vi lagt stor vekt på at ungdom av ulike kaster kommer sammen i utdanningssentrene våre.

Det er fantastisk å møte kasteløs ungdom sammen med ungdom fra høyere kaster som engasjert forteller om vennskapet sitt. Og det varmer ekstra godt å høre historien til ungdommene fra høyere kaster som etter lang tids diskusjon har fått sine foreldre til å endre holdning – og handling – slik at de nå slipper kasteløse inn i hjemmet sitt.

I Strømmestiftelsen fortsetter vi vårt arbeid mot kastesystemet i det norske elever og studenter går inn i et nytt skoleår. Vi håper også norske myndigheter vil ha et tydelig fokus på dette. Skal vi nå de aller fattigste med norsk bistand er en målrettet innsats for daliter en forutsetning i land som India og Nepal.

Samtidig er det viktig at Norge benytter enhver anledning til å løfte dette i møte med indiske og nepalske myndigheter. Handel med India er viktig og bra, men vi må heller ikke glemme å løfte menneskeverdet for en av verdens mest undertrykte grupper!

india,nepal,kommentar,utenrikskommentar,debatt,dagensdebatt.no,dagensdebatt,dagens debatt,menneskeverd,fn,strømmestiftelsen,samfunn,utenriks,kastesystem,kasteløse,fattigdom,analfabet,operasjon dagsverk,meninger