ANSVAR: Vi som politikere forp
...
ANSVAR: Vi som politikere forplikter oss nå til en kraftigere kamp mot slaveriet, men vi er avhengig av at alle vi forbrukere tar vårt ansvar. Et marked etter slaver opprettholdes nemlig bare så lenge noen kjøper dem eller varene deres, skriver Kjell Ingolf Ropstad. Bildet er fra «En dag»-aksjonen i august. 
 Foto: Henrik Skolt, NTB Scanpix
Vi må avskaffe vår tids slaveri
Del
Det er en løgn å si at slaveriet er avskaffet. Faktum er at slaveriet er mer brutalt enn noen gang. Det kristne menneskesynet forplikter oss til en mye sterkere kamp for å bekjempe det en gang for alle!

Mennesker utnyttes på det groveste til prostitusjon, tvangsarbeid eller andre grove former for misbruk. Millioner av mennesker lever i dag i slaveri, også i Norge. Menneskehandel er vår tids slaveri, og KrF fikk i høst gjennomslag for mange viktige tiltak for å bekjempe denne uretten som rammer alt for mange.

Ett av mine store politiske forbilder er William Wilberforce . Han ble valgt inn i det britiske parlamentet på slutten av 1700-tallet, og var en av de sterkeste drivkreftene som kjempet mot slavehandel og slavehold i britiske kolonier. Han kjempet en utrettelig kamp for å forby slavehandel, men møtte stor motstand. Årsaken var blant annet at det var knyttet mye penger til slavehandelen. Men i 1807 vant Wilberforce fram, og slavehandelen ble forbudt. Bare tre dager før William Wilberforce døde opplevde han at slaveriet ble avskaffet for godt.

LES: KrFU krever menneskehandel inn i pensumbøkene

Slaveriet er likevel ikke avskaffet. Det er nemlig flere slaver i verden i dag enn under den transatlantiske slavehandelen, da 10–12 millioner mennesker ble holdt som slaver. Ifølge FN lever mellom 25-27 millioner mennesker som slaver i dag, og regnes som en av de tre største illegale økonomiene i verden. En dose narkotika kan selges en gang, men et menneske kan selges igjen og igjen. Så lenge mennesker lever i slaveri i verden i dag kan vi ikke si at slaveriet er avskaffet.

For i dag er bakmenns risiko lav, mens forventet profitt er høy. Dette må snus på, risikoen for bakmenn må bli høy og profitten må reduseres. Derfor fremmet KrF en rekke forslag som Stortinget gav sin tilslutning til og som regjeringen må følge opp.

Svart arbeid gir insentiver for bakmenn til å skaffe billigst mulig arbeidskraft, som dermed kan medføre at mennesker utnyttes som slaver. Vi som forbrukere må tenke at når et tilbud høres ut som det er for godt til å være sant, så er det trolig det. En billig vare for oss kan ha som konsekvens at mennesker holdes i slaveri.

Det er i det siste avdekket tvangsarbeid på byggeplasser, i renholdsindustrien og i vaskehaller. KrF er derfor veldig glad for at vi fikk gjennomslag i statsbudsjettet for 2016 at det skal opprettes to nye sentre, bestående av Nav, Skatteetaten, Politiet og Arbeidstilsynet, som skal bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Europarådets overvåkingsorgan mot menneskehandel, GRETA, la våren 2013 frem en evalueringsrapport knyttet til Norges oppfyllelse av Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel. Den viser tydelig at vi har en stor jobb foran oss. Mange av anbefalingene knyttet til forebygging og informasjon om menneskehandel, samt at Norge må gi bedre bistand og beskyttelse til ofre for menneskehandel er nå vedtatt og innen kort tid vil regjeringen legge frem en handlingsplan mot menneskehandel der tiltakene følges opp.

Hordaland politidistrikt har i lengre tid hatt en egen gruppe som etterforsker saker relatert til menneskehandel. Om lag halvparten av alle domfellelser knyttet til menneskehandel i Norge er fra Hordaland politidistrikt! Dette viser tydelig at innsats og prioritering fra politiets side er avgjørende for å kunne straffe bakmenn.

I budsjettforliket for 2016 fikk KrF gjennomslag for at det skal opprettes slike team i alle politidistrikt, og vi tror dette vil øke antallet saker som etterforskes og ender med domfellelser. Politiet må også gis de verktøy de trenger for å etterforske denne typen saker. Jeg er derfor glad for at KrFs forslag om å gi politiet mulighet til å avlytte bakmenn ved mistanke om menneskehandel fikk flertall.

LES OGSÅ: Vil inspirere unge til å påvirke samfunnet

Den helsefaglige, sosialfaglige og juridiske oppfølgingen av ofrene skal bli bedre. Mennesker som det er sannsynliggjort at er offer for menneskehandel skal nå gis oppholdstillatelse i Norge. Vår tids slaveri skal nå bli tema i skolen, og politi, påtalemyndighet, tollvesenet, sikkerhetsansatte på flyplasser, barnevernsansatte, ansatte på asylmottak, helsepersonell, lærere m.m. skal få kompetanse til å kunne identifisere ofre for menneskehandel.

Stortinget har fattet viktige vedtak for å avskaffe vår tids slaveri, men skal slaveriet bli historie må vedtakene følges opp og være vellykkede. Vi som politikere forplikter oss nå til en kraftigere kamp mot slaveriet, men vi er avhengig av at alle vi forbrukere tar vårt ansvar. Et marked etter slaver opprettholdes nemlig bare så lenge noen kjøper dem eller varene deres.

moderne slaveri,slaveri,prostitusjon,avskaffe,kjell ingolf ropstad,krf,kristelig folkeparti,utnyttelse,menneskehandel,bekjempe,william wilberforce,kolonier,slavehandel,fn,politiet,greta,europarådet,europarådets overvåkingsorgan mot menneskehandel,forebygge,tiltak,hordaland politidistrikt,marked,kjøpere,forbrukere,etterspørsel,hor