FAMILIE: Fortsatt finnes det p
...
FAMILIE: Fortsatt finnes det politikere som mener arbeidslivet er viktigere enn familielivet. Og vi hører politikere som tror de vet bedre enn familiene selv hva som er best for både barn og foreldre, skriver Olaug Bollestad. Foto: Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen, NTB scanpix
Trygghet og frihet for barna og familiene
Del
Barna våre fortjener en fremtidsrettet politikk for gode og trygge oppvekstsvilkår. En god barndom varer livet ut.

1. august er det 20 år siden kontantstøtten ble innført. Den har vært en stor familiepolitisk suksess. I 20 år har den sikret norske familier valgfrihet og fleksibilitet til å organisere hverdagen best mulig. Slik hver enkelt familie selv vurderer er best for dem. Slik det passer best for hvert enkelt barn.

Å legge til rette for gode oppvekstsvilkår for barna våre er noe av dette aller viktigste vi som samfunn kan gjøre. Enten det er for foreldre som med klokskap oppdrar sine egne barn, for ildsjelene som er fotball- og håndballtrenere på fritiden, å sikre tilstrekkelig med lærere som ser og følger opp elevene på skolen, eller det offentlige som lager ordninger som hjelper familiene til å få hverdagen til å gå rundt.

Kontantstøtten er fortsatt en populær og viktig ordning for familiene. Om lag 25 prosent av alle familier velger kontantstøtte fremfor barnehage i september hvert år. I løpet av et helt år utbetales kontantstøtte i kortere eller lengre perioder for om lag 60 prosent av alle barn. Dessverre ser vi i flere partier at politikere vil fjerne denne valgfriheten. KrF er garantisten for at kontantstøtten blir videreført. Ja, ikke bare videreført, men også forbedret.

De siste årene har kontantstøtten blitt økt og gjort mer relevant for flere familier. KrF har sikret en mer fleksibel kontantstøtte som gjør det enklere å kombinere barnehage og kontantstøtte for dem som ønsker det. Og vi har foreslått å stille krav til norskopplæring for minoritetsforeldre med for dårlige norskferdigheter. Det siste har stortingsflertallet stemt mot, men det ville åpenbart vært en bedre løsning enn botidskravet som nå på en urimelig måte rammer mange norske familier. KrF vil fortsette å forbedre kontantstøtten også i årene fremover.

Fortsatt finnes det politikere som mener arbeidslivet er viktigere enn familielivet. Og vi hører politikere som tror de vet bedre enn familiene selv hva som er best for både barn og foreldre. Vi mener at noe av det viktigste arbeidet foreldrene gjør er å ha tid til egne barn. KrF har tillit til familiene. Vi heier på familien og har tiltro til at norske foreldre kjenner både seg selv og barna sine godt nok.

1. august 2018 er ikke bare 20-årsjubileet for kontantstøtten. Det er også dagen da bemanningsnormen i barnehagene trer i kraft. KrF har lenge ønsket en slik norm, og det er gledelig at vi nå har fått dette på plass. Barnehager med god kvalitet er viktig for KrF, men først og fremst er det viktig for alle norske barnehagebarn over hele landet.

Trygghet er viktig for oss alle. Barn trenger trygghet for at det er nok voksne til stede som kan se dem, trøste, gi kos, skifte bleier, følge på toalettet, hjelpe med mat og drikke og være med ut og leke eller gå på tur. Foreldrene trenger trygghet for at barna deres blir tatt godt hånd om og blir gitt gode vilkår for å utvikle seg. De barnehageansatte som gjør en fenomenal jobb trenger å oppleve trygghet i arbeidshverdagen og at de har kapasitet nok til å følge godt opp hvert enkelt barn. Ingen barn og ingen voksne har det bra i barnehagen når det er for få voksne.

Tilstrekkelig antall voksne er viktig for barna i norske barnehager. Nå blir det viktig at barnehagene følger opp bemanningsnormen. Flere steder er man allerede i mål, og KrF har sørget for 100 millioner ekstra til innføring av normen i 2018. En viktig jobb fremover blir også å sørge for tilstrekkelig antall pedagoger i barnehagene. Kvalitet i barnehagene er avgjørende viktig i årene fremover.

KrF vil kjempe for barna og for familiene også i tiden som kommer. Barna våre fortjener en fremtidsrettet politikk for gode og trygge oppvekstsvilkår. En god barndom varer livet ut.