FAKTUM: Det er et faktum at de
...
FAKTUM: Det er et faktum at det var med Høie som helseminister at tvillingabort ble godkjent praksis i norsk helsetjeneste, og det er et faktum at med Erna Solberg som statsminister er det lagt et løp for en storstilt liberalisering av bioteknologifeltet, skriver Kjersti Toppe. 
 Foto: Odd Mehus
Regjeringens vingling om tvillingabort
Del
Hva gjør at Erna Solberg akkurat nå er blitt i mot tvillingabort? Regjeringen kunne når som helst selv fremmet forslag til Stortinget for å få støtte til nødvendig lovendring for å hindre praksisen. Hvis hun og regjeringen ville. Det skjedde aldri.

Både helseminister Høie og statsminister Erna Solberg fremholder at de nå er mot tvillingabort (Dagen 24/10-18). Det er gode nyheter. For de mente det motsatte for vel et år siden. Fosterreduksjon er nå et tilbud i det offentlige helsevesen. Det skjedde på Høies vakt. Abort av friskt tvillingfoster før 12. uke, er Norge alene om.

Fagmiljøet er hoderystende. Det utsetter det gjenværende foster for stor helserisiko. Og det er etisk sett enormt krevende. Derfor var det skuffende at Høyre stemte i mot et forslag i Stortinget i januar 2017, nettopp om å ikke tillate fosterreduksjon av friskt foster.

Forslaget som ble fremmet av Sp og KrF, hadde som overskrift: «Representantforslag om å ikke tillate en praksis med fosterreduksjon». Klarere kan det vel ikke sies. Selve vedtaket som Høyre stemte i mot, lød: «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endring av lov om svangerskapsavbrudd der det presiseres att fosterreduksjon ikke er tillatt».

Helseminister Høie mener at det å stemme mot forslaget, ikke var å ta stilling i saken (Vårt Land 24/10-18). Men om man stemmer mot å be regjeringen fremme lovforslag i saken, så har man tatt stilling. Her prøver Høie rett og slett å vri seg unna.

Hva gjør at Erna Solberg akkurat nå er blitt i mot tvillingabort? Regjeringen kunne når som helst selv fremmet forslag til Stortinget for å få støtte til nødvendig lovendring for å hindre praksisen. Hvis hun og regjeringen ville. Det skjedde aldri.

Det var jo nettopp derfor Sp og KrF fremmet representantforslag i Stortinget for å tvinge gjennom en annen praksis. Og dersom noen lurer på hva Høyre mente i saken, kan man lese innstillingen.

Der skriver Høyres representanter at de mente de var positivt at det nå var kommet en avklaring. Ikke en eneste setning om at dette var en avklaring de faktisk var i mot. I saken skrev regjeringen at de ikke ville endre dagens abortlov.

Mange mener i disse dager mye om verdier i norsk politikk. Det skal ikke jeg gjøre. Jeg skal bare presisere at bioteknologiområdet er et område der de politiske skillelinjene har gått tvers gjennom flere regjeringskonstellasjoner. Jeg er stolt over hva Senterpartiet klarte å få gjennomslag for i de åtte årene vi styrte.

Vi skal ha respekt for at det er ulike syn. Men det er et faktum at det var med Høie som helseminister at tvillingabort ble godkjent praksis i norsk helsetjeneste, og det er et faktum at med Erna Solberg som statsminister er det lagt et løp for en storstilt liberalisering av bioteknologifeltet. Begge deler er like beklagelig.

paywall
paywall
paywall
paywall