REGJERINGEN: Selv om pastorene
...
REGJERINGEN: Selv om pastorene er løslatt, sier en kirkeleder at arrestasjonene var en klar advarsel til andre om ikke å motsette seg ­regjeringens bestemmelser, skriver Stig Magne Heitmann. Foto: Rebecca Blackwell, AP Photo/NTB scanpix
Over 8000 kirker stengt i Rwanda som følge av sekukær agenda
Del
Det er stor grad av frykt blant kirkeledere. Kort tid etter at de nye direktivene ble implementert, ble seks pastorer arrestert og anklaget for å motarbeide regjeringens ordrer.

Hva skjer i Afrika, kontinentet der kristen misjon har vært sterkt til stede i århundreder og der kirkeveksten har vært formidabel i mange tiår? I Nigeria er halve befolkningen kristne, og verdens største menigheter finnes der. Samtidig forteller kirkeledere om noe som ligner på et folkemord mot kristne i deler av landet, og myndighetene forholder seg passive eller endog støtter radikale og militante muslimer.

Islamske organisasjoner er på fremmarsj i flere land i verdensdelen, ikke minst i Sahel-området. I Rwanda, som denne artikkelen handler om, er det sterke sekulære krefter som prøver å knekke kirken.

Myndighetene i Rwanda fortsetter å stenge kirker som ikke oppfyller kravene som ble presentert i begynnelsen av 2018. Nye krav kompliserer situasjonen ytterligere for menigheter som fortsatt er aktive. Dette oppleves av mange som et uttrykk for myndighetenes aggressive sekulære agenda.

Ifølge en rapport fra Rwandas regjeringsvennlige presse (KT Press) er over 8000 kirker stengt hittil i 2018, og tallet fortsetter å stige. «Vi har undersøkt hvilke kirker det gjelder, og vi ser at alle kirkesamfunn er berørt,» sier en lokal kilde til World Watch Monitor.

Det ble fortalt at en kirke ble stengt mens en brudevielse pågikk. Brudeparet og gjestene måtte forlate kirken midt under vielsen. En annen kirke fikk forbud mot alle slags møter. Det ble også forbudt å bruke en sal på en skole og å samles til møter i hjemmene. Alle andre kirker i området er også stengt.

Begrunnelsen som ble gitt for stengningen av kirken, er at det var vindus- og dørkarmer av tre i stedet for metall og at taket trengte noe reparasjon, men slike begrunnelser er bare en tildekning av det faktum at regjeringen ønsker å skape hindringer for all kristen aktivitet.

«Det virker som om lokale myndigheter i ulike distrikter har en viss frihet i hvordan de vil implementere de nye kravene,» sier kilden til World Watch Monitor. «Men det ser ut til at de som var liberale, er blitt pålagt å være strengere. I et område har de kristne fått forbud mot å møtes i kirkene og til og med ha kristne samlinger i hjemmene.»

Andre steder kan en menighet leie lokale i en kirke i et annet område. Noen kirkemedlemmer må gå opp til 20 kilometer for å komme til gudstjeneste.

Mange nye krav er lagt til tidligere direktiver. Det sies blant annet at toaletter skal ligge i en bestemt avstand fra kirkehuset, kirketaket skal være av et bestemt bygningsmateriale (som faktisk er brannfarlig), innkjørselen til kirken og området rundt skal være brolagt, innvendige vegger skal være malte – synlig murstein er ikke tillatt (!), det skal være en spesiell lyssetting osv.

Også når det gjelder krav til pastorer, er det nye regler. Menighetene kan ikke lenger selv bestemme hvem de vil kalle til pastortjeneste. Alle pastorer må ha en teologisk grad fra en akkreditert utdanningsinstitusjon. En annen lov sier at bare læresteder som underviser i teknologi og vitenskap, kan gi undervisning i teologi. Det betyr at teologiske læresteder og bibelskoler ikke lenger kan tilby pastorutdannelse.

Rwandas grunnlov av 2003, fornyet i 2015, garanterer religionsfrihet. På tross av dette stenges kirker, noe professor Anastase Shyake påviste i et TV-program 15. juli.

Myndighetenes økende sekularisering gir seg blant annet følgende utslag: Det er ikke lenger tillatt å ha bønnemøter i regjeringsinstitusjoner, noe som tidligere var svært vanlig. Ord som referer til den kristne tro, er fjernet fra forarbeidene til en ny grunnlov. I forbindelse med minnesamlinger om folkemordet, fikk ikke pastorer og prester anledning til å tale.Tidligere var det svært vanlig.

To søndager i måneden er hovedveiene stengt. Det betyr at mange kristne ikke kan komme fram til kirkene sine, og kirkebesøket har minket. Mange møter og andre aktiviteter arrangert av regjeringspartiet Rwanda Patriotic Front finner sted på søndager. Folk tvinges til å delta.

På papiret gjelder de same reglene både muslimer og kristne, men i realiteten er det annerledes. For eksempel lyder fortsatt muslimske bønnerop fra moskeenes høyttalere.

Det er stor grad av frykt blant kirkeledere. Kort tid etter at de nye direktivene ble implementert, ble seks pastorer arrestert og anklaget for å motarbeide regjeringens ordrer. Selv om pastorene er løslatt, sier en kirkeleder at arrestasjonene var en klar advarsel til andre om ikke å motsette seg regjeringens bestemmelser. Kilde: World Watch Monitor

synspunkt,debatt,dagensdebatt.no,dagens debatt,afrika,rwanda,islam,kristendom,nigeria,world watch monitor