TEOLOGI: Dersom kristen teolog
...
TEOLOGI: Dersom kristen teologi og lære skal være relevant i menneskers liv, må den omfavnes av stadig nye generasjoner. Det er ikke tilstrekkelig at teologi er forankret i dokumenter som legges i skrivebordsskuffen, skriver Frank-Ole Thoresen og Øyvind Åsland. Bildet er fra sommerens generalforsamling.
NLM-debatten om kvinne og mann
Del
I over 100 år har det vært noe ulike syn i NLM om menn og kvinners tjeneste.

En del av argumentene som Ketil Jensen formidler i Dagen 7/11 er heller ikke nye. I NLM ønsker vi velkommen en åpen, saklig og god debatt om dette temaet.

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) er en bred grasrotorganisasjon med omkring 1600 ansatte og mange tusen aktive. Det finnes noen sentrale kjennetegn ved NLM-teologien som er viktige for oss. Samtidig er det verken ønskelig eller mulig å forsøke å etablere en teologisk meningsenighet i ett og alt.

Det siste året har flere avisinnlegg i Dagen, som blant annet berører kirkesyn og tjenestedeling, synliggjort litt av spennvidden i organisasjonen, også blant ansatte ved sentrale institusjoner i NLM. Enhver organisasjon av NLMs størrelse må tåle slik meningsutveksling.

Sist ute er Ketil Jensen med innlegget «Menns og kvinners tjeneste i NLM». Jensen mener, så langt vi forstår, at det ikke bør være noen forskjell på kvinner og menns tjeneste i NLM. Han sammenligner tekster som ser ut til å begrense kvinners tjeneste i den kristne menighet med tekster om slaveriet.

På samme måte som kristne i dag avviser slaveriet, selv om slaveri i Bibelen er «en fullt ut akseptert samfunnsordning», bør kristne i dag kunne avvise tjenestedeling – altså at det er en viss forskjell på menn og kvinners tjeneste.

Hovedargumentet til Jensen er at en rekke tekster i Bibelen angir en retning: «Kvinner settes fri fra samtidens begrensninger til en vidtrekkende tjeneste i Guds rike».

Vi er enige med Jensen i at det er svært viktig at kvinner skal kunne bruke sine evner og nådegaver i NLM. Men vi tror ikke det er riktig nærmest å sette til side tekstene som ligger bak NLMs syn på tjenestedeling.

Mens det ikke finnes tekster i Bibelen som fremstiller slaveriet som noe Gud har forordnet, er det gode grunner for å mene at kjønnspolariteten og kjønnsforskjellene faktisk er skapt av Gud og villet av ham. Så innrømmer vi gjerne at det er krevende å utmynte dette i praksis for en organisasjon som NLM.

Derfor ser vi det som viktig å holde levende diskusjonene om menn og kvinners tjeneste i NLM. Vår organisasjon er en betydelig kunnskapsprodusent og kunnskapsformidler, og er hel- eller deleier av mellom 30 og 40 skoler på ulike nivåer fra grunnskoler til høyskoler. Ikke minst på høyskolenivå er det helt naturlig at teologi drøftes og meninger brytes.

Dersom kristen teologi og lære skal være relevant i menneskers liv, må den omfavnes av stadig nye generasjoner. Det er ikke tilstrekkelig at teologi er forankret i dokumenter som legges i skrivebordsskuffen.

NLM skal de neste årene utvikle et nytt strategidokument. I den forbindelse legges det til rette for en omfattende strategiprosess med bred involvering som skal stake ut kursen for organisasjonen i årene som ligger foran. Fremover mot neste generalforsamling i 2021 ser vi frem til en respektfull debatt om mange viktige og vanskelige spørsmål.

NLM har alltid vært en organisasjon som har vært preget av mennesker med meningers mot. Det har ikke vært majoritetskirken eller allmennkulturen som har avgjort hvilke svar man har kommet frem til. Vi tror at Bibelen er den øverste og endelige autoritet i alle spørsmål om tro, lære og liv. En positiv tillit til Bibelen ligger til grunn for NLMs lære og veiledning.

Vi er overbevist om at de teologiske løsningene som har nødvendig bibelsk forankring fortsatt vil vinne frem i debattene og drøftingene i vår organisasjon. Samtidig anerkjenner vi at det er mange vanskelige spørsmål, ikke minst av ordningsmessig og praktisk karakter, hvor mennesker kan komme til ulike svar.

Det er ikke alltid enkelt å skulle anvende teologiske prinsipper som er definert og beskrevet i en helt annen tid med andre forutsetninger, på en moderne misjonsorganisasjon med et mangfoldig arbeid.

NLMs løsning har stort sett vært å arbeide grundig med ulike grunnlagsdokumenter. Det siste om kvinner og menns tjeneste er kalt «Sammen i tjeneste», og ble vedtatt av hovedstyret i 2012. Vi tror disse dokumentene i all hovedsak fortsatt er slitesterke og gir god veiledning. Det skal selvsagt ikke hindre en god og respektfull samtale.