RESPEKT: Nettopp det forhold a
...
RESPEKT: Nettopp det forhold at MIFF har greid å holde sin sti ren, ikke minst ved hjelp av gode folk som Conrad (bildet) og Odd Myrland, Morten Rasmussen og veldig mange flere, har gjort at MIFF avtvinger respekt i stadig videre kretser, skriver Jan Benjamin Rødner. Foto: Audun Braastad, NTB Scanpix
Meningen med MIFF
Del
Dessverre er det slik at Israels fiender får et lett spill med å nøytralisere legitime israelske synspunkter dersom de kan sette merkelapper på MIFF.

Denne diskusjonen er på siden av hva Med Israel For Fred dreier seg om. Poenget med MIFF er ikke at alle venner av Israel skal kunne bruke MIFF som mikrofonstativ for alle de synspunkter de måtte ha.

Poenget er at MIFF skal få frem hovedstrømningene av Israels synspunkter i den offentlige debatt, slik at det kan få innvirkning på norsk poltikk og samfunnsdebatt.

LEDER: Uklokt av MIFF

Dessverre er det slik at Israels fiender får et lett spill med å nøytralisere legitime israelske synspunkter dersom de kan sette merkelapper på MIFF. Og det forsøker de på i bøtter og spann.

Usanne påstander som at MIFF er en ytterliggående kristen-sionistisk, anti-islamsk organisasjon som spiller ut holocaust -kortet i tide og utide er vanlige, selv om MIFF ikke er noe av dette.

Derfor har MIFF en del medlemmer som har noen slike synspunkter uten at de forventer at de skal bli båret frem av MIFF. Dette fordi de forstår at det ville bety slutten på MIFF som en aktør med påvirkningskraft.

LES: Storhaug splitter Israels venner

Denne hovedlinjen har ligget fast siden jeg startet MIFF i 1978. Dagens problem har oppstått fordi noen ganske få, men svært høylytte, folk går inn for å endre denne helt sentrale hovedlinjen i MIFF som har vært mye av nøkkelen til MIFFs suksess.

De gjør det fordi de tror det vil gavne Israel som de er så glade i, og ære være dem for det. Men det er altså en total misforståelse av hva som er MIFFs oppgave i møte med virkelighetens tøffe krav til politiske aktører.

Nettopp det forhold at MIFF har greid å holde sin sti ren, ikke minst ved hjelp av gode folk som Conrad og Odd Myrland , Morten Rasmussen og veldig mange flere, har gjort at MIFF avtvinger respekt i stadig videre kretser.

KRONIKK: Hva som er uegnet i MIFF og hvorfor

Det er ikke bare den fantastiske økningen av medlemsmassen til over 10.000 som viser dette. Utviklingen av samfunnsdebatten, et kritisk syn på NRKs rolle, gode møter med vår utenriksledelse, viktige bokutgivelser mmm er viktige resultater av MIFFs arbeide.

Mitt håp nu er at de som står for en tøffere tone i debatten enn det MIFF ser seg tjent med, respekterer MIFFs hovedlinje og fremmer sine synspunkter gjennom andre kanaler.

Samtidig er både de og alle andre som mener at Norge trenger en sterk organisasjon som kan målbære viktige israelske synspunkter inn mot midten av norsk debatt hjertelig velkomne som medlemmer.

Det MIFF ikke kan akseptere, er angrep innenfra på hovedlinjen i MIFFs politikk. Jeg ber om forståelse for dette, ikke minst i lys av MIFFs åpenbare suksess.

LES OGSÅ: Ekskluderte MIFF-medlemmer starter ny organisasjon